Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γ. Μούρα 10 (κτίριο πρώην Ακαδημίας)   Τ.Κ.:81100  Μυτιλήνη  

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2251048263

Fax: 2251048268

e-mail: mail@dide.les.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.les.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της ΤΕ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΑΜΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κανάρη 14,  Τ.Κ.:83100  Σάμος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2273021342,   273021343

Fax: 2273081356,   2273081357

e-mail: mail@dide.sam.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.sam.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της ΤΕ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΙΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 13   Τ.Κ.:82100   Χίος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2271044816,  2271044843

Fax: 2271044228

e-mail: mail@dide.chi.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.chi.sch.gr/wp/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της ΤΕ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

Πηγή: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/index.php/tutorials-mainmenu-48/2014-06-05-05-27-42

& η ιστοσελίδα εκάστης Δ.Δ.Ε.