[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/09/ΟΛΤΕΕ-342_-Λειτουργία-Νεοϊδρυθέντων-Σχολικών-Μονάδων.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 11-9-2014

 Αριθμ. Πρωτ.: 342

ΠΡΟΣ :

κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Σπουδών Β΄βάθμιας Εκπ/σης – Τμήμα Β΄

– στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

– στις Διευθύνσεις Δ.Ε.

– στα Μέλη των Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

– στα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία νεοϊδρυθεισών Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.

Αξιότιμοι κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ,

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αρ. 117393/Δ4/24-7-2014 (ΦΕΚ 2099/τ.Β’/31-7-2014) και θέμα: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκειακών Τάξεων και Ορισμός και Συγχωνεύσεις Εργαστηριακών Κέντρων», ιδρύθηκαν από το σχολικό έτος 2014 – 2015 δεκατέσσερα (14) Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι Εσπερινά. Επικροτούμε και χαιρετίζουμε την παραπάνω Απόφαση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ίδρυση των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θα δώσουν πραγματική επαγγελματική διέξοδο σε χιλιάδες εργαζόμενους και άνεργους μαθητές.

Ήδη από τις 4 Αυγούστου 2014, η ανωτέρω Κ.Υ.Α. γνωστοποιήθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στις Διευθύνσεις B/θμιας Εκπ/σης με έγγραφο (αρ. πρωτ. 124194/Δ4/4-8-2014) το οποίο κοινοποιήθηκε και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

Για να λειτουργήσουν τα σχολεία αυτά από το σχολικό έτος 2014 – 2015, όπως ορίζει η Κ.Υ.Α., κατ’ αρχήν θα έπρεπε να στελεχωθούν με την τοποθέτηση Διευθυντών από τους αξιολογικούς πίνακες, με πρωτοβουλία των Δ/ντων Β΄βάθμιας Εκπ/σης, εισήγηση των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Απόφαση των Περιφερειακών Δ/ντων Εκπ/σης. Στη συνέχεια, οι νέοι αυτοί Διευθυντές θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν όλες τις επείγουσες και απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων.

Από τις 4 Αυγούστου και μέχρι σήμερα, μετά την παρέλευση ενός και πλέον μήνα, για ορισμένα από τα νεοϊδρυθέντα αυτά σχολεία δεν έγιναν οι προβλεπόμενες ενέργειες και ΔΕΝ έχουν οριστεί Διευθυντές, ΔΕΝ στελεχώθηκαν!

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, σας γνωστοποιούμε αναφορές και καταγγελίες που δεχθήκαμε για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Νέων Μουδανιών (Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής), το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά (Δ.Δ.Ε. Χανίων), κλπ.

Αντιθέτως, σε άλλες Δ.Δ.Ε. έχουν εγκαίρως οριστεί Διευθυντές των σχολείων αυτών (πχ. εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας της Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας).

Επισημαίνουμε ότι:

α)   Οι εγγραφές των σχολείων ΕΛΗΞΑΝ ΕΧΘΕΣ, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

β)   Σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, τελείται ο Αγιασμός στα σχολεία (!) και ξεκινάει η σχολική χρονιά !!

Σε ποια σχολεία; Ποιος είναι ο Διευθυντής που θα ενεργήσει τα δέοντα για την τέλεση του Αγιασμού; Παρουσία ποιων μαθητών;

Από πληροφορίες που λάβαμε, σε κάποια από τα «ακέφαλα» αυτά σχολεία ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ μαθητών, καθώς δεν υπήρχε Διευθυντής για να τις πραγματοποιήσει, όπως ορίζει ο Νόμος, αλλά διενεργείται «διερεύνηση» και «καταγραφή ενδιαφέροντος» για εγγραφή μαθητών, με «προεγγραφές» από «επιτροπή Δ/ντων» υπό τη Δ.Δ.Ε. …

Άλλα, παρά το ότι δεν έχουν Διευθυντή και προσωπικό, έχουν αποκτήσει επίσημη ιστοσελίδα σχολείου, υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο, στο οποίο απαντά εκπαιδευτικός που δηλώνει «Διευθυντής κατά …99,9 %» και πραγματοποιεί εγγραφές, «επικεφαλής …ομάδας εκπαιδευτικών» !

Επειδή:

1.    Θεωρούμε απολύτως αδιανόητο και απαράδεκτο να ασκείται Δημόσια Διοίκηση με τον τρόπο αυτό και μάλιστα σε βάρος μαθητών – πολιτών.

2.    Η αμέλεια ή ολιγωρία των αρμοδίων να ορίσουν Διευθυντές στα νεοϊδρυθέντα σχολεία καθιστά προβληματική έως ΑΝΕΦΙΚΤΗ τη λειτουργία τους κατά το τρέχον σχολικό έτος, ακυρώνοντας έτσι στην ουσία της την ίδια την Κ.Υ.Α.!

