Σχολεία Πρότυπα και Πειραματικά

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΟΛΤΕΕ-064_-Σχολεία-Πρότυπα-και-Πειραματικά.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 5-5-2015

 Αρ. Πρωτ.: 064

ΠΡΟΣ :

κ. Αριστείδη Μπαλτά, Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

κ. Τάσο Κουράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Πο.Παι.Θ.

– στα ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Σχολεία Πρότυπα και Πειραματικά

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

 

Στο Νομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης» περιέχεται το «Κεφάλαιο Β. Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία».

Κατά τη άποψή μας:

1.      Με το Ν. 3966/2011 κακώς ενοποιήθηκε και συνδυάστηκε ο χαρακτήρας και ο σκοπός των «Πρότυπων» σχολείων με τα «Πειραματικά»:

α)      Τα μεν «Πρότυπα» λειτουργούν με πλήρη εφαρμογή όλων των κανόνων της εκπαιδευτικής θεωρίας και διδακτικής πρακτικής, σε υποδειγματικές συνθήκες υποδομών, εξοπλισμού, οργάνωσης, επάρκειας σε εκπαιδευτικό και όχι μόνο προσωπικό,

β)      Τα δε «Πειραματικά» υιοθετούν και υλοποιούν νέα συστήματα μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, εφαρμόζουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις, αξιοποιούν νέες τεχνολογίες με σκοπό αυτά να δοκιμαστούν πριν γενικευθεί η εφαρμογή τους σε όλα τα σχολεία της ίδιας βαθμίδας.

Επομένως, καλώς γίνεται ο διαχωρισμός των εννοιών αυτών στο παρόν Νομοσχέδιο.

2.      Ωστόσο, η λειτουργία «Προτύπων» δημόσιων σχολείων για «επιλεγμένους» μαθητές, εν μέσω παρατεταμένης (ήδη πενταετούς) λιτότητας και βαθύτατης ανθρωπιστικής κρίσης, όχι μόνο φαντάζει ουτοπία, αλλά αποτελεί ευθεία κοινωνική πρόκληση. Την ώρα που η δημόσια εκπαίδευση καλείται να επιλύσει σωρεία κρίσιμων προβλημάτων καθημερινής επιβίωσης, η πολιτεία χρηματοδοτεί σχολεία «αριστείας» για ολίγους «χαρισματικούς» μαθητές, στελεχωμένα με «προσοντούχους» εκπαιδευτικούς και με …«του πουλιού το γάλα» σε υποδομές και εξοπλισμό.

3.      Επιπλέον, για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, η απομόνωση την «αρίστων» σε «προστατευμένο» και «επιδοτούμενο» εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνιστά άκρως αντιπαιδαγωγική αντίληψη και πρακτική που δημιουργεί κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις και προσδίδει ρατσιστικά χαρακτηριστικά και «χρωματισμό» στα «προνομιούχα» αυτά τα σχολεία, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς τους, σε πλήρη αντιδιαστολή με όλα τα άλλα.

4.      Ακόμη και εάν προκρινόταν η λειτουργία κάποιων σχολείων ως «Προτύπων», αυτά θα έπρεπε να λειτουργούν με κάποια λογική χωρική και πληθυσμιακή κατανομή στο σύνολο της Επικράτειας.

5.      Ο ορισμός κάποιων σχολείων ως προτύπων «…για ιστορικούς αποκλειστικά λόγους» θα μας έβρισκε σύμφωνους εάν αυτό προέκυπτε από τους όρους κάποιου κληροδοτήματος ή τη διαθήκη κάποιου ευεργέτη, τα οποία το Κράτος ήταν υποχρεωμένο να σεβαστεί. Αν όμως το ειδικό καθεστώς λειτουργίας των σχολείων αυτών δεν προκύπτει από δέσμευση κληροδοτήματος, δεν επιδοτείται από πόρους που κατέλειπε ο Ευεργέτης και είναι αποκλειστικά δημόσια, τότε οποιαδήποτε «ειδική πρόβλεψη» διέπει τη λειτουργία τους (κριτήρια επιλογής μαθητών, ενισχυμένες παροχές, κλπ) σαφώς αντιβαίνει στο συνταγματικό δικαίωμα του κάθε έλληνα για ίσες ευκαιρίες μόρφωσης στη δημόσια δωρεάν παιδεία. Και μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί να προέρχεται από έναν Υπουργό της Αριστεράς !

