Πρόσβαση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΟΛΤΕΕ-082_-Πρόσβαση-των-Αποφοίτων-ΕΠΑ.Λ.-στην-Τριτοβάθμια-Εκπαίδευση.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 28-9-2015

 Αρ. Πρωτ.: 082

 

ΠΡΟΣ :

– κ.  Νίκο Φίλη,Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

–κα. Σία Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

– στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

– στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– στα ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Κύριε  Υπουργέ,

 

Κύρια Αναπληρώτρια Υπουργέ,

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην πρόσβαση των αποφοίτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ήταν διαχρονικά και παραμένει δυσμενές για την ΤΕΕ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Σε κάθε επιχειρούμενη μεταρρύθμιση στην ΤΕΕ, το θέμα της πρόσβασης στα ΑΕΙ – ΤΕΙ αντιμετωπιζόταν πρόχειρα, επιπόλαια και συμπληρωματικά σε σχέση με το Γενικό Λύκειο, χωρίς την αντίστοιχη σοβαρότητα και σεβασμό προς τις οικογένειες που επιλέγουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στα σχολεία της ΤΕΕ.

Ανατρέχοντας με μια σύντομη διαδρομή στην ιστορία των τριάντα χρόνων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε ότι:

Ξεκινώντας από τα ΤΕΛ του Ν. 1566/85, οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ με ειδικό ποσοστό 4% μέσω Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και στα ΤΕΙ με ειδικό ποσοστό 15% μέσω Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στη συνέχεια με τη μεταρρύθμιση του Ν. 2640/1998, όπου τα ΤΕΛ μετονομάστηκαν σε ΤΕΕ Α΄ & Β΄ κύκλου, οι απόφοιτοι του Β΄ κύκλου σπουδών διατήρησαν το δικαίωμα πρόσβασης στα ΤΕΙ με ειδικό ποσοστό 15-20% μέσω Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά καταργήθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ.

Με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3475/2006, όπου τα ΤΕΕ μετονομάστηκαν σε ΕΠΑ.Λ., δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., στα μεν ΤΕΙ με ειδικό ποσοστό 17-20% μέσω Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων, στα δε ΑΕΙ μέσω μεικτού συστήματος Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς ειδικό ποσοστό επί των συνολικών θέσεων.

Τέλος με τη μεταρρύθμιση του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) τα ΕΠΑ.Λ. παρέμειναν ΕΠΑ.Λ. διατηρώντας τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων στα ΤΕΙ μέσω Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων με ειδικό ποσοστό που δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά παρότι για τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», οριζόταν ότι «Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, καθώς και όσοι έχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου», η δυσμενής αναδιατύπωση της παραπάνω διάταξης από το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/8-12-2014) όπου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 58 «Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου», ορίζεται ότι «Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε μεταγενέστερο έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.», καταργεί την πρόσβαση στα ΑΕΙ κατά το έτος αποφοίτησης.

Ειδικά οι φετινοί (σχολικό έτος 2015-2016) μαθητές της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., που εγγράφηκαν στην Β΄ τάξη τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο του 2014 για το σχολικό έτος 2014-15, έχουν υποστεί την παντελώς απαράδεκτη και παράνομη αναδρομική στέρηση του δικαιώματος πρόσβασης κατά το έτος αποφοίτησης (2016) στα ΑΕΙ, καθότι η δημοσίευση της παραπάνω απαγορευτικής διάταξης του Ν. 4310 τον Δεκέμβριο του 2014 δεν τους παρείχε ούτε τη δυνατότητα της μεταγραφής σε ΓΕΛ, καθότι είχε προ 2 μηνών περίπου (15 Οκτωβρίου) παρέλθει η σχετική προθεσμία. Όσοι λοιπόν μαθητές προσβλέπανε – προγραμματίζανε συμμετοχή στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, κατά το έτος αποφοίτησης τους, υποχρεούνται σε απώλεια ενός έτους.

Οι τελευταίες ρυθμίσεις των νόμων 4186/2013 & 4310/2014 συνιστούν εσχάτη κοροϊδία καθώς διαχρονικά όλοι οι απόφοιτοι της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ – ΤΕΙ μέσω Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σε μεταγενέστερο χρόνο της αποφοίτησής των χωρίς ειδικό ποσοστό.

