Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ Α΄

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 16   Τ.Κ.: 11526  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα:   2105236837,   2105247262

Fax: 2105248948,  2105241160

e-mail: mail@dide-a-ath.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-a-ath.att.sch.gr

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  Β΄

Ταχυδρομική διεύθυνση: Μεσογείων 324  Τ.Κ.:15341   ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2106006081,  2106395032

Fax:  2106000870 

e-mail: mail@dide-v-ath.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-v-ath.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΑΘΗΝΑΣ  Γ΄

Ταχυδρομική διεύθυνση: Θηβών 401 ,  Τ.Κ.: 12210   ΑΙΓΑΛΕΩ,

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2105905640

Fax:  2105907849

e-mail:  mail@dide-g-ath.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-g-ath.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  Δ΄

Ταχυδρομική διεύθυνση:  Λεωφόρος Συγγρού 165  Τ.Κ.: 171 21   Ν. ΣΜΥΡΝΗ 

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα:     2131617344 ,   2131617389 , 2131617390

Fax:  2131617317,   2131617360

e-mail: mail@dide-d-ath.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-d-ath.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11,  Τ.Κ.: 15344  ΓΕΡΑΚΑΣ

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2103576003-4

Fax: 2103576090

e-mail: mail@dide-anatol.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-anatol.att.sch.gr

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 70,  Τ.Κ.: 192 00  ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα:  2105549406

Fax: 2105549069

e-mail: dntis@dide-dytik.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-dytik.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΠΕΙΡΑΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 35,  Τ.Κ.: 185 32   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 210-4130280,  210-4133054 

Fax: 210-4133054

e-mail:

Ιστοσελίδα: http://dide-peiraia.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.ΕΜεταβείτε εδώ

Πηγή: http://attik.pde.sch.gr/cms/

και η ιστοσελίδα εκάστης Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.