Επανασύσταση Ειδικοτήτων αλλά ΟΧΙ των Επαγγελματικών Σχολείων

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΟΛΤΕΕ-065_-Επανίδρυση-Επαγγελματικών-Σχολείων.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 6-5-2015

 Αρ. Πρωτ.: 065

ΠΡΟΣ :

– κ. Αριστείδη Μπαλτά, Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

– κ. Τάσο Κουράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

– τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Πο.Παι.Θ.

– στα ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Επανασύσταση Ειδικοτήτων αλλά ΟΧΙ των Επαγγελματικών Σχολείων

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

 

Στο Νομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» περιέχεται το «Άρθρο 6. Επανασύσταση καταργηθεισών ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης» στο «Κεφάλαιο Α. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013 – Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου».

Υπενθυμίζουμε ότι το «πραξικόπημα» σε βάρος της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) διαπράχθηκε σε τέσσερις πράξεις:

τον Ιούλιο του 2013 καταργήθηκαν οι Κλάδοι των Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι Εκπαιδευτικοί.

το Σεπτέμβριο του 2013 καταργήθηκαν οι Τομείς και οι Ειδικότητες των σχολείων της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε. (της ΤΥΠΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και μεταφέρθηκαν στις Σ.Ε.Κ. (στη ΜΗ Τυπική ΜΑΘΗΣΗ).

το Σεπτέμβριο του 2014 έκλεισαν πρόωρα οι 106 δημόσιες ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας (όχι οι ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ., ούτε οι ΕΠΑ.Σ. των άλλων Υπουργείων).

το Φεβρουάριο του 2015, παρά τις προεκλογικές θέσεις της σημερινής Κυβέρνησης και παρά τη ρητή τοποθέτηση του Αν. Υπουργού Παιδείας στη Βουλή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις (9 Φεβρουαρίου 2015) για την κατάργηση των Σ.Ε.Κ. (Μεταγυμνασιακή Κατάρτιση έξω από την Τυπική Εκπαίδευση), λειτούργησαν για πρώτη φορά τέσσερις (4) Σ.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας.

 

Επισημαίνουμε ότι:

1.      Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι η αποκατάσταση της Τ.Ε.Ε. οφείλει να γίνει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ στα τέσσερα επίπεδα στα οποία τρώθηκε, με τις ισάριθμες σε βάρος της πράξεις:

α)      Επανασύσταση των καταργημένων Κλάδων Εκπαιδευτικών.

β)      Επανασύσταση των καταργημένων Τομέων και Ειδικοτήτων.

γ)      Επανασύσταση των καταργημένων Σχολείων.

δ)      Κατάργηση της μεταγυμνασιακής ΜΗ Τυπικής ΜΑΘΗΣΗΣ (των Σ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπαξεβανάκης ανέφερε οτι «…ανατρέπεται ένα ακόμη πραξικόπημα των μνημονιακών κυβερνήσεων και αποκαθίσταται η δικαιοσύνη στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης …σε εναρμόνιση με το Νομοσχέδιο του ΥΠΔΜ …με το οποίο επανέρχονται στα σχολεία και στις οργανικές τους θέσεις οι εκπαιδευτικοί που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή απόλυσης». Είναι αυτό αλήθεια;

 

2.      Με το Νομοσχέδιο «Κατρούγκαλου» δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επανέλθουν στις οργανικές του θέσεις. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που έχει καταργηθεί η σχολική μονάδα στην οποία ο εκπαιδευτικός είχε την οργανική του θέση;

α)      Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α’ του Νομοσχεδίου προβλέπεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. που καταργήθηκαν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. «…σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας…». Από αυτές προκύπτει ότι, αυτός που θα αποφασίσει σε ποια ΕΠΑ.Λ. θα δημιουργηθούν οι οργανικές θέσεις είναι ο Διευθυντής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Μόνος του ! Χωρίς οργανόγραμμα, χωρίς προτάσεις Φορέων, χωρίς γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς τον Υπουργό ! Μεταφέρεται λοιπόν στον Δ/ντή Δ.Ε. το δικαίωμα λήψης μιας απόφασης που υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητές του.

β)      Η «ανασύσταση» των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών συναρτάται άμεσα και με την απόφαση για το που (σε ποια ΕΠΑ.Λ.) θα λειτουργήσουν οι καταργημένοι Τομείς και Ειδικότητες. Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 6 του Κεφαλαίου Α’ του Νομοσχεδίου προβλέπεται ότι την απόφαση αυτή θα τη λάβει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή Δ.Ε. Μόνος του ! Δεδομένου ότι οι αναφερόμενες «Περιφερειακές Επιτροπές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» ΔΕΝ υφίστανται ΠΟΥΘΕΝΑ και δεν λειτούργησαν ΠΟΤΕ !!