Όμως η παραπάνω διαδικασία πρόσβασης των αποφοίτων της ΤΕΕ στα ΑΕΙ αποτελούσε και αποτελεί το άκρον άωτον του εμπαιγμού και απαξιώνει την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αλλά και τους αποφοίτους της, γιατί δεν είναι δυνατόν οι απόφοιτοι της ΤΕΕ να καλούνται να εξεταστούν σε Πανελλαδικές Γενικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων για να εισαχθούν στις σχολές των ΑΕΙ σε μεταγενέστερο χρόνο της αποφοίτησής των, σε μαθήματα και ύλη που δεν διδάχθηκαν ποτέ.

Αν το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει με τις πολιτικές του στον πλήρη αποκλεισμό των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. από τα ΑΕΙ υπάρχει πιο έντιμος τρόπος να το πετύχει απαγορεύοντας ρητά την πρόσβαση και όχι κοροϊδεύοντας το Πανελλήνιο, τις οικογένειες και τους μαθητές.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. πρέπει επιτέλους να κατακτήσουν αυτό που δικαιούνται. Να συμμετέχουν στις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις που προβλέπει ο νόμος και με την βαθμολογία τους να έχουν δυνατότητα πρόσβασης τόσο στα ΤΕΙ όσο και στα ΑΕΙ. Δεν είναι αποδεκτό πλέον από την κοινωνία και υποβαθμίζεται συνεχώς η ΤΕΕ όταν από τους συνολικά συμμετέχοντες αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. στις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο οι 3,7 στους 10 (ποσοστό 37%) εισάγονται στα ΤΕΙ λόγω του ειδικού ποσοστού (20% των θέσεων των ΤΕΙ), ενώ από τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων εισάγονται οι 8,2 στους 10 (ποσοστό 82%) στα ΑΕΙ και ΤΕΙ λόγω της πληθώρας των θέσεων (το 100% των θέσεων των ΑΕΙ και το 80% των θέσεων των ΤΕΙ). Η παραπάνω κατάσταση είναι ντροπιαστική για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ευνοεί κατάφωρα τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων και αδικεί απαράδεκτα – περιθωριοποιεί ¨ρατσιστικά¨ τους αποφοίτους της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Κοινωνικά δίκαιο και αντικειμενικά ορθό μέτρο θα ήταν οι θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ) να μοιραζόταν ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων του κάθε Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ.) και οι θέσεις να διεκδικούνται μέσω των Γενικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων της κάθε κατηγορίας χωριστά, με εξέταση σε ίσο αριθμό μαθημάτων που διδάσκονται αντίστοιχα στο ΓΕΛ ή το ΕΠΑ.Λ.

Σε κάθε περίπτωση μεταβατικά και μέχρι την ολική άρση των ανισοτήτων, η αδικία πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί με την τροποποίηση των άρθρων των νόμων 4186/2013 & 4310/2014, που αφορούν στην πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με έναρξη ισχύος από το διδακτικό έτος 2015 – 2016, όπως παρακάτω:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Ν. 4186/2013, να αντικατασταθεί εξ’ ολοκλήρου ως εξής:

«1. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., όσοι κατέχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου, καθώς και όσοι είναι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου και μετά από φοίτηση απαλλασσόμενη εκ του λόγου αυτού από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας λαμβάνουν μόνο πτυχίο ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή:

α) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, το οποίο ορίζεται σε 50% των διατιθέμενων σε κάθε Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Τ.Ε.Ι., ενώ το υπόλοιπο 50% των θέσεων καταλαμβάνεται από τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων,

β) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

γ) στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και

δ) στη Σχολή Αστυφυλάκων, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η αντιστοιχία των Ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ. με τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. (δύο για κάθε ειδικότητα), ορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., δύο μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο μαθήματα ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Επαγγελματικό Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής.

Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.»

Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 να αντικατασταθεί εξ’ ολοκλήρου ως εξής:

«2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., όσοι κατέχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου καθώς και όσοι είναι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου και μετά από φοίτηση απαλλασσόμενη εκ του λόγου αυτού από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας λαμβάνουν μόνο πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εισάγονται με τους βαθμούς που λαμβάνουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου:

α) σε αντίστοιχες ή συναφείς του πτυχίου τους Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, το οποίο ορίζεται σε 5% τουλάχιστον των διατιθέμενων σε κάθε Σχολή και Τμήμα, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων,

β) στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και

γ) στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η αντιστοιχία των Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. με τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και η αύξηση του ειδικού ποσοστού των θέσεων στα Πανεπιστήμια άνω του 5%, ορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.»

Παρακαλούμε για την αποδοχή των δίκαιων και αιτιολογημένων αιτημάτων μας και για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02