Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Ξάνθης υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 

1o  ΕΠΑ.Λ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Νεάπολη   Τ.Κ.:67100   Ξάνθη

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2541064964

Fax: 2541084682

e-mail: mail@1epal-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-xanth.xan.sch.gr/index.php/component/users/?view=reset

 

2o  ΕΠΑ.Λ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρίτου 27   Τ.Κ.:67100   Ξάνθη

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2541027276

Fax: 2541020390

e-mail: mail@2epal-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-xanth.xan.sch.gr/

 

1o  Εσπερ.  ΕΠΑ.Λ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρίτου 27   Τ.Κ.:67100   Ξάνθη

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2541083994

Fax: 2541083994

e-mail: mail@1epal-esp-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-esp-xanth.weebly.com/

 

1o  ΕΠΑ.Λ.  Γλαύκης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γλαύκη   Τ.Κ.:67300   Ξάνθης

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2544024420

Fax: 2544024420

e-mail: mail@1epal-glafk.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-glafk.xan.sch.gr/

 

1ο  Ε.Κ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρίτου 27   Τ.Κ.:67100   Ξάνθη

Χάρτης περιοχής

 Τηλέφωνα: 2541020333

Fax: 2541020333

e-mail: mail@1sek-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-xanth.xan.sch.gr/

 

 

2ο  Ε.Κ.   Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Νεάπολη   Τ.Κ.:67100    Ξάνθη

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2541064355

Fax: 2541064355

e-mail: mail@2sek-xanth.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2sek-xanth.xan.sch.gr/index.php/el/

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ξάνθης

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γενισέα    Τ.Κ.:67100   Ξάνθης

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2541081315

Fax: 2541081315

e-mail: mail@eeek.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeek.xan.sch.gr/newsite/index.php

 

Πηγές: http://www.didexan.gr/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.