[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/09/ΟΛΤΕΕ-344_-Ανάθεση-μαθημάτων-και-κατανομή-ωρών-διδασκαλίας.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 12-9-2014

 Αριθμ. Πρωτ.: 344

ΠΡΟΣ :

κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Σπουδών Β΄βάθμιας Εκπ/σης – Τμήμα Β΄

– στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

– στις Διευθύνσεις Δ.Ε.

– στα Μέλη των Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

– στα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση μαθημάτων και κατανομή ωρών διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. & Ε.Κ.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι Σύλλογοι Διδασκόντων θα κληθούν να αποφασίσουν για την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, σύμφωνα με:

α) την Υ.Α. με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002), άρθρο 39, παρ. 4,

β) την Υ.Α. με αριθ. 77204/Γ2/16-5-2014 (ΦΕΚ 1336/τ.Β’/26-5-2014) που καθορίζει τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των ΕΠΑ.Λ.,

γ) την Υ.Α. με αριθ. 137841/Γ2/2-9-2014 που καθορίζει τις αναθέσεις των μαθημάτων.

δ) και τουλάχιστον άλλες ένδεκα (11) Υπουργικές Αποφάσεις, Οδηγίες και Εγκυκλίους.

Μετά την κατάργηση τεχνικών ειδικοτήτων, των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. και το κλείσιμο των ΕΠΑ.Σ., την αλλοπρόσαλλη πολιτική με τις νέες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., οι οποίες νομοθετούνται και στη συνέχεια αναστέλλεται η λειτουργία τους ανάλογα με το … δελτίο καιρού, τα σχολεία μας υφίστανται φέτος τεράστια πίεση και ισχυρότατη δοκιμασία. Το ήδη βεβαρημένο κλίμα που επικρατεί στα ΕΠΑ.Λ., θα επιδεινωθεί από «τσουνάμι» πλεοναζόντων και υπεράριθμων, με τον κίνδυνο της υποχρεωτικής μετακίνησης ανά την Ελλάδα να βρίσκεται προ των πυλών. Και όλα αυτά, εν αναμονή της «αξιολόγησης» και υπό καθεστώς εκφοβισμού και τρομοκρατίας που επιφέρει το νέο πειθαρχικό δίκαιο, κλπ.

Επειδή:

1.   Η επαλληλία των κειμένων διατάξεων, Νόμων, Υ.Α., Εγκυκλίων, κλπ, που εκδόθηκαν κατά καιρούς και επιλαμβάνονται γενικών ή επί μέρους θεμάτων, δημιουργεί κενά, ασάφειες και αοριστίες,

2.  Εξ’ αυτού, δυσχεραίνονται οι Σύλλογοι Διδασκόντων (Σ.Δ.) στη λήψη αποφάσεων για τις αναθέσεις, καθώς δημιουργούνται εύλογες απορίες, διαφορετικές ερμηνείες που οδηγούν σε διαφωνίες, διενέξεις και προστριβές μεταξύ των μελών τους,

3.  Επιβαρύνεται χωρίς λόγο το έργο των Διευθυντών των Σχολείων και των Σχολικών Συμβούλων (οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μέσα στο Σ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2γ, της Υ.Α. με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002),

4.  και τέλος, επιβαρύνεται το έργο των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απασχολούνται χωρίς λόγο τα κατά τόπους Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για να επιλύσουν προβλήματα που δεν έπρεπε να έχουν εγερθεί εξαρχής,

ζητούμε

να προβείτε άμεσα στις κατάλληλες και αναγκαίες ενέργειες για την οριστική διευθέτηση των ασαφειών αυτών, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Αναλυτικά:

