Εγγραφή μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2015 - 2016

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΟΛΤΕΕ-081_-Εγγραφή-μαθητών-στα-ΕΠΑ.Λ.-το-σχολικό-έτος-2015-2016.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

 

Αθήνα, 25-9-2015

 Αρ. Πρωτ.: 081

ΠΡΟΣ :

– κ.  Νίκο Φίλη,Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

– κα. Σία Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

– στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

– στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– στα ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΘΕΜΑ:

Εγγραφή μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2015 – 2016

 

Κύριε  Υπουργέ,

Α. Στους επανασυσταθέντες τομείς και ειδικότητες

Ιστορικό.

Η επανασύσταση κατηργημένων ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με το Ν. 4327/2015 (άρθρο 6), (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015), ορίζοντας τις ανάλογες ομάδες προσανατολισμού με τους σχετικούς τομείς και τις ειδικότητες:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής

Α.1. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου

Α.2. Τομέας Αισθητικής – Κομμωτικής

Αισθητικής Τέχνης

Κομμωτικής Τέχνης

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Β.1. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφικών Τεχνών

Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Αργυροχρυσοχοΐας

Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

Β.2. Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής»

Η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου με οδηγίες περί της διαδικασίας της επανασύστασης των καταργηθεισών ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. στάλθηκε στις 26/5/2015 (αριθ. πρωτ. Φ8/83906/Δ4) επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4327/2015:

«Κατ΄ εξαίρεση και για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2015-2016 με αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνιστώνται εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά περίπτωση στα ΕΠΑ.Λ., στα οποία επανατοποθετούνται οργανικά οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), οι ομάδες προσανατολισμού, οι τομείς και οι ειδικότητες που προστίθενται με τον παρόντα νόμο στο άρθρο 8 του ν.4186/2013.», ορίζοντας και τις προϋποθέσεις της επανασύστασης των ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στην Α΄ και Β΄ τάξη (αντίστοιχα), στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. (κατά περίπτωση), με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας των.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4325/2015 εκδόθηκε στις 2/6/2015 (αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204), στις 3/6/2015 δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 1016/τ.Β΄) η Υ.Α. – Διαπιστωτική Πράξη με αριθμ. 87080/Ε2/2-6-2015 επαναφοράς των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα. Στις 4/6/2015 εκδόθηκε εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 88535/Ε2) διευκρινήσεων επί της Διαπιστωτικής Πράξης και στις 9/6/2015 με δελτίο τύπου ο Υπουργός Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την επανασύσταση 1174 (χίλιες εκατόν εβδομήντα τέσσερις) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρ.90 του Ν.4172/2013. Στις 23/6/2015 δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 1221/τ.Β΄) η Υ.Α. – Διαπιστωτική Πράξη με αριθμ. 97158/Ε2/18-6-2015 επαναφοράς των εκπαιδευτικών και η μετάταξή τους σε κλάδους της Δευτ/θμιας Εκπ/σης.

Είναι λοιπόν δεδομένη και πέραν κάθε αμφισβήτησης η καθυστέρηση στην επανατοποθέτηση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων που επανήλθαν από τη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα δε όσων είχαν εξαιρεθεί – μεταταχθεί σε διοικητικές θέσεις και επέλεξαν την επιστροφή τους στα σχολεία. Προβλήματα παρουσιάστηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, με Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για την επανασύσταση τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. της περιοχής διοικητικής ευθύνης τους. Είναι γνωστή η μη επανασύσταση όλων των ειδικοτήτων όπου λειτουργούσαν, η σύσταση όπου δεν λειτουργούσαν χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις νόμου και εγκυκλίου, η χωρίς κανόνες και τακτική σύσταση των ειδικοτήτων των κατηργημένων 106 ΕΠΑ.Σ., οι διαφωνίες για την κατά περίπτωση επιλογή Ημερήσιων και όχι Εσπερινών και αντίστροφα

Όλα τα παραπάνω προβλήματα – καθυστερήσεις – ολιγωρίες στην επανατοποθέτηση των εκπαιδευτικών και την επαναλειτουργία των ειδικοτήτων είχαν σαν συνέπεια την άκαρπη παρέλευση της περιόδου των εγγραφών του Ιουνίου. Οι συμπληρωματικές εγγραφές του Σεπτεμβρίου (από 1/9 μέχρι την έναρξη των μαθημάτων στις 11/9) δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διότι:

