το ΟΡΑΜΑ για την Τ.Ε.Ε.

 Αθήνα, Οκτώβριος 2014

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Το όραμα για το σχολείο του μέλλοντος

Πέντε χρόνια περίμενε η εκπαιδευτική κοινότητα την πολυδιαφημισμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μια μεταρρύθμιση που δήθεν θα είχε στόχο την αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε., από σχολείο “δεύτερης ευκαιρίας” για τους “απροσάρμοστους” μαθητές της Γενικής Εκπαίδευσης (που “δεν παίρνουν τα γράμματα”), σε σχολείο πρώτης και ενσυνείδητης επιλογής των μαθητών.

Αυτό που προέκυψε τελικώς, ήταν το “τέρας” του Ν. 4186/2013, με την κατάργηση Τομέων και Ειδικοτήτων, το κλείσιμο των ΕΠΑ.Σ. και τη διαθεσιμότητα – απόλυση των εκπαιδευτικών 49 Τεχνικών Ειδικοτήτων.

Από την άλλη πλευρά, οι “σωτήρες” και “υπερασπιστές” του Δημόσιου Σχολείου ευαγγελίζονται την “δωδεκάχρονη (ή δεκατετράχρονη) υποχρεωτική εκπαίδευση” και το “Ενιαίο Σχολείο Θεωρίας και πράξης“, με “κατάργηση των δύο τύπων σχολείων της Γενικής και Τεχνικο-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης“. Δεν ξέρει κανείς από ποιόν πρώτα να σωθεί: από τον Ολετήρα ή από τον “Σωτήρα” !

Η Ομοσπονδία μας, όχι μόνο επεξεργάσθηκε και κατάθεσε εγκαίρως ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση, αλλά διενήργησε και εκστρατεία ενημέρωσης και ανοικτής διαβούλευσης με το Υπουργείο, τους Φορείς και τους Εκπαιδευτικούς.

Πολύ λίγο ενδιαφέρει το οτι η Ιστορία θα καταγράψει την “θητεία Αρβανιτόπουλου” ως την πιο μαύρη σελίδα της Παιδείας στη Χώρα. Παρόλο που προσφύγαμε και στη Δικαιοσύνη ενάντια στη βάρβαρη και βάναυση καταπάτηση των δικαιωμάτων των μαθητών μας, η μόνη πραγματική ελπίδα μας βρίσκεται στο Λαό.

Σε αυτό τον ίδιο Λαό προσφεύγουμε και πάλι, καταθέτοντας την Πρότασή μας ώς παρακαταθήκη για το μέλλον, ένα μέλλον που τόσο έχει ανάγκη η Χώρα μας, ως μοχλό ανάπτυξης.

Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε το στόχο μας. Συμμάχους έχουμε την Κοινή Λογική, την Ευρωπαϊκή εμπειρία και, κυρίως, την αποφασιστικότητά μας.

 

Η Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. Διττός ο σκοπός του Σχολείου, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας.

2. Ο τίτλος του πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους και το περιεχόμενό του και γι’ αυτό προτείνεται το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.).

3. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς (3) κλάδους:

– Ο «Κορμός», που αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου, με Α΄τάξη «Προσανατολισμού», Β΄τάξη «Τομείς» και Γ΄τάξη «Ειδικότητες».

– Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη, η οποία διαρθρώνεται σε «Κατευθύνσεις».

– Ο «Επαγγελματικός κλάδος» με Β΄, Γ΄ και Δ΄τάξη (Τομείς, Ειδικότητες και Εμβάθυνση – Εξειδίκευση αντίστοιχα). Λειτουργεί με συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα τεχνικών μαθημάτων, σε ωράριο που ευνοεί την παράλληλη εργασία.

4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

– Στα Τ.Ε.Ι. εισάγονται με Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις, στις αντίστοιχες με τις ειδικότητές τους σχολές, σχεδόν αποκλειστικά (σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων) οι απόφοιτοι του Κορμού και όσοι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Κλάδου έχουν απολυτήριο Λυκείου, κάθε τύπου. Το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται κατά 10% από τους αποφοίτους του «Ακαδημαϊκού κλάδου» του Τ.Ε.Λ. της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών κάθε τύπου Λυκείου (ΓΕ.Λ., Τ.Ε.Λ., ΤΕ.Λ., Ε.Π.Λ., Εξατάξιο Γυμνάσιο, κλπ) ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις ίδιες Πανελλαδικές εξετάσεις.

– Στα Πανεπιστήμια εισάγονται οι απόφοιτοι του Ακαδημαϊκού Κλάδου του Τ.Ε.Λ. (Κατευθύνσεων «Εφαρμοσμένων» Πεδίων), συμμετέχοντας στις Γενικές Πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. (Κατευθύνσεων «Θεωρητικών» Πεδίων), σε ποσοστό 90% επί του συνόλου των εισακτέων. Το υπόλοιπο 10% θα καλύπτεται από τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου, ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης.

5. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επίπεδα πτυχίων – προσόντων.

– Οι απόφοιτοι του Κορμού και της Γ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 (κατά HQF/ΕQF) [1] [2].

– Οι απόφοιτοι της Δ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Δίπλωμα Τέχνης (Επαγγελματική Πιστοποίηση) επιπέδου 5  (κατά HQF/ΕQF), μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις ενιαίας ύλης με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακής εμπειρίας, κλπ).