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ωράριο εκπαιδευτικών που κατέχουν ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και των ορισμένων σε θέσεις ευθύνης Δ/ντων και Υποδ/ντων στα ΕΠΑ.Λ. και των Δ/ντων, Υποδ/ντων, Υπευθύνων Τομέων και Υπευθύνων Εργαστηρίων στα Ε.Κ., καθορίζονται με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-5-2013), παρ. Θ’, υποπαρ. Θ.2, εδ. 2. Όμως, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας να προβλέπεται σαφώς από κάποια διάταξη το αν προηγείται στην κατανομή των ωρών διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός που κατέχει θέση ευθύνης ή ο αρχαιότερος στην Υπηρεσία.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Με την εφαρμογή του Ν.3848/2010 και την υπέρμετρη μοριοδότηση των κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, στις τελευταίες κρίσεις στελεχών (2011) προηγήθηκαν στους πίνακες νεώτεροι συνάδελφοι, που σήμερα υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης Δ/ντων σχολείων, κλπ. Αν κατά την κατανομή των ωρών διδασκαλίας προηγηθεί ο αρχαιότερος, υπάρχει το ενδεχόμενο να μη συμπληρώνει το υποχρεωτικό ή και να μην έχει καθόλου ωράριο διδασκαλίας ο … Δ/ντής (ή ο Υποδ/ντής) του σχολείου και να πρέπει να διατεθεί – αποσπασθεί αντίστοιχα σε … άλλη σχολική μονάδα, κατά τα οριζόμενα στο Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-5-2010), άρθρ. 31 παρ. 3, ότι εκπαιδευτικός που πλεονάζει ή που δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο διδασκαλίας, αποσπάται (ή αντιστοίχως, διατίθεται) σε άλλη σχολική μονάδα. Όμως, το ενδεχόμενο αυτό είναι πλήρως ασύμβατο με τις γενικότερες προβλέψεις του Νόμου οτι:

α) Τα στελέχη διοίκησης των σχολείων οφείλουν να παραμένουν στο σχολείο ΟΛΕΣ τις εργάσιμες ώρες, όπως ορίζεται ρητά στην Υ.Α. με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002), άρθρο 28, παρ. 2, εδ. Β (Καθηκοντολόγιο).

β) Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, σύμφωνα με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), άρθρο 68, παρ. 6.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να οριστεί σαφώς ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, προηγούνται σε κάθε περίπτωση στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους (κατά την σειρά ιεραρχίας) με τα μαθήματα Α’ ανάθεσης και (εφόσον δεν επαρκούν) με τα μαθήματα της Β’ ανάθεσης, ασχέτως της σειράς αρχαιότητος και ως ΜΟΝΑΔΙΚΗ εξαίρεση της γενικής αυτής αρχής που διέπει ΟΛΗ τη Δημόσια Διοίκηση.

Β. ΔΙΑΘΕΣΗ ή ΑΠΟΣΠΑΣΗ εκπαιδευτικών που κατέχουν ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σε άλλη οργανική μονάδα

Σύμφωνα με τους Νόμους και τις Υ.Α. που μνημονεύτηκαν παραπάνω:

Τα στελέχη διοίκησης των σχολείων οφείλουν να παραμένουν στο σχολείο ΟΛΕΣ τις εργάσιμες ώρες,

– Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας,

– Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) – πρώην Σ.Ε.Κ. – αποτελούν  αυτόνομες εκπαιδευτικές μονάδες του Υ.ΠΑΙ.Θ., έχουν αυτοτελή διοικητική δομή ως σχολικές μονάδες (Υ.Α. Γ2/6098/13-11-2001, το άρθρ. 1), οι Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηρίων και οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων κατεύθυνσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά στα Ε.Κ. (στην ίδια Υ.Α., άρθρο 4, παρ. 1 και άρθρο 5, παρ. 3).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Με ερμηνεία των παραπάνω (ή και τυχόν άλλων διατάξεων που διέλαθαν της προσοχής μας), η Διοίκηση, κατά …περιοχές, έχει εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις και έχει λάβει αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις. Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε:

Α) Η Δ/νση Δ.Ε. Α’ Αθήνας σε απαντητικό της έγγραφο προς συνάδελφο (αρ. πρωτ. 20565/13-11-2012) του γνωρίζει οτι: «… σύμφωνα με το άρθρο 68 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων όταν οι τελευταίοι έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας. Από τη στιγμή λοιπόν που η διάθεση ενός εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα, για συμπλήρωση του ωραρίου του, αποτελεί μερική απόσπαση, τότε οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές μιας σχολικής μονάδας (που είναι προϊστάμενοι στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα) δε μπορούν να αποσπαστούν έστω και μερικώς σε άλλη οργανική μονάδα (όπως είναι τα Ε.Κ.) προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί απόφαση διάθεσης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε Ε.Κ., επειδή αυτομάτως ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας καταλήγει υφιστάμενος των οργάνων διοίκησης του Ε.Κ., Εν κατακλείδι, οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές οφείλουν να συμπληρώσουν το ωράριό τους και να προσφέρουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες τους στη σχολική μονάδα, στην οποία και προΐστανται (έτσι όπως ορίζεται εξάλλου και από το καθηκοντολόγιό τους)