α) Το Υπουργείο Παιδείας δεν προχώρησε σε καμιά ενέργεια ευρείας ενημέρωσης της κοινής γνώμης (ΜΜΕ, ΚΕΠ, …), έτσι η στήριξη της επαναλειτουργίας των ειδικοτήτων υπήρξε από ανύπαρκτη έως περιορισμένη σε ούτε καν σε τυπικό υπηρεσιακό πλαίσιο,

β) Οι τελειόφοιτοι – απόφοιτοι του Γυμνασίου και οι οικογένειές τους δεν ενημερώθηκαν επισταμένα και δεόντως για την εκ νέου λειτουργία των σχετικών ομάδων προσανατολισμού στα ΕΠΑ.Λ.

γ) Οι προαχθέντες από την Α΄ τάξη των ΓΕ.Λ. αλλά ιδιαίτερα των ΕΠΑ.Λ. και οι οικογένειές τους δεν ενημερώθηκαν επισταμένα και δεόντως για την εκ νέου λειτουργία των σχετικών ειδικοτήτων,

δ) Δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι ορισμένα σχολεία δεν ενημέρωσαν για την επαναλειτουργία των ειδικοτήτων τους ιστότοπους που διατηρούν μέσω του ΠΣΔ στο διαδίκτυο, ενώ μερικά δεν μερίμνησαν για την ύπαρξη των ομάδων προσανατολισμού και των ειδικοτήτων στις περσινής χρονιάς αιτήσεις εγγραφών των μαθητών που χρησιμοποίησαν χωρίς να επικαιροποίησουν,

ε) Καταγγέλλονται συντεχνίες και συμφέροντα που έδρασαν για την αποτροπή εγγραφών και τη δημιουργία αρνητικού κλίματος στην επαναλειτουργία των ειδικοτήτων (έλλειψη πληροφόρησης – ελλιπής πληροφόρηση – παραπληροφόρηση), συνειδητά ή μη, προκειμένου να μη διαταραχθούν τα υπέρ τους δεδομένα – κακώς εννοούμενα ¨κεκτημένα¨ λειτουργίας των σχολείων όπως αυτά διαμορφώθηκαν την τελευταία διετία,

στ) Πρόσφατη προεκλογική πολιτική δήλωση κορυφαίου θεσμικού και πολιτειακού παράγοντα, με δέσμευση για την απόλυση των άχρηστων δημοσίων υπαλλήλων που επανήλθαν, επέδρασε αρνητικά προκαλώντας τουλάχιστον προβληματισμό, ανασφάλεια και δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για το μέλλον των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση,

ζ) Βιβλία ειδικότητας για τις επαναλειτουργούσες δεν διανεμήθηκαν στους μαθητές γεννώντας υποψίες, επιτείνοντας το κλίμα ανασφάλειας και εγκατάλειψης.

Μετά τα παραπάνω είναι βέβαιο ότι η αποκατάσταση της λειτουργίας των επανασυσταθέντων ειδικοτήτων θα συναντήσει πολλές δυσκολίες. Ευθύνη και χρέος της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά κυρίως της πολιτείας, είναι να τις στηρίξει ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να επανέλθουν. Το κύρος της Τ.Ε.Ε. εβλήθη βάναυσα λόγω κακής δημοσιονομικής πολιτικής και μνημονιακών υποχρεώσεων. Πρέπει να αποκατασταθεί.

Αίτημα:

Προκειμένου να υπάρξει επιπλέον χρόνος για τη διευθέτηση των διαδικασιών, αλλά και την οργάνωση – προγραμματισμό – αποκατάσταση κλίματος ηρεμίας και ομαλότητας της λειτουργίας στα σχολεία με την ουσιαστική ένταξη και εναρμόνιση, οπωσδήποτε όμως και ο αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης για την καλύτερη επιλογή από την πλευρά των μαθητών,

Ζητούμε:

α) Η περίοδος των εγγραφών να παραταθεί μέχρι την 15η Οκτωβρίου (προθεσμία λήξης μετεγγραφών). Η ύπαρξη, ακόμη, των πολλών κενών εκπαιδευτικών που οδηγεί στην διεξαγωγή μαθημάτων με μειωμένο ημερήσιο ωράριο και η απώλεια ημερών μαθημάτων (18/9, 21/9, 5/10) έχουν ήδη προκαλέσει σχετική ζημία στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και με γνώμονα – κριτήριο το μέλλον της Τ.Ε.Ε. είναι δυνατόν, με μια δυναμική εκπαιδευτικά πορεία στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις στο αποτέλεσμα ώστε να μην αποβεί εις βάρος των μαθητών.

β) Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων επιλογής ομάδας προσανατολισμού ή ειδικότητας να παραταθεί από 30 Σεπτεμβρίου, ομοίως, μέχρι την 15η Οκτωβρίου.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία των επανασυσταθεισών ομάδων προσανατολισμού και ειδικοτήτων,

Ζητούμε:

α) Τη μείωση του απαραίτητου αριθμού των μαθητών στις επανασυσταθείσες ομάδες προσανατολισμού, όπως ορίζονται στην Υ.Α. με αριθμ. 128615/Γ2/13-9-2013 (ΦΕΚ 2360/τ.Β΄/20-9-2013).

β) Τη μείωση του απαραίτητου αριθμού των μαθητών στα τμήματα των επανασυσταθεισών ειδικοτήτων, όπως ορίζονται στην Υ.Α. με αριθμ. Φ12/93600/Δ4/12-6-2015 (ΦΕΚ 1249/τ.Β΄/24-6-2015).

Για λόγους ισονομίας και δικαίου, είναι προφανές ότι οι μειώσεις του απαραίτητου αριθμού μαθητών θα πρέπει να ισχύσουν και για τις υπόλοιπες ομάδες προσανατολισμού και τις ειδικότητες.

Β. Απορριπτόμενοι της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015

Ιστορικό.

Το με αρ. πρωτ.: 144338/Δ4/15-9-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16», ενημερώνει: «(…) σύμφωνα με την Υ.Α. 141641/Γ2/8-9-2014 (Β’ 2470) κατά το σχολικό έτος 2015-16 στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται μόνο οι προαχθέντες από τη Β’ ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα δηλαδή όποιοι κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 φοίτησαν στη Β’ ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα

Ακόμη, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ε.Ε. απέστειλε στις 15-9-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα με παραλήπτη τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δ.Δ.Ε. στην οποία υπάγεται, ενημερώνοντας: «(…) Μαθητής Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-2015 που η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής εγγράφεται στη Β΄ τάξη (78213/Δ4/18-05-2015 ΥΑ) και σε ειδικότητα που επιθυμεί ο ίδιος. Το θέμα θα τεθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που θα προκύψει μετά τις εκλογές και για οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα ενημερωθούμε εγγράφως από το Υπουργείο

Κείμενες διατάξεις – ισχύον καθεστώς:

Στην εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με αριθ. πρωτ. 78213/Δ4/18-5-2015, και θέμα: «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4186/2013 (Α΄193)», στο τέλος του πίνακα της 2ης ενότητας για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) για το σχολικό έτος 2015-2016 αναφέρεται ότι: «5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα και β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.».

Το ίδιο ακριβώς ορίζεται και στην Υ.Α. με αριθμ. 141641/Γ2/8-9-2014 (ΦΕΚ 2470/τ.Β΄/16-9-2014), άρθρο 2, παρ. Α, «5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδιαειδικότητα. β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.».

Παρά τα όσα ρητά και κατηγορηματικά στην εγκύκλιο και στην Υ.Α. αναφέρονται, η ¨παρεξήγηση¨ του ¨γράμματος¨ και η καταστρατήγηση του ¨πνεύματος¨ έχει αφετηρία το άρθρο 22 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» της παραπάνω Υ.Α., κατά το οποίο: «Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2015−2016 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2016−2017 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.», με την αυθαίρετη και ανυπόστατη ερμηνεία ότι οι απορριφθέντες μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2015-2016 εγγράφονται στη Γ΄ τάξη, ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή οι απορριφθέντες της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2014-2015 για τους οποίους εύκολα ¨συνάγεται¨ από το Γραφείο Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε. (άραγε πως, από που;) ότι εγγράφονται στη Β΄ τάξη και σε ειδικότητα που επιθυμούν, παρότι το Υπουργείο με το υπ’ αρ. πρωτ.: 144338/Δ4/15-9-2015 δεν αποφαίνεται για την ¨τύχη¨ τους !!! Με αντίστοιχη, του Γραφείου Ε.Ε., λογική οι απορριπτόμενοι μαθητές της Β΄ τάξης του σχολικού έτους 2013-2014 θα έπρεπε να είχαν εγγραφεί στην Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2014-2015 και όχι στη Β΄ που έκαναν εγγραφή !

