Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22-04-2024

 Αρ. Δ.Τ.: 57

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

 

Μετά από τρία χρόνια αναμονής, άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και προς μεγάλη έκπληξη των ενδιαφερόμενων,  στο πέμπτο βήμα οι χρήστες καλούνται να προχωρήσουν σε πληρωμή του μέρους (Θεωρητικό ή Πρακτικό ή και των δύο) που έχουν αιτηθεί συμμετοχής, με το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ και για τα δύο μέρη των εξετάσεων (δηλαδή 40,00 ευρώ για το Θεωρητικό μέρος και 60,00 ευρώ για το Πρακτικό μέρος).

Να τονιστεί ότι οι δύο τελευταίες εξεταστικές περίοδοι ήταν το 2019 και το 2021 όπου οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις δεν πλήρωναν τίποτα καθώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 90050/2018 (Β΄ 2007) καθώς και με την αριθμ. 24347/Δ4 18/02/19 τροποποιητική της κοινής Υπουργικής απόφασης «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)» στο Άρθρο 7, τα εξέταστρα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ και για τα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) και καλύπτεται από πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι απαλλάσσονταν της υποχρέωσης καταβολής των εξέταστρων για το χρονικό διάστημα αυτό.

Τίθεται το ερώτημα με ποια απόφαση σήμερα οι εξετάσεις δε χρηματοδοτούνται πλέον από το ΕΣΠΑ και αν υπάρχει τέτοια απόφαση γιατί δεν ανακοινώθηκε. Αν έχει αλλάξει κάτι στο νομικό πλαίσιο που επιβάλει πια την πληρωμή παράβολου, θα μπορούσε να ισχύει για τους απόφοιτους της τρέχουσας φάσης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και μετά, αφού πρώτα ενημερωθούν και όχι να επιβάλλεται βιαστικά ως τετελεσμένο σε απόφοιτους που έζησαν αυτές τις καθυστερήσεις με αποκλειστική υπαιτιότητα του Υπουργείου Παιδείας και σε περιόδους όπου υπήρχαν οι αντίστοιχοι πόροι του προγράμματος για την πιστοποίηση.

Απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις επί 9 έτη σπατάλησαν πολλά εκατομμύρια ευρώ, για την υλοποίηση των φάσεων Α έως Η καθώς και της πιλοτικής φάσης με τα χιλιάδες προβλήματα που έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια και απαξίωσαν το σημαντικότερο στάδιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος με την πιστοποίηση των μαθητευομένων οι οποίοι θεωρώντας ότι αυτή θα εκκρεμεί για πάντα, προχώρησαν σε άλλο στάδιο της ζωής τους γεμάτοι απογοήτευση και θυμό.

Προβληματισμός υπάρχει ακόμα για την πραγματοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (ΠΠΠ), απαραίτητου για την κατάλληλη προετοιμασία των απόφοιτων πριν τις εξετάσεις, καθώς και για τον ακριβή προσδιορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δε φαίνεται εφικτό να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα, μιας και τα σχολεία θα διανύουν την εξεταστική τους περίοδο και οι εκπαιδευτικοί θα είναι απασχολημένοι εκεί. Είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι να γνωρίζουν την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων γιατί κάποιοι εξ αυτών λόγω διάφορων υποχρεώσεων (εργασίας, στρατού κ.ά.) πρέπει να προγραμματίσουν τη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή.

Να τονίσουμε επίσης την ανυπαρξία των εξετάσεων των ειδικοτήτων, Βοηθού Οδοντοτεχνίτη και του Τεχνικού Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών στο πρόγραμμα των εξετάσεων πιστοποίησης. Στις ειδικότητες αυτές λειτουργούν τμήματα Μαθητείας εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ουδέποτε οι μαθητευόμενοι δεν πήραν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Όλα αυτά αποτελούν πολλαπλά χτυπήματα και αναδεικνύουν τις αδυναμίες, στο σημαντικό για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, θεσμό της Μαθητείας κλονίζοντας την αξιοπιστία του προγράμματος.

Υπάρχουν ακόμα πολλές ειδικότητες που οι απόφοιτοι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας καθώς δεν υπάρχουν πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ, Επαγγελματικά Περιγράμματα ώστε να δημιουργηθούν τμήματα στις περιζήτητες ειδικότητες που η αγορά εργασίας τα ζητάει εδώ και χρόνια όπως αυτές του Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του Τεχνικού Ζωικής Παραγωγής, του Υπαλλήλου Εμπορίας και Διαφήμισης και άλλων ειδικοτήτων.

Η Ομοσπονδία μας με επιστολές διαμαρτυρίας τα τελευταία χρόνια τόνιζε συνεχώς αυτή την απαξίωση του θεσμού της μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ και τονίζει την απραξία, την αδυναμία, την μη τήρηση του νομικού πλαισίου, την ακύρωση των χρονοδιαγραμμάτων και των διαδικασιών για την έγκυρη και έγκαιρη εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος.

Ζητούμε

Έγκαιρο προγραμματισμό των πιστοποιήσεων όπως προβλέπει ο νόμος καθώς είναι σημαντικό για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και τη μελλοντική εξέλιξη των μαθητευόμενων.

Διασφάλιση της ολοκλήρωσης του προγράμματος της Η΄ φάσης και των επόμενων με ευκρινείς προϋποθέσεις υλοποίησης για τους μαθητευόμενους.

Να σταματήσει τώρα η εισπρακτική πρακτική του ΕΟΠΠΕΠ και να βρεθούν οι πόροι ώστε να γίνουν τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης (ΠΠΠ) και να απαλλαγούν της υποχρέωσης καταβολής των εξέταστρων για το χρονικό διάστημα αυτό οι υποψήφιοι.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

Από ΔΣ