Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης   Μεσσηνίας  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 1ο   ΕΠΑ.Λ.   Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ρήγα Φεραίου και Κρήτης   Τ.Κ.:24101   Καλαμάτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2721021517

Fax:  2721021517

e-mail: mail@1epal-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: - 

 

2ο   ΕΠΑ.Λ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση:  Ρήγα Φεραίου και Κρήτης   Τ.Κ.:24101   Καλαμάτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2721083084

Fax:  2721083084

e-mail: mail@2epal-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-kalam.mes.sch.gr/

 

 4ο   ΕΠΑ.Λ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Αθηνών 170   Τ.Κ.:24100   Καλαμάτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2721095561

Fax:  2721095561

e-mail: mail@4epal-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.    Κυπαρισσίας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πονηροπούλου Τέρμα  (Κτιριακό Συγκρότημα Τ.Ε.Ε.)   Τ.Κ.:24500    Κυπαρισσία - Μεσσηνίας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2761022747

Fax:  2761022048

e-mail: mail@1epal–kypar.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/1epal-kypar/

 

ΕΠΑ.Λ.    Μεσσήνης

Ταχυδρομική Δ/νση: Σταδίου 48   Τ.Κ:24200   Μεσσήνη – Μεσσηνίας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2722023151

Fax:   2722023147

e-mail: mail@epal-messin.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-messin.mes.sch.gr/autosch/joomla15/

 

Εσπερ.   ΕΠΑ.Λ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ρήγα Φεραίου και Κρήτης   Τ.Κ.:24101   Καλαμάτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2721025807

Fax:  2721025807

e-mail: mail@epal-esp-kalam.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

Ε.Κ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση: Ρήγα Φεραίου και Κρήτης   Τ.Κ.:24101   Καλαμάτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2721081398

Fax:  2721081398

e-mail: mail@1sek-messin.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-messin.mes.sch.gr/

 

Ε.Κ.    Κυπαρισσίας

Ταχυδρομική Δ/νση: Πονηροπούλου Τέρμα  (Κτιριακό Συγκρότημα Τ.Ε.Ε.)   Τ.Κ.:24500    Κυπαρισσία - Μεσσηνίας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2761022569

Fax:  2761022569

e-mail: mail@2sek-messin.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.    Καλαμάτας

Ταχυδρομική Δ/νση:  Αγ. Κυριακή    Ακοβίτικα    Τ.Κ.:24100   Καλαμάτα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2721085023

Fax:  2721085099

e-mail: mail@eeeek.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://eeeekalamatas.wordpress.com/

 

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.    Φιλιατρών

Ταχυδρομική Δ/νση: Κτήριο  ΚΑΦΚΑ    Τ.Κ.:24300     Φιλιατρά - Μεσσηνίας

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο:  2761033988

Fax:  2761033988

e-mail: mail@eeeek-filiatr.mes.sch.gr

Ιστοσελίδα: -

 

Πηγή:  http://srv-dide.mes.sch.gr/drupal/index.php

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου