Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Φίλωνος 35-39, Τ.Κ.: 321 00  ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2261350379

Fax: 2261029970

e-mail: mail@dide.voi.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.voi.sch.gr

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Κριεζή 16, Τ.Κ.: 341 00  ΧΑΛΚΙΔΑ

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2221352929

Fax: 2221075235

e-mail: mail@dide.eyv.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/dideeyvo/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Α. Κατσαντώνη 2, Τ.Κ.: 361 00  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2237080245, 2237080246, 2237080247

Fax:  2237080272

e-mail: mail@dide.eyr.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.eyr.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Κύπρου 85, Τ.Κ.: 351 00 ΛΑΜΙΑ

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2231022964

Fax: 2231029689

e-mail: mail@dide.fth.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://didefth.gr

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Γιδόγιαννου 31, Τ.Κ.: 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2265028524

Fax:  2265028338

e-mail: mail@dide.fok.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.fok.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

Πηγή: http://pdeste.gr/

και  η ιστοσελίδα εκάστης Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.