Β) Η Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής διαθέτει τα στελέχη του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών στο Ε.Κ. Ν. Μουδανιών. Και αντίστροφα, τα στελέχη του Ε.Κ. Ν. Μουδανιών στο ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη σχολική χρονιά 2013 – 2014 διέθεσε το Δ/ντη και τον Υπ/ντη του ΕΠΑ.Λ. στο Ε.Κ. (για τις 5 από τις 7 ώρες και για τις 10 από τις 16 ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, αντίστοιχα). Συγχρόνως, διατέθηκαν από το Ε.Κ. στο ΕΠΑ.Λ. ο Δ/ντης, ο Υπ/ντης, ένας Τομεάρχης και έτερος (για 2, 6, 9 και 11 ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, αντίστοιχα). Μάλιστα, ο Δ/ντής και ο Υπ/ντης του ΕΠΑ.Λ. τοποθετήθηκαν για συνδιδασκαλία στο εργαστηριακό μέρος μεικτών μαθημάτων, σε τμήματα με περισσότερους από 13 μαθητές, που δικαιολογεί την παρουσία 2ου εκπαιδευτικού. Το αυτό επιχειρείται να εφαρμοστεί και την αρχόμενη σχολική χρονιά 2014 – 2015.

Η παραπάνω στρεβλή κατάσταση έχει ακόμη περισσότερες παρενέργειες. Κατά την υποχρεωτική υλοποίηση της Α.Ε.Ε. (αυτοαξιολόγησης), ο Δ/ντης και Υπ/ντης του ΕΠΑ.Λ. θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ομάδες επεξεργασίας δεικτών, ώς μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ. Αντιστρόφως, τα στελέχη του Ε.Κ., θα έπρεπε να συμμετάσχουν στην Α.Ε.Ε. του ΕΠΑ.Λ. ως μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως με πράξη του αποφάσισε ο Δ/ντης για ΟΛΟ το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Εν τέλει, είναι δυνατόν οι Δ/ντές και Υπ/ντές του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ. να είναι …υφιστάμενοι ο ένας στον άλλον, αντιστρόφως και …«χιαστί», όταν ασκούν τα διδακτικά τους καθήκοντα ο ένας στο σχολείο του άλλου; Φέτος, που οι Δ/ντες των σχολείων θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σ’ αυτά, θα αξιολογήσει ο Δ/ντης του Ε.Κ. τον Δ/ντη του ΕΠΑ.Λ. και αντίστροφα; Αυτές οι καταστάσεις είναι προκλητικά στρεβλές και πρόδηλα παράνομες !!

Σε κάθε περίπτωση, είναι ανήκουστο να υπάρχει «διπλή» και εκ διαμέτρου αντίθετη «ανάγνωση» των Νόμων και να εφαρμόζονται αλληλοσυγκρουόμενες πρακτικές, ανάλογα με τη διοικητική περιοχή της Χώρας.

Επικουρικά, αναφέρουμε και την ισχύ της πάγιας γενικής αρχής που διέπει τις αναθέσεις, ότι «Κατά την ανάθεση των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους …με μαθήματα Α΄και Β΄ανάθεσης. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου.» (Εγκύκλιοι – Οδηγίες 119052/Γ2/17-9-2008, παρ.5 και 3325/Γ2/4-9-1989, παρ.17).

ΖΗΤΟΥΜΕ

α) Να διευκρινιστεί με σαφήνεια και πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι τα στελέχη των οργανικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. θα παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνον στην οργανική μονάδα στην οποία κατέχουν θέση ευθύνης.

β) Σε κάποιες (ελάχιστες) περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, για λόγους αντικειμενικούς και πλήρως τεκμηριωμένους, θα αποφασίζει σχετικά ο Περιφερειακός Δ/ντης Π.Ε. & Δ.Ε. μετά από εισήγηση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όπως ορίζεται για τους εκπαιδευτικούς στο άρθρο 6, παρ. 1, εδ. 6, του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/τ.Α’/1-11-2013).

