Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΟΛΤΕΕ-086_-Αίτημα-ΟΛΤΕΕ-για-συνάντηση-με-ηγεσία-Υπουργείου-Παιδείας-1.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 2-10-2015

Αρ. Πρωτ.: 86

ΠΡΟΣ :

κ.  Νίκο Φίλη, Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

κα. Σία Αναγνωστοπούλου Αναπληρώτρια Υπουργό

ΚΟΙΝ:

στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στα ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ:Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σχετ:

α) Η με αρ. πρωτ. 081/25-9-2015 επιστολή μας με θέμα: «Εγγραφή μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2015 – 2016».

β) Η με αρ. πρωτ. 082/28-9-2015 επιστολή μας με θέμα: «Πρόσβαση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

γ) Η με αρ. πρωτ. 084/2-10-2015 επιστολή μας με θέμα: «Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Τ.Ε.Ε.».

δ) Η με αρ. πρωτ. 085/2-10-2015 επιστολή μας με θέμα: «Αυτοτελής Χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων – Ε.Κ.».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμη κα. Αναπληρώτρια Υπουργέ,

Σας συγχαίρουμε για το ότι επιλεχθήκατε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε ένα βαρύνουσας σημασίας τομέα της Διακυβέρνησης της χώρας. Σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη, τόλμη και καλή επιτυχία στα υψηλά καθήκοντα που μόλις αναλάβατε. Ευχόμαστε επίσης να προσδώσετε στην «υπουργεία» σας το ήθος που πηγάζει από την ετυμολογία της λέξης, ως (κατά κυριολεξία) «υπηρέτες» του «κυρίου» σας (ημών, του λαού) και «βοηθοί» του πολίτη, σε αντίθεση με την επικυριαρχική αλαζονεία ορισμένων προκατόχων σας.

Ο χώρος της Παιδείας ταλανίζεται από χρόνιες παθογένειες, οι οποίες όμως επιτάθηκαν από την οικονομική – κοινωνική κρίση και τις καταστροφικές πολιτικές επιλογές προηγούμενων διακυβερνήσεων, ενάντια στις οποίες αγωνιστήκαμε συστηματικά και ολομέτωπα.

Η Ανώτερη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) – την οποία η Ομοσπονδία μας υπηρετεί με συνέπεια και εκφράζει αντιπροσωπευτικά – δέχθηκε στο παρελθόν την πλέον άδικη, παράλογη και άκριτη επίθεση, με τραγικές συνέπειες στα σχολεία, στους μαθητές μας και στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς λειτουργούς της.

Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα έχουν οδηγήσει την Τ.Ε.Ε. κυριολεκτικά σε αδιέξοδο. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα παραπάνω τέσσερα σχετικά, που αφορούν άμεσες και κατεπείγουσες ενέργειές σας που ζητούμε προκειμένου να επιλυθούν σημαντικότατα και δίκαια αιτήματα που αφορούν στους μαθητές και στα σχολειά μας.

Μετά τα παραπάνω,

π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

1) Για την άμεση έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων (ή των όποιων Πράξεων είναι απαραίτητες για το κάθε θέμα) που ζητούνται με τα ως άνω σχετικά, λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτά.

2) Να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να σας εκθέσουμε και δια ζώσης τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους.

Ευελπιστούμε ότι μια τέτοια συνάντηση θα είναι η απαρχή ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου με το Υπουργείο, σε μια κοινή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων της Τ.Ε.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-086_ Αίτημα ΟΛΤΕΕ για συνάντηση με ηγεσία Υπουργείου Παιδεία

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

 Avaton-02  XENESGLOSSES_EU_LOGO-01

Από admin-02