Ακόμη, με την αιτιολογία της μετάβασης – ολοκλήρωσης του κύκλου προς το νέο ΕΠΑ.Λ. (Ημερήσιο), θεωρήσεις και ισχυρισμοί ότι ορισμένοι (πολύ λίγοι) τομείς και ειδικότητες έχουν αλλάξει ονομασία, και με την ισχύ της Υ.Α. (σε εφαρμογή του Ν. 4186/2013) για τη Γ΄ τάξη από το σχολικό έτος 2015-2016 υφίσταται τυπικό ή και ουσιαστικό πρόβλημα, δεν ευσταθούν και δεν μπορούν να γενικεύουν. Θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί και αποτελεί βασική παράλειψη του Υπουργείου η ανυπαρξία αντιστοίχησης των επί μέρους νέων με τους παλιούς τομείς – ειδικότητες δεδομένου ότι κατ’ ουσία αναφέρονται και σχετίζονται κατά βάση στα ίδια προγράμματα σπουδών. Ιστορικά είναι πρωτοφανής η ρύθμιση κατά την οποία μαθητής που απορρίπτεται σε μια τάξη καλείται να επαναλάβει και την προηγούμενη, σε σχολείο ίδιας βαθμίδας, όντας στον ίδιο τομέα και την ίδια ειδικότητα !!!

Σε κάθε περίπτωση, το απολύτως ξεκάθαρο, σαφές, λογικό και κατά γράμμα αυτονόητο: από το σχολικό έτος 2015−2016, που ισχύει για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. η Υ.Α. με αριθμ. 141641/Γ2/8-9-2014, στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα, έχει ανακύψει ζητούμενο !!!

Αίτημα:

Επειδή είναι αδιανόητο και ανεπίτρεπτο να καλείται μαθητής να επαναλάβει τάξη – σχολική χρονιά την οποία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία,

Μετά την άμεση έκδοση Υ.Α. αντιστοίχησης των νέων με τους παλιούς τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.,

Ζητούμε την κατεπείγουσα έκδοση εγκυκλίου με την οποία να διευκρινίζεται ότι:

α) οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015 εγγράφονται, το σχολικό έτος 2015-2016, στη Γ΄ τάξη στην ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα του ίδιου ή του αντίστοιχου τομέα,

β) οι απορριπτόμενοι μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2015-2016 εγγράφονται, το σχολικό έτος 2016-2017, στη Δ΄ τάξη στην ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα του ίδιου ή του αντίστοιχου τομέα, προβλέποντας την από τώρα αντιμετώπιση του ιδίου προβλήματος που ενδεχομένως ανακύψει την επόμενη σχολική χρονιά με τους απορριπτόμενους στη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Γ. Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

Στην Υ.Α. με αριθμ. 141641/Γ2/8-9-2014 (ΦΕΚ 2470/τ.Β΄/16-9-2014), άρθρο 2, παρ. Α, «3. Στη Β΄ τάξη, (…), εγγράφονται: (…) ιβ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(…)», παρότι σε ορισμένες ειδικότητες, στη Β΄ τάξη του ίδιου τομέα, ισχύουν και εφαρμόζονται κοινά ωρολόγια προγράμματα.

Ζητούμε: Στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να εγγραφούν σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, αλλά πάντα του ίδιου τομέα, να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής στη Γ΄ τάξη υπό την προϋπόθεση ότι οι ειδικότητες αυτές έχουν κοινά ωρολόγια προγράμματα στη Β΄ τάξη.

Το ίδιο, αντίστοιχα και με τις ίδιες προϋποθέσεις, να ισχύσει και για τους αποφοίτους των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. με εγγραφή τους στη Γ΄ αντί της Β΄ τάξης.

Παρακαλούμε για την άμεση ικανοποίηση των λογικών και δίκαιων αιτημάτων μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-081_ Εγγραφή μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2015 - 2016_για ΜΜΕ

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

Avaton-02  XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  iPaideia-01