Δημοσιεύθηκε στις 18 Οκτ 2012
Η τοποθέτηση του Προέδρου Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ Γιώργου Γρόλλου στην εκδήλωση του συλλόγου εκπαιδευτικών Αβθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θέμα «Κριτική προσέγγιση στο σχολείο του 21ου αιώνα»