3.      Είναι πολύ πρόσφατη η τραυματική εμπειρία των σχολείων μας από την κατάργηση των 106 ΕΠΑ.Σ. και την αλλοπρόσαλλη ένταξη όσων εκπαιδευτικών είχαν απομείνει με οργανικές θέσεις σε ΕΠΑ.Λ. με αποφάσεις των Δ/ντών Δ.Ε. Δημιουργήθηκαν τεχνητές αντιπαλότητες απίστευτης έντασης μεταξύ των συναδέλφων, «ΕΠΑΛ-ιτών» και «ΕΠΑΣ-ιτών», οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μέσα στα σχολεία τους τα τραγικά αποτελέσματα της κατάργησης των 106 δημόσιων σχολείων της Τ.Ε.Ε. !!

4.      Τα ίδια συνέβησαν και με τις συγχωνεύσεις των ΕΠΑ.Λ. Μετά την κατάργηση των Τομέων και Ειδικοτήτων, ορισμένα ΕΠΑ.Λ. κατέρρευσαν, επειδή ακριβώς η λειτουργία τους στηρίζονταν σε αυτούς του Τομείς. Κατά τη χωροθέτηση των νέων ειδικοτήτων του Ν. 4186/2013 υποβλήθηκαν αλλοπρόσαλλες προτάσεις, πάλι χωρίς κανένα γενικότερο σχεδιασμό.

Στο μεταξύ, οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων συμπιέζονται σε όλο και λιγότερα σχολεία.

 

5.      Η Β’βάθμια Τ.Ε.Ε. αποτελεί τη μοναδική βαθμίδα εκπαίδευσης της οποίας οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν κατά 22%, δια μιας και ξαφνικά (καταργήθηκαν τα 106 από τα 494 σχολεία).

 

6.      Κατά το σχολικό έτος 2012-13 (πριν από το «πραξικόπημα» κατά της Τ.Ε.Ε.), στα 494 σχολεία της Τ.Ε.Ε. φοιτούσαν 84.862 μαθητές στα τμήματα Τομέων και Ειδικοτήτων (χωρίς τους μαθητές της Α΄ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ.). Αναλυτικά:

α)      Στις 106 ΕΠΑ.Σ. φοιτούσαν 17.117 μαθητές.

β)      Στα 388 ΕΠΑ.Λ. φοιτούσαν 67.745 μαθητές στα τμήματα Τομέων και Ειδικοτήτων (χωρίς τους μαθητές της Α΄ Λυκείου).

Κατά το σχολικό έτος 2014-15 στα 396 σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ.) φοιτούν 63.112 μαθητές στα τμήματα Ειδικοτήτων (χωρίς τους μαθητές της Α΄ Λυκείου).

 

7.      Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει αναπόδραστα ότι:

–       Τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. μειώθηκαν αριθμητικά κατά 22%.

–       Ο μαθητικός πληθυσμός της Τ.Ε.Ε. μειώθηκε κατά 26%.

–       Οι 17.000 μαθητές των καταργημένων ΕΠΑ.Σ. κυριολεκτικά «εξαφανίστηκαν». Δεν προστέθηκαν στη δύναμη των ΕΠΑ.Λ. που απέμειναν !

–       Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. μειώθηκαν ΚΑΙ σε απόλυτο αριθμό (μείον 4.633 μαθητές).

 

8.      Τα ΕΠΑ.Λ. τροφοδοτούνται με μαθητικό πληθυσμό από τα Γυμνάσια. Οι τελειόφοιτοι Γυμνασίου έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους για τον τύπο Λυκείου που επιθυμούν για να συνεχίσουν τις σπουδές τους (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.). Οι προσθήκες Τομέων και Ειδικοτήτων γίνονται εκ των υστέρων. Δεν υπάρχει χρόνος για ενημέρωση. Επομένως, δεν μπορεί να αναμένεται οποιαδήποτε αύξηση του μαθητικού πληθυσμού των ΕΠΑ.Λ. στις προσεχείς εγγραφές του Ιουνίου.

 

9.      Οι καταργημένοι Τομείς και Ειδικότητες και οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών συστήνονται μόνο «στα χαρτιά» ! Το πώς αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη, πετιέται σαν καυτή πατάτα στους Δ/ντές Δ.Ε. και στους συλλόγους διδασκόντων, οι οποίοι πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε ένα ασφυκτικό και εκρηκτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από:

–       Την έλλειψη των 106 σχολείων (ΕΠΑ.Σ.), των αιθουσών και των εργαστηρίων τους, τα οποία ΔΕΝ ξανανοίγουν !

