Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Λάρισας. Ενημερωτική εκδήλωση, Τεχνική Εκπαίδευση οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο

Η πρόσκληση

Η εκδήλωση στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Άρθρο για την εκδήλωση στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Εκδήλωση για την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση
Οι δρόμοι μετά το γυμνάσιο
Η ΕΛΤΕΕ ν. Λάρισας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Νεολαίας του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ διοργανώνουν εκδήλωση για την ΤΕΕ με θέμα << Οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο>> στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο την Πέμπτη 21-4-2016 και ώρα 19:30.
Η πολύπαθη και πολυβασανισμένη ΤΕΕ βάλλεται από πολλές πλευρές και αντί να γίνει μοχλός ανάπτυξης της χώρας για άλλη μια φορά γίνεται αντικείμενο πειραματισμών.
Η Ελλάδα της κρίσης έχει ανάγκη την ισχυρή Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ώστε, οι μαθητές σήμερα, να ενταχθούν αύριο, στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας μας, εφοδιασμένοι με Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες.
Η ΕΛΤΕΕ ν. Λάρισας σας καλεί να παραβρεθείτε στην ενημερωτική εκδήλωση που θα παρουσιαστούν οι επιλογές μετά το Γυμνάσιο μέσα από την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και οι δυνατότητες μετά το ΕΠΑΛ.

 ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)  Ν.  ΛΑΡΙΣΑΣ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Λάρισας. Ενημερωτική εκδήλωση, Τεχνική Εκπαίδευση οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Λάρισας. Ενημερωτική εκδήλωση, Τεχνική Εκπαίδευση οι δρόμοι μετά το Γυμνάσιο