 

Γ. Πλήρης αδυναμία συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου από εκπαιδευτικούς ορισμένων ειδικοτήτων

Οι Α΄ αναθέσεις μαθημάτων που αφορούν σε εκπαιδευτικούς ορισμένων ειδικοτήτων οδηγούν σε μικρό αριθμό ωρών διδασκαλίας σε κάθε σχολείο (λιγότερες και των απαραίτητων 11 ωρών για την υπόσταση οργανικού κενού). Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε τις ειδικότητες ΠΕ 18.12, ΠΕ 18.13, … και την ομάδα ειδικοτήτων ΠΕ 18.02, ΠΕ 18.03, ΠΕ 18.35 και ΠΕ 18.40. Και δεν είναι οι μόνες, ούτε είναι μόνο Τεχνικές Ειδικότητες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, αλλά και Ειδικότητες μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

Επιπλέον, τα κενά που δηλώνονται για τα μαθήματα που διδάσκονται σε Α΄ ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, ΠΕ12 και ΠΕ17, ΠΕ14 και ΠΕ18, κλπ) κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους.

Τέλος, με τις πρόσφατες αλλαγές στα ΕΠΑ.Λ., καταργήθηκαν διδασκόμενοι Τομείς και Ειδικότητες και προστέθηκαν (κατά περίπτωση σε κάθε σχολείο) νέοι.

Από την ταυτόχρονη εφαρμογή όλων αυτών, προκύπτουν τα παρακάτω:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1.  Δεν θα καλυφθούν ΠΟΤΕ οργανικά κενά σε σχολεία από ορισμένες ειδικότητες, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα βρίσκονται ΔΙΑΡΚΩΣ στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ, την ίδια στιγμή που οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων εξακολουθούν να υφίστανται και να καλύπτονται από αυτούς.

2. Οι εκπαιδευτικοί ορισμένων ειδικοτήτων δεν μπορούν να «καλύψουν» το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας με τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (ενώ μπορούν να το καλύψουν με μαθήματα Β΄ ανάθεσης), με αποτέλεσμα το σχολείο να πρέπει να δώσει «Οργανικό κενό» (με τις ώρες των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης), να τοποθετηθεί νέος συνάδελφος (ή να προσληφθεί αναπληρωτής) και οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου να χαρακτηριστούν πλεονάζοντες και υπεράριθμοι, παρά το γεγονός ότι είναι οι αρχαιότεροι στην τοποθέτησή τους στο σχολείο!

Η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με περισσότερες από δέκα (10) ώρες με μαθήματα Β΄ ανάθεσης, προβλέπεται βέβαια από το Νόμο, αλλά μόνο «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση του ΠΥΣΔΕ…» (Υ.Α. 23464/Γ2/6-3-2012 ΦΕΚ 654 τ.Β΄). Όμως, η κατά τόπους ενεργοποίηση των προβλέψεων του Νόμου θα επιφέρει τεράστιο φόρτο στα τοπικά ΠΥΣΔΕ, ενώ τα σχολεία περιπίπτουν σε κενό νόμου, αν πρέπει να περιμένουν την απόφαση του ΠΥΣΔΕ ή αν πρέπει να δώσουν άμεσα Οργανικό κενό, με όλες τις συνέπειες για τους παλαιούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά.

3.  Με την εφαρμογή του (σωστού) κανόνα ισομερούς κατανομής των κενών μεταξύ των διαφορετικών κλάδων που έχουν τις ίδιες Α΄ αναθέσεις, εμφανίζονται περιπτώσεις σχολείων που ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ Οργανικά κενά (πχ με 20 ώρες για ΠΕ 12 και ΠΕ 17), λόγω της ισομερούς κατανομής στους δύο κλάδους, εμφανίζονται με λιγότερες από 11 ώρες το καθένα, με αποτέλεσμα να μη δίνεται Οργανικό κενό ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ από τους ΔΥΟ κλάδους!

4.  Με την εφαρμογή του παραπάνω (σωστού) κανόνα ισομερούς κατανομής των κενών, εμφανίζονται προβλήματα σε ζεύγη κλάδων, όπου ο ένας από τους δύο κλάδους έχει πολύ περισσότερες Α΄ αναθέσεις, ενώ ο άλλος δεν συμπληρώνει τον ελάχιστο αριθμό των ένδεκα (11). Έτσι, ενώ η πρόθεση του νομοθέτη είναι η ισότιμη μεταχείριση όλων των κλάδων, καταλήγει να είναι σε βάρος του ενός από τους δύο, καθώς τα κενά που θα δίνονται ΣΥΝΕΧΩΣ και σε ΟΛΑ τα σχολεία, θα αφορούν τον ΕΝΑ από τους δύο κλάδους και ΜΟΝΟ! Επομένως, ο δεύτερος κλάδος θα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από ΟΛΑ τα σχολεία και δεν θα τίθεται πλέον θέμα «ισομερούς κατανομής» των δύο κλάδων, αφού ο ένας από τους δύο θα έχει ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ !!