–       Την τεχνητή μείωση του μαθητικού πληθυσμού των ΕΠΑ.Λ. !

–       Το «στοίβαγμα» ΟΛΩΝ των Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων, όσων επανέρχονται και όσων παρέμειναν, ΟΛΩΝ των διδασκόμενων Τομέων και Ειδικοτήτων, σε ακόμη λιγότερους χώρους και εγκαταστάσεις, με ακόμη λιγότερους μαθητές και χωρίς καμία ενημέρωση των υποψηφίων μαθητών.

 

10.    Από τις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ., παρατηρούμε ότι ΔΕΝ επανέρχονται οι παρακάτω, ο οποίες ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ:

α)      Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης.

β)      Εργαλειομηχανών CNC.

γ)      Αμαξωμάτων

δ)      Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας

ε)      Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας

στ)    Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

Για ποιο λόγο δεν επανασυστήνονται ΚΑΙ αυτές οι ειδικότητες ;

Μήπως επειδή υπάρχουν ανταγωνιστικές ειδικότητες στις «Σ.Ε.Κ.» ;;

 

11.    Ο Ν. 4186/2013, εισήγαγε (δια Νόμου !) τον απαράδεκτο παγκοσμίως όρο «Μη Τυπική Εκπαίδευση». Το Υπουργείο Παιδείας εγκαθίδρυσε τη Μη Τυπική Μάθηση ως υποκατάστατο της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε. με σαφή στόχο την εξαφάνισή της από την Τυπική Εκπαίδευση. Ίδρυσε τις δήθεν «Σχολές» Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που ανήκουν στη Μεταγυμνασιακή Κατάρτιση, μακράν έξω από την Τυπική Εκπαίδευση. Επίσης, εισήγαγε τη «Μαθητεία» και τον ΟΑΕΔ στη Δ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις νομοθετήθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά δεν εφαρμόστηκαν.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή Κυβέρνηση εξήγγειλε την κατάργηση των Σ.Ε.Κ. ενώ ως αντιπολίτευση είχε αντιταχθεί στην «Μαθητεία» των ΕΠΑ.Λ.

Η κατάργηση των Σ.Ε.Κ. περιλαμβάνεται στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θέση που επαναδιατυπώθηκε και επικυρώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας στη Βουλή στις 9 Φεβρουαρίου 2015, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επανειλημμένα καλέσαμε τον Υπουργό να εφαρμόσει τα εξαγγελθέντα. Αντί αυτού, επί των ημερών διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ:

–       Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά η λειτουργία τεσσάρων (4) Σ.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας

–       Στο παρόν Νομοσχέδιο ΔΕΝ περιλαμβάνεται η κατάργηση των Σ.Ε.Κ. οι οποίες προσφέρουν ειδικότητες ανταγωνιστικές των ΕΠΑ.Λ. και απευθύνονται στο ίδιο μαθητικό δυναμικό.

 

12.    Υπενθυμίζουμε ότι από τη λειτουργία των 106 ΕΠΑ.Σ. δεν προκύπτει κανένα επιπλέον δημοσιονομικό κόστος, δεδομένου ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού αφορά στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ούτως ή άλλως επαναπροσλαμβάνονται.

 

Μετά από όλα αυτά,

ζητούμε

 

την ΟΛΙΣΤΙΚΗ και ξεκάθαρη λύση του προβλήματος με:

Α. ΑΜΕΣΗ επαναλειτουργία των 106 ΕΠΑ.Σ. ως ΕΠΑ.Λ. με ΟΛΕΣ τις ειδικότητές τους.

Β. ΑΜΕΣΗ επαναλειτουργία των καταργημένων Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργούσαν ΠΡΙΝ από την κατάργησή τους, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή μεσολάβηση «απόφασης» οποιουδήποτε.

Γ. ΑΜΕΣΗ κατάργηση των δήθεν «Σχολών» Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μετατροπή όσων λειτούργησαν σε ΕΠΑ.Λ.

Δ. ΑΜΕΣΗ κατάργηση της Μαθητείας από τη Δ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-065_ Επανίδρυση Επαγγελματικών Σχολείων

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

Avaton-02  XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Axortagos-01     ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02 ΕΝΕΛΕΑ-01   http://www.kalabakacity.gr/ellada/25860-oltee-epanasystasi-eidikotiton-alla-oxi-ton-epaggelmatikon-sxoleion.html

Από ΔΣ