Συνεργασία Δ.Ι.Ε.Κ. με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με αναφορά περίπτωσης

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/03/ΟΛΤΕΕ-055_-Υπεύθυνος-του-Ε.Κ.-για-το-Δ.Ι.Ε.Κ.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ_-για-SITE.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 6-3-2015

 Αρ. Πρωτ.: 055

ΠΡΟΣ :

κ. Αριστείδη Μπαλτά, Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

κ. Τάσο Κουράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

κ. Δημήτριο Χασάπη, Γενικό Γραμματέα Υ.Πο.Παι.Θ.

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.Πο.Παι.Θ.

– στις Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης, στις Δ/νσεις Δ.Ε.

– στα Ε.Κ., στα Δ.Ι.Ε.Κ., στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Συνεργασία Δ.Ι.Ε.Κ. με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με αναφορά περίπτωσης

Σχετ:

Η με αρ. πρωτ. 9493/Δ4/20-01-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)».

Σχετικά συνημμένα:

Δεν δημοσιεύονται τα εννέα (9) συνημμένα έγγραφα που συνοδεύουν την επιστολή προς τον Υπουργό.

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Ο απελθών Υπουργός εξέδωσε την με αρ. πρωτ. Κ1/191668/26-11-2014 απαράδεκτη Υ.Α. με την οποία «παρέδιδε» την ευθύνη λειτουργίας των Ε.Κ. στα Δ.Ι.Ε.Κ., για ορισμένες ώρες της ημέρας.

Αντιδράσαμε έντονα αποστέλλοντας το με αρ. πρωτ. 034/3-12-2014 έγγραφό μας με θέμα: «Ανάκληση Υπουργικής Απόφασης για ανάθεση στα Δ.Ι.Ε.Κ. της ευθύνης λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων» (έλαβε αρ. πρ. 195749/3-12-2014, βλ. και: https://www.oltee.gr/?p=3731) και υποβάλλαμε συγκεκριμένες προτάσεις με την υπ’ αρ. πρωτ. 046/19-01-2015 επιστολή μας με θέμα: «Έκδοση Υ.Α. για την εύρυθμη συνεργασία των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) με τα Δ.Ι.Ε.Κ. (και ΔΣΕΚ)» (έλαβε αρ. πρ. 11240/22-1-2015, βλ. και: https://www.oltee.gr/?p=3913).

Λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, ο ίδιος Υπουργός επανήλθε για να διορθώσει τα «ημαρτημένα» με την παραπάνω σχετική του θέματος Υ.Α., η οποία και ισχύει.

Όμως, παρά τις ρητές προβλέψεις και διατυπώσεις της Υπουργικής Απόφασης, εξακολουθούν να δημιουργούνται προβλήματα από αυθαίρετες ερμηνείες και ενέργειες στελεχών της Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης, με βαρύτατες συνέπειες σε βάρος συναδέλφων εκπαιδευτικών. Η αναφερόμενη «μελέτη περίπτωσης» που παρουσιάζουμε μετά από επώνυμη καταγγελία που δεχθήκαμε, είναι ενδεικτική και αποκαλυπτική των όσων συμβαίνουν.

 

Ο θιγόμενος εκπαιδευτικός Η.Α., στέλεχος του Εργαστηριακού Κέντρου Ν. Μουδανιών, προσέφυγε στην Ομοσπονδία μας (βλ. συνημμένα 1 και 2). Μας κοινοποίησε συνολικά εννέα έγγραφα που τον αφορούν, τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα στην παρούσα. Από την μελέτη τους (σε σχέση και με την ισχύουσα Υ.Α.) προκύπτει ότι:

 

1. Στην Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι «…ο Διευθυντής του Ε.Κ. συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. για τον καταμερισμό των ωρών του ωρολογίου προγράμματος των εργαστηριακών μαθημάτων…». Αντί αυτού, η Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών «ενημερώνει» το Ε.Κ. ότι χρησιμοποιεί το εργαστήριο Πληροφορικής Η/Υ σε καθημερινή βάση κατά τις ώρες 14:30 έως 17:50 (δηλαδή σε ΟΛΟ το ωράριο λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.), γεγονός που δεν φαίνεται να προκύπτει από το ωρολόγιο πρόγραμμά του (βλ. συνημμένο 3).

 

2. Στα Ν. Μουδανιά, «συσκέφθηκαν» οι Διευθυντές δύο ΕΠΑ.Λ., του Ε.Κ. και του Δ.Ι.Ε.Κ. και έλαβαν την με αρ. πρωτ. 1504/11-12-2014 …«Κοινή Απόφαση» ότι «…Για το σχολικό έτος  η ευθύνη λειτουργίας – δαπανών – συντήρησης – καθαριότητας – αντικατάστασης λόγω παλαιότητας (ακαταλληλότητας) του εργαστηρίου πληροφορικής βαρύνει το Ι.Ε.Κ….» !!! (βλ. συνημμένο 4).

