Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης  Κυκλάδων   υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

ΕΠΑ.Λ.   Μήλου  (Το σχολείο στο Facebook)

Ταχυδρομική Δ/νση: Μήλος    Τ.Κ.:84800   Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2287021253

Fax:   2287021253 

e-mail: mail@gym-milou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-milou.kyk.sch.gr/autosch/joomla15/

 

ΕΠΑ.Λ. Σίφνου

Ταχυδρομική Δ/νση: Απολλώνια  Σίφνου   Τ.Κ.:84003   Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2284033911

Fax:   2284033911

e-mail: mail@1epal-sifnou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

ΕΠΑ.Λ.    Θήρας

Ταχυδρομική Δ/νση:  Άγιος Ανδρέας  Πύργος    Τ.Κ:84700   Θύρα – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2286023920

Fax:   2286023920

e-mail: mail@1epal-thiras.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-thiras.kyk.sch.gr/

 

Εσπερ.  ΕΠΑ.Λ.    Θήρας

Ταχυδρομική Δ/νση:  Άγιος Ανδρέας  Πύργος    Τ.Κ:84700   Θύρα – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2286083131

Fax: 2286083131  

e-mail: mail@epal-esp-thiras.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://espepalthiras.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html

 

ΕΠΑ.Λ.   Ίου

Ταχυδρομική Δ/νση:  Ίος    Τ.Κ:84001  Κυκλάδων  (συστεγάζεται με το Βαλέτειο Γυμνάσιο)

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2286092532

Fax:   2286028354

e-mail: mail@1epal-iou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-iou.kyk.sch.gr/

 

ΕΠΑ.Λ.    Νάξου

Ταχυδρομική Δ/νση: Φιλότι – Δ. Νάξου και μικρών κυκλάδων  Τ.Κ.: 84302  Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2285032900,  2285031334

Fax:   2285031324

e-mail: mail@1epal-naxou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-naxou.kyk.sch.gr/autosch/joomla25/

 

ΕΠΑ.Λ.    Αμοργού

Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Αμοργού   Τ.Κ.:84008   Αμοργός – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2285074231

Fax:  2285074230  

e-mail: mail@1epal-amorg.kyk.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://1epal-amorg.kyk.sch.gr/

 

ΕΠΑ.Λ.    Σύρου

Ταχυδρομική Δ/νση: Λιβάδια Μάννα   Τ.Κ:84100   Σύρος – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2281087835

Fax:   2281082731

e-mail: mail@1epal-syrou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.epalsyrou.gr/

 

Εσπερ.  ΕΠΑ.Λ.  Σύρου  (Μηχαν.Εμπορ.Ναυτ.)

Ταχυδρομική Δ/νση: Λιβάδια Μάννα   Τ.Κ:84100   Σύρος – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2281082602

Fax:  2281088002  

e-mail: espteena@sch.gr    &    mail@epal-esp-syrou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/espteesyrou/

 

ΕΠΑ.Λ.    Τήνου

Ταχυδρομική Δ/νση: Αγίας Παρασκευής 5     Τ.Κ:84200   Τήνος – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2283022338

Fax:  2283022338 

e-mail: mail@1epal-tinou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-tinou.kyk.sch.gr/

 

ΕΠΑ.Λ.    Μυκόνου

Ταχυδρομική Δ/νση: Πετεινάρος  Μυκόνου   Τ.Κ.:84600  Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2289028131

Fax:  2289022288 

e-mail: mail@1epal-mykon.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-mykon.kyk.sch.gr/autosch/joomla15/

 

ΕΠΑ.Λ.    Άνδρου

Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Άνδρου  Τ.Κ.:84500    Άνδρος – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2282023693

Fax:  2282023693 

e-mail: mail@1epal-androu.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/1epal-androu/

 

ΕΠΑ.Λ.   Πάρου

Ταχυδρομική Δ/νση:  Λιαροκόπι Παροικίας   Τ.Κ:84400   Πάρος – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2284024124,   2284025137

Fax:   2284025137

e-mail: mail@1epal-parou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-parou.kyk.sch.gr/

 

ΕΠΑ.Λ.    Κέας  (ωράριο λειτουργίας 14:00 – 20:00)

Ταχυδρομική Δ/νση:  Ιουλίδα    Κέα   Τ.Κ:84002  Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2288022070

Fax:   2288022070

e-mail: mail@1epal-keas.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-keas.kyk.sch.gr/

 

Ε.Κ.    Φιλοτίου  Νάξου

Ταχυδρομική Δ/νση: Φιλότι   Νάξου    Τ.Κ.:84302   Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2285032992

Fax: 2285032991  

e-mail: mail@sek-naxou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

Ε.Κ.    Σύρου

Ταχυδρομική Δ/νση: Λιβάδια Μάννα   Τ.Κ:84100   Σύρος – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2281082614

Fax:   2281082614

e-mail: mail@sek-syrou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

Τ.Ε.Ε.   Ειδικής  Αγωγής   Ά  Βαθμίδας   Σύρου

Ταχυδρομική Δ/νση: Λιβάδια Μάννα   Τ.Κ:84100   Σύρος – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2281088904,   2281085018

Fax:   2281085018

e-mail: mail@tee-eid-agogis.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.atsida.gr/

 

Τ.Ε.Ε.  Ειδικής  Αγωγής  Ά  Βαθμίδας   Νάξου

Ταχυδρομική Δ/νση: Φιλότι   Νάξου  Τ.Κ.:84302   Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2285032289

Fax:   2285032289

e-mail: teeeafil@sch.kyk.gr

Ιστοσελίδα: http://eegymnaxou.weebly.com/

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.    Σύρου

Ταχυδρομική Δ/νση:  Αλέκου Παναγούλη 3  Ερμούπολη  Τ.Κ.:84100  Ερμούπολη – Σύρος – Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2281081200

Fax:   2281081192

e-mail: mail@eeeek.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.    Νάξου

Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Νάξου  Τ.Κ.:- Κυκλάδων

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2285027559

Fax:   2285025769

e-mail: mail@eeeek-naxou.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/eeeeknaxou/

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://dide.kyk.sch.gr/new/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.