3.    Η σπουδή κάποιων αρμοδίων να αποστείλουν στα νέα σχολεία «ομάδες εκπαιδευτικών» και «Διευθυντές κατά …99,9 %» για να πραγματοποιήσουν εγγραφές, και η ταυτόχρονη καθυστέρηση να υλοποιήσουν τη νόμιμη διαδικασία ορισμού Διευθυντών ως όφειλαν, εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά. Δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο; Οι Δ.Δ.Ε. που όρισαν Διευθυντές είχαν περισσότερο χρόνο; Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν και για τους εκπαιδευτικούς, εάν αυτοί εγκαταστάθηκαν στο νέο σχολείο και δέχονται εγγραφές. Απουσιάζουν νόμιμα από το σχολείο που υπηρετούν; Μετέβησαν στο «υπό ίδρυση» σχολείο αυτοβούλως; Με υπηρεσιακή εντολή; Υπάρχει Σφραγίδα σχολείου, Πρωτόκολλο και Πρακτικό; Ποιος και υπό ποια ιδιότητα τα διαχειρίζεται αυτά, καθώς και την ιστοσελίδα του σχολείου, αλληλογραφεί από το υπηρεσιακό e-mail και πραγματοποιεί εγγραφές;

Δεν θέλουμε ούτε προς στιγμή να διανοηθούμε ότι η καθυστέρηση τοποθέτησης Διευθυντών στα σχολεία αυτά ήταν σκοπούμενη, ενόψει διεργασιών για την ψήφιση της Τροπολογίας, με την οποία έκλεισαν οριστικά 106 δημόσια σχολεία της Τ.Ε.Ε. (οι ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΑ.Σ.) και παύθηκαν οι 106 Διευθυντές τους, ώστε κάποιοι από αυτούς (ένας; δύο; τρείς;…) να καταλάβουν τις νέες θέσεις ! Πραγματικά, αρνούμαστε να αποδεχθούμε ως πραγματικό ένα τέτοιο εφιαλτικό, εξωπραγματικό και εγκληματικό σενάριο !

4. Η πολύπαθη Δημόσια Β΄βάθμια Τ.Ε.Ε. έχει δεχθεί πρόσφατα πολλαπλά πλήγματα με την κατάργηση 49 Τεχνικών Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών, την παύση λειτουργίας Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και το λουκέτο στις 106 Δημόσιες ΕΠΑ.Σ. (και μόνο σε αυτές, τη στιγμή που οι Ιδιωτικές ΕΠΑ.Σ. εξακολουθούν να λειτουργούν, όπως και οι ΕΠΑ.Σ. ΟΛΩΝ των άλλων Υπουργείων).

5. Τα εναπομείναντα ΕΠΑ.Λ. προσπαθούν να επαναπροσδιοριστούν με νέες ειδικότητες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τον Μάϊο, αφού είχαν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις προτίμησης των μαθητών του Γυμνασίου, ενώ στη συνέχεια, με νεώτερο ΦΕΚ, …αναστάλθηκε η λειτουργία κάποιων από αυτές!

6.    Η ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω νέων σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. κρίθηκε αναγκαία από ΟΛΟΥΣ όσους εμπλέκονται και εισηγούνται σχετικά, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες – Στελέχη της Εκπαίδευσης (Δ/ντες Δ.Δ.Ε., Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης) και η πολιτική βούληση του Υπουργείου – Κυβέρνησης καταγράφηκε ξεκάθαρα με την υπογραφή της Κ.Υ.Α.

7.    Η συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού των σχολείων της Τ.Ε.Ε. αποβαίνει σε βάρος της Εθνικής Οικονομίας και της Ανάπτυξης της Χώρας.

Θεωρούμε αδιανόητο υπηρεσιακή αμέλεια – ολιγωρία ή τυχόν προσωπικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις – φιλοδοξίες, να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία δημόσιων σχολείων, ιδιαίτερα μάλιστα των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι αναγκάζονται να εργασθούν για να αντιμετωπίσουν τις αδήρητες ανάγκες της στοιχειώδους διαβίωσής τους, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζονται για τη λήψη απολυτηρίου και πτυχίου, που θα τους δώσει τα απαραίτητα προσόντα και εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία.

Παρακαλούμε

για τον έλεγχο των αναφερομένων – καταγγελλομένων, στο σύνολο των νεοϊδρυθέντων σχολείων και για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να ΚΑΤΑΣΤΕΙ εφικτή η λειτουργία ΟΛΩΝ κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014 – 2015.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

Avaton-02  Tromaktiko-01  Axortagos-01  XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  dou  ΕΝΕΛΕΑ-01  ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02  logo-3  ΑΣΕΠΕΚ   sch    http://www.mynews.gr/1/6302559/%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD 

Από admin-01