Στα πλαίσια ποιού θεσμικού οργάνου «συσκέφτηκαν» τα παραπάνω στελέχη;

Στα πλαίσια ποιάς εξουσίας και ποιών αρμοδιοτήτων τους «αποφασίζουν» ως «Υπουργοί» με …«Κοινή Απόφαση» για την «ανάθεση της ευθύνης λειτουργίας, δαπανών, κλπ» εργαστηρίου του Ε.Κ. στο Δ.Ι.Ε.Κ., τη στιγμή που ο Νόμος αλλά και ο αρμόδιος και προϊστάμενος Υπουργός τους ορίζει τα εντελώς αντίθετα;

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Δ/ντων σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ορίζονται σαφώς από τις Υπουργικές Αποφάσεις Γ2/6098/13-11-2001 (Φ.Ε.Κ. 1588/τ.Β΄/30-11-2001) και Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002). Κάθε άλλη «πρωτοβουλία» ελέγχεται για υπέρβαση αρμοδιοτήτων και παράβαση καθήκοντος !

 

3. Η Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. με επιστολή της προς το Ε.Κ. διατυπώνει την «ευχή» ότι «Όσον αφορά στο ορισμό υπευθύνου του Ε.Κ.… σας ενημερώνουμε ότι θα ήταν …επωφελές για το Ι.Ε.Κ. μας να τοποθετηθεί αρμόδιος εκπαιδευτικός που θα ανήκει διοικητικά στη μονάδα μας, μια που αποχώρησε ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός Μ.Δ….» (βλ. συνημμένο 3).

Επειδή λοιπόν έφυγε ένας αποσπασμένος υπάλληλος που εκτελούσε χρέη γραμματείας στο Ι.Ε.Κ., η Διευθύντρια ζητάει από το …Εργαστηριακό Κέντρο να της «χορηγήσει» ένα …στέλεχός του για τις ανάγκες του Δ.Ι.Ε.Κ., ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι …δεν διαθέτει κονδύλια για την «υπερωριακή απασχόλησή του» !!

Δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοθαυμάσει ! Την αβυσσαλέα άγνοια βασικών αρχών Δημόσιας Διοίκησης; Το απίστευτο θράσος να ομολογούνται παράνομα αιτήματα; Την οργιώδη «ειλικρίνεια» να διατυπώνονται όλα αυτά εγγράφως; Την απίστευτη «ψυχραιμία» της προϊσταμένης αρχής (Γενική Γραμματεία Δ.Β.Μ.) στην οποία κοινοποιήθηκαν τα ανωτέρω εξωφρενικά με αίτημα για …οδηγίες και η οποία ουδέν φαίνεται να έπραξε για να επαναφέρει στην τάξη την υφισταμένη της;

 

4. Στην υπόθεση συμβάλλει και …«φωστήρας» του «αρμοδίου τμήματος» του ΥΠΟΠΑΙΘ ο οποίος «ενημερώνει» το Δ/ντή Δ.Ε. Χαλκιδικής ότι ο υπεύθυνος του Ε.Κ. για το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. «…προσφέρει αποκλειστικά τις διοικητικές του υπηρεσίες στο ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ., εργάζεται υπερωριακά και η αμοιβή βαρύνει το Δ.Ι.Ε.Κ.» (βλ. συνημμένο 5).

Είναι απολύτως προφανές ότι από κανένα Νόμο, Διάταξη, Απόφαση, δεν προκύπτει:

α) Η δυνατότητα ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης στα Δ.Ι.Ε.Κ., πόσο μάλλον από τον Δ/ντή Δ.Ε., ο οποίος ΔΕΝ είναι διοικητικός προϊστάμενος του Δ.Ι.Ε.Κ..

β) Η υποχρέωση στελέχους του Ε.Κ. να εκτελεί έργο άλλης μονάδος (του Δ.Ι.Ε.Κ.) με το οποίο δεν τον συνδέει καμιά υπηρεσιακή σχέση, ούτε καν κοινή εποπτεύουσα αρχή.

γ) Η δυνατότητα (πόσο μάλλον η υποχρέωση) του Δ.Ι.Ε.Κ. να αποζημιώσει (με οποιονδήποτε τρόπο) για οποιαδήποτε διοικητική απασχόληση έναν εκπαιδευτικό που ΔΕΝ έχει διατεθεί σε αυτό.