5.  Η οδηγία (με αρ. 70607/Δ2/23-5-2013, προτελευταία παρ.) για την ισομερή κατανομή των ωρών Α΄ ανάθεσης μεταξύ των διαφορετικών κλάδων, αναφέρεται ρητά στον υπολογισμό των κενών που πρέπει να προβούν τα σχολεία, προκειμένου να τα δηλώσουν στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου. Ωστόσο, πολλοί Δ/ντές σχολείων παρερμηνεύουν την οδηγία και την εφαρμόζουν ΚΑΙ κατά την Ανάθεση των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου! Επισημαίνουμε ότι σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση και ΠΟΥΘΕΝΑ δεν προβλέπεται «ισομερής κατανομή» των ωρών στις αναθέσεις διδασκαλίας μεταξύ των διαφορετικών κλάδων που τις έχουν σε Α΄ ανάθεση.

ΖΗΤΟΥΜΕ

α) Για τους εκπαιδευτικούς όλων των Κλάδων – Ειδικοτήτων που από τις Α΄ αναθέσεις είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να συμπληρώσουν ένδεκα (11) τουλάχιστον ώρες σε ένα σχολείο, να δοθούν (με τεκμηριωμένη ΕΞΑΙΡΕΣΗ του γενικού κανόνα και ΜΟΝΟ για αυτούς τους κλάδους) Οργανικές Θέσεις με τις ώρες που προβλέπεται να έχουν Α΄ ανάθεση σε ένα σχολείο.

β) Η ίδια (ειδική) εξαίρεση να εφαρμοστεί και στους κλάδους εκείνους που συμμετέχουν σε ζεύγη ισοκατανομής Α΄ αναθέσεων, προκειμένου να ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΑ αυτή η ισοκατανομή. Σε σχολείο που κατέχει οργανική θέση εκπαιδευτικός του ΕΝΟΣ κλάδου, το τυχόν νέο οργανικό κενό να δίνεται για εκπαιδευτικό του ΑΛΛΟΥ κλάδου, ώστε ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ της ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ.

γ)   Να δοθούν ΣΑΦΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ, οτι η κατανομή των ωρών διδασκαλίας γίνεται ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ σειρά ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ (κατάληψης οργανικής θέσης) μεταξύ ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών ΟΛΩΝ των κλάδων που έχουν τις ΙΔΙΕΣ Α΄ αναθέσεις, ώστε ο αρχαιότερος να καλύπτει πρώτος το ωράριό του (και να το συμπληρώνει με Β΄ αναθέσεις) και να ακολουθεί όμοια ο νεώτερος.

δ) Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, ότι οι τελευταίας ριζικές αλλαγές και ανακατατάξεις που έγιναν στα ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται στις «εξαιρετικές περιπτώσεις» που αναφέρονται στην Υ.Α. 23464/Γ2/6-3-2012 ΦΕΚ 654 τ.Β΄ και (τροποποιώντας την) ότι:

– οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα ΕΠΑ.Λ. εμπίπτουν ΣΥΝΟΛΙΚΑ στις αναφερόμενες «εξαιρετικές περιπτώσεις»,

– απαλλάσσονται τα ΠΥΣΔΕ από την υποχρέωση εξέτασης των περιπτώσεων αυτών και έκδοση απόφασης για τον κάθε ένα εκπαιδευτικό ξεχωριστά,

– οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη οργανική θέση στα ΕΠΑ.Λ. καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με όσες Α΄ και Β΄ αναθέσεις έχουν, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων,

– στις περιπτώσεις αυτές και ΜΟΝΟ, τα ΕΠΑ.Λ. ΔΕΝ δίνουν Οργανικά Κενά, όσο υπηρετούν σε αυτά εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη οργανική θέση και καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με όσες Α΄ και Β΄ αναθέσεις έχουν, όπως παραπάνω.

Μετά από τα παραπάνω,

παρακαλούμε

α) για τη σε βάθος μελέτη των αιτημάτων μας, προκειμένου να τύχουν της αποδοχής σας,

β) για τις άμεσες ενέργειές σας και για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων εντολών σας, προκειμένου να επιλυθούν τα συγκεκριμένα προβλήματα με την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Tromaktiko-01   logo-3  http://www.kalabakacity.gr/eidhseis/22738-oltee-koyvari-kai-xaos-me-tis-anatheseis-sta-epal.html

 

Από ΔΣ