6.      Εξετάζοντας τα οκτώ (8) σχολεία που προτείνονται να λειτουργήσουν ως «Πρότυπα», παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Επαγγελματικό Λύκειο ! Προφανώς, είτε δεν τα προτίμησαν οι Εθνικοί Ευεργέτες που τα ίδρυσαν, είτε η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν προσφέρεται για φοίτηση «…αρίστων».

Μελετώντας όμως την ιστορία κάποιων από αυτά διαπιστώνουμε ότι:

α)      Με έμπνευση του Χαρίλαου Τρικούπη ιδρύθηκε το 1886 το «Βαρβάκειον Λύκειον» με πρότυπο τα γερμανικά Realgymnasien, δηλαδή τα «Πραγματικά (πρακτικά) σχολεία» που είχαν στόχο την προετοιμασία των νέων για τη μετέπειτα φοίτησή τους στη Σχολή των Βιομηχανικών Τεχνών (το Πολυτεχνείο) και τις Στρατιωτικές Σχολές. Το διδακτήριο κτίσθηκε με χρήματα από το κληροδότημα Βαρβάκη.

β)      Με τη διαθήκη της Ιφιγένειας Συγγρού, το Κτήμα Αναβρύτων του Ανδρέα Συγγρού κληροδοτήθηκε στην τότε Ελληνική Γεωργική Εταιρεία προκειμένου να ιδρυθεί σχολή κηπουρικής, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, σηροτροφίας και κτηνοτροφίας, με αποστολή την εκπαίδευση «καλών γεωργών και κηπουρών».

Κανένα από τα δύο αυτά σχολεία που «…για ιστορικούς αποκλειστικά λόγους» τα ονομάζει ο Υπουργός «Πρότυπα» δεν σεβάστηκε την «Ιστορία» του για να λειτουργήσει ως Επαγγελματικό Λύκειο.

Επομένως, θεωρούμε ότι η επίκληση των «…αποκλειστικά ιστορικών λόγων» όχι μόνο είναι προκλητικά υποκριτική και προσβλητική για την ιστορία των σχολείων αυτών αλλά και σε ευθεία αντίθεση με τη βούληση των ιδρυτών τους (ως προς το χαρακτήρα της παρεχόμενης σε αυτά εκπαίδευσης).

7.      Εννοείται ότι συμφωνούμε στη θεσμοθέτηση και λειτουργία των «Πειραματικών» σχολείων, με τυχαία επιλογή του μαθητικού πληθυσμού και την άμεση σύνδεσή τους με Παιδαγωγικές σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Μετά από όλα αυτά,

ζητούμε

Α. Να απαλειφθεί πλήρως η έννοια των «Προτύπων» σχολείων και όλου του ειδικού καθεστώτος λειτουργίας τους.

Β. Εάν με την επίκληση «ιστορικών λόγων» διατηρηθούν κάποια σχολεία ως «Πρότυπα», τότε να γίνουν σεβαστά τα κληροδοτήματα και η ιστορία των σχολείων αυτών και να λειτουργήσουν ως Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια εκείνα που έχουν τέτοια παράδοση από την ίδρυσή τους ή από τους όρους του κληροδοτήματος.

Γ. Στο Άρθρο 15 «Λοιπές Ρυθμίσεις» να προστεθεί παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν τόσο στο Γενικό Λύκειο, όσο και στο Επαγγελματικό Λύκειο. Όπου στον παρόν Κεφάλαιο και στις διατηρούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του Ν. 3966/2011 αναφέρεται ο όρος «Λύκειο», νοείται ότι αναφέρεται και στους δύο τύπους Λυκείου.»

Δ. Η ίδρυση Πειραματικών ΕΠΑ.Λ. να μη μείνει ένα κενό γράμμα του Νόμου, αλλά να ιδρυθούν άμεσα με Υπουργική Απόφαση, σε άμεση σύνδεση με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-064_ Σχολεία Πρότυπα και Πειραματικά

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

Avaton-02  XENESGLOSSES_EU_LOGO-01

Από ΔΣ