Αντίθετα, «δύναται» να ανατεθεί στον Υπεύθυνο του Ε.Κ. εκτέλεση διδακτικής εργασίας στο Δ.Ι.Ε.Κ. (υπό όρους και με τις γνωστές διαδικασίες). Όμως, το διδακτικό αυτό έργο είναι παντελώς διάφορο από το διοικητικό έργο που οφείλει να παρέχει ο Υπεύθυνος του Ε.Κ. για λογαριασμό της υπηρεσίας του (στο Ε.Κ.) κατά τις ώρες λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.. Και φυσικά είναι παντελώς διάφορο KAI με το διοικητικό έργο του Δ.Ι.Ε.Κ., με το οποίο ο Υπεύθυνος του Ε.Κ. δεν έχει καμιά απολύτως σχέση !!

Η Υ.Α. προβλέπει ρητά ότι «…ο υπεύθυνος του Ε.Κ. προσφέρει αποκλειστικά τις διοικητικές του υπηρεσίες στο ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ.», απαλλάσσεται δηλαδή εκείνη την ημέρα από την υποχρέωση να εργαστεί ταυτόχρονα και στο κανονικό ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ. Για να επιτευχθεί αυτό είναι προφανές ότι «…δεν είναι απαραίτητο…» (και συμπληρώνουμε ότι ούτε και είναι δυνατόν) «…να είναι ο ίδιος για όλες τις ημέρες της εβδομάδος».

Και προφανέστατα δεν είναι δυνατόν διότι:

i) Αν έπρεπε να είναι ο ίδιος καθημερινά, δεν θα μπορούσε να εξαντλήσει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο στις ώρες λειτουργίας του Ε.Κ. (οι οποίες δεν συμπίπτουν με τις ώρες του Δ.Ι.Ε.Κ.).

ii) Αν έπρεπε να εκτελεί ταυτόχρονα και τις δύο του υποχρεώσεις θα έπρεπε να εργάζεται καθημερινά σε δύο πλήρη ωράρια εργασίας ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, πράγμα παράνομο, ακόμη κι αν το επιθυμούσε, κι αν ακόμη υπήρχε τρόπος να αποζημιωθεί γι αυτή του τη διπλή εργασία!

 

5. Στη συνέχεια ο Δ/ντης Δ.Ε. Χαλκιδικής ορίζει με Απόφασή του τον εκπαιδευτικό κ. Η.Α. ως Υπεύθυνο του Ε.Κ. Ν. Μουδανιών κατά τις ώρες λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ., …υπό προϋποθέσεις… (βλ. συνημμένο 6).

Στην Απόφαση αυτή γίνεται λόγος για «υπερωριακή απασχόληση», η οποία όμως δεν προσδιορίζεται σε ποσότητα και είδος. Παρά το γεγονός ότι δεν δικαιούται ο Δ/ντής Δ.Ε. να δώσει υπερωρίες (σύμφωνα με τα παραπάνω), οι υπερωρίες δίνονται, αλλά …«απροδιορίστως». Αντίθετα, το μόνο που προσδιορίζεται σαφώς είναι ότι οι υπερωρίες αυτές ΔΕΝ θα πληρωθούν στον εκπαιδευτικό ΟΥΤΕ από τη Δ.Δ.Ε. ΟΥΤΕ από το Δ.Ι.Ε.Κ. !

Παρά τα όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση, ο Δ/ντής Δ.Ε. ορίζει υπεύθυνο κάθε μέρα και καθ’ όλες τις ώρες λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. και όχι μόνο κατά τις ημέρες και ώρες χρήσης του εργαστηρίου από το Δ.Ι.Ε.Κ. !

Παρά τα όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση, ο Δ/ντής Δ.Ε. ορίζει ότι ο υπεύθυνος θα εργάζεται καθημερινά τόσο στο ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ. (8:00 έως 14:00), όσο και στο ωράριο του Δ.Ι.Ε.Κ. (14:30 έως 17:50). Δηλαδή θα εργάζεται καθημερινά από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα !

Παρά τα όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση, ο Δ/ντής Δ.Ε. ορίζει ότι ο υπεύθυνος θα εργάζεται υπερωριακά, αλλά ΔΕΝ θα αποζημιώνεται από ΚΑΝΕΝΑ !

Θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε ότι με την απόφαση αυτή παραβιάζεται όχι μόνο ο Ν. 1566/1985, αρθρ. 13, παρ. 8 (Φ.Ε.Κ. 16/τ.Α΄/30-09-1985), αλλά …όλο το Εργατικό Δίκαιο συλλήβδην !!

 

6. Σαν να μην έφταναν αυτά, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός έχει διατεθεί ταυτόχρονα για να διδάσκει θεωρητικά μαθήματα ΚΑΙ στο ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών (βλ. συνημμένο 7), παρά τα όσα ορίζει ο Νόμος ότι, ως Υπεύθυνος Τομέα, θα έπρεπε να προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά και ΜΟΝΟ στο Ε.Κ. Εκτός των διδακτικών ωρών, του ανατέθηκαν επιπλέον και ΠΛΗΡΗ εξωδιδακτικά καθήκοντα ως μέλος του Συλλόγου (υπεύθυνος τμήματος, εφημερίες, κλπ) !

Η διάθεση αυτή του εκπαιδευτικού έγινε με απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. που αναφέρει ότι «…ισχύει …εφόσον θεωρηθεί σύννομη από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο τέθηκε σχετικό ερώτημα».

Το Υπουργείο δεν απαντάει, η διάθεση του Εκπαιδευτικού «δεν έχει θεωρηθεί σύννομη», αλλά …ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ κανονικά !!!

 

7. Μετά τον ορισμό του Υπεύθυνου του Ε.Κ. για τις ώρες λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ., ο εκπαιδευτικός ζήτησε εγγράφως τη σύνταξη και υπογραφή Πρακτικού Ανάληψης της υπηρεσίας του. Ο Δ/ντης του Ε.Κ. διαβίβασε το αίτημά του στη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής επιφυλασσόμενος για την …αρμοδιότητά του (βλ. συνημμένο 8).

Ο Δ/ντής Δ.Ε. Χαλκιδικής απαντά ότι ο Υπεύθυνος του Ε.Κ. δεν μπορεί να αναλάβει υπηρεσία στο …Ε.Κ., επειδή …τα Δ.Ι.Ε.Κ. εποπτεύονται απευθείας από τη Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης (βλ. συνημμένο 9) !! Δηλαδή, «…άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε…»! Με ποιο τρόπο φαντάζεται ο Δ/ντής να γίνει η ανάληψη υπηρεσίας του Ε.Κ. σε πράξη …άλλης μονάδας (του Δ.Ι.Ε.Κ.); Αγνοεί θεμελιώσεις αρχές διοίκησης ή σκοπίμως περιπλέκει τα προφανή ;

 

8. Τελικά, ο ορισμένος Υπεύθυνος του Ε.Κ., προσέρχεται καθημερινά σε αυτό κατά τις ώρες εργασίας του Δ.Ι.Ε.Κ., αλλά δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο διοίκησης του Ε.Κ. (γραφεία καθηγητών, τουαλέτες, κλπ), επειδή ο Δ/ντής του Ε.Κ. δεν του δίνει τα κλειδιά του χώρου !!!

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ. δεν έχει ούτε τα κλειδιά του εργαστηρίου που χρησιμοποιεί το Δ.Ι.Ε.Κ., αφού έχουν ήδη παραδοθεί στην Δ/ντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. !!!

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ. παραμένει στο χώρο συγκέντρωσης και προσευχής του σχολείου, καθισμένος σε παγκάκι ή περιπλανώμενος, ως «υπεύθυνος άνευ χαρτοφυλακίου» !!!

 

Τα παραπάνω δεν είναι εφιαλτικό σενάριο από τον Πύργο του Κάφκα !

Είναι η Δημόσια Διοίκηση, όπως «υπηρετείται» στην Εκπαίδευση !

 

Μετά από αυτά και

επειδή ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός υφίσταται ασύστολο εμπαιγμό και εργασιακό βιασμό,

επειδή οι ενέργειες αυτές της Διοίκησης θίγουν τον θεσμό που αυτή όφειλε να υπηρετεί,

επειδή θεωρούμε ότι η παραπάνω κραυγαλέα περίπτωση είναι ενδεικτική των όσων συμβαίνουν στην Εκπαίδευση, αλλά πιθανότατα δεν είναι η μοναδική,

ζητούμε

α) την άμεση διενέργεια ελέγχου σας για την εξακρίβωση των αναφερομένων,

β) την απόδοση και τον καταλογισμό των τυχόν ευθυνών σε εκείνους που τους βαρύνουν και τέλος,

γ) την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και της τάξης.

 

Επισυνάπτουμε στην παρούσα τα εννέα (9) έγγραφα που αναφέρονται ως συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι θα δώσουμε στο θέμα την δέουσα δημοσιότητα, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και για την ενημέρωσή μας επί αυτών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-055_ Υπεύθυνος του Ε.Κ. για το Δ.Ι.Ε.Κ. - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01Axortagos-01  AlfaVita  Ανώνυμο-1  ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02

Από ΔΣ