6. Ο νέος τύπος σχολείου, με ενιαίο «ιδρυτικό» για ΟΛΑ τα Τ.Ε.Λ., επιτρέπει την εν δυνάμει λειτουργία όλων των υφιστάμενων Τομέων και Ειδικοτήτων. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα πολυμορφικής ανάπτυξης του σχολείου και λειτουργίας όλων των κλάδων ταυτόχρονα. Παρέχεται ένα πολλαπλών δυνατοτήτων θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, από το οποίο θα ενεργοποιείται κατά περίπτωση το κομμάτι εκείνο που υποστηρίζεται από τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό) και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ακολουθούν πίνακες παρουσίασης της Πρότασης για το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά και για το Τ.Ε.Λ. ειδικά:

ΟΛΤΕΕ-2014_Συνολικό Διάγραμμα Τυπικής Εκπαίδευσης - Μή Τυπικής & Άτυπης Μάθησης   ΟΛΤΕΕ-2014_Η Πρόταση για το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1. Εισαγωγικά

Η Πρόταση κινείται στους βασικούς άξονες της αρχικής πρότασης που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία από το 2004 και αναμόρφωσε (με την προσθήκη της Δ΄τάξης) το 2008. Ως βάση εκκίνησης χρησιμοποιείται το σχέδιο για το «Τεχνολογικό Λύκειο» που παρουσίασε η πρώην υπουργός Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου.

2. Γενικές Κατευθύνσεις

2.1 Ο σκοπός του σχολείου θα πρέπει να είναι διττός, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας, για την ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, την απόδοση στην κοινωνία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ενεργών πολιτών εμφορούμενων από δημοκρατικές αξίες, και ταυτόχρονα να προσφέρει επαρκείς ποσοτικά και ποιοτικά Τεχνικές – Επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ως ικανοί Τεχνικοί – Επαγγελματίες.

2.2 Ο τίτλος του Σχολείου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους του και επομένως προτείνουμε το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.). Δημιουργεί σχέσεις περιέχοντος – περιεχομένου,  που όχι απλά παραπέμπουν, αλλά προσδιορίζουν καθοριστικά το περιεχόμενο και τους στόχους του.

3. Οι διαφοροποιήσεις από το σχέδιο «Διαμαντοπούλου»

3.1 Η Α΄ τάξη – Προσανατολισμός.

Προτείνεται να έχει κοινό πρόγραμμα σπουδών με την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. με τη σημαντική επισήμανση ότι στα μαθήματα προσανατολισμού θα διδάσκονται και στους δύο τύπους σχολείων, τόσο μαθήματα Τομέων του Τ.Ε.Λ. (8 ώρες), όσο και μαθήματα Κατευθύνσεων του ΓΕ.Λ. (4 ώρες).

3.2 Κλάδοι. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς κλάδους:

–  Ο «Κορμός» αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου.

Στη Β΄τάξη του «Κορμού» διδάσκονται μαθήματα Τομέων.

Στη Γ΄τάξη του «Κορμού» διδάσκονται μαθήματα Ειδικότητας.

Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας (τίτλοι προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF) [1] [2].

Ο απόφοιτος του «Κορμού» έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων, για να εισαχθεί μόνο στα αντίστοιχα της ειδικότητάς του τμήματα των Τ.Ε.Ι. Η πρόσβαση στα Τ.Ε.Ι. θα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τα Τ.Ε.Λ., με ιδιαίτερα υψηλή ποσόστωση, 80% επί του συνόλου των εισακτέων. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση και στα Πανεπιστήμια, για το 10% των εισακτέων, μαζί με τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου παρελθόντων ετών.

–  Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη η οποία διαρθρώνεται σε Κατευθύνσεις όλων των «Εφαρμοσμένων» Πεδίων.

Οι Κατευθύνσεις «Εφαρμοσμένων» Πεδίων θα λειτουργούν αποκλειστικά στο Τ.Ε.Λ., ενώ οι Κατευθύνσεις «Θεωρητικών» Πεδίων (Ανθρωπιστικών, Νομικών, Παιδαγωγικών, Μαθηματικών, Φυσικών και Χημικών πεδίων) θα λειτουργούν αποκλειστικά στο ΓΕ.Λ. Αποτελεί ενσυνείδητη επιτελική επιλογή να έχουν κοινή βάση εκκίνησης ο αυριανός «επιστήμονας» με τον αυριανό «τεχνίτη», μέσω του ενιαίου προγράμματος σπουδών έως και τη Β΄τάξη του «Κορμού» (μαθήματα Τομέων). Και όλοι αυτοί, μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον «σχολείου» και όχι σε εξω-εκπαιδευτικές δομές στείρας «Κατάρτισης».

Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Απολυτήριο Λυκείου (τίτλος προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF).

Ο απόφοιτος του «Ακαδημαϊκού κλάδου» έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Γενικών Πανελλαδικών εξετάσεων μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. για την κάλυψη του 90% των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση και στα Τ.Ε.Ι., για το 10% των εισακτέων.

–  Ο «Επαγγελματικός κλάδος» φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο καινοτόμο και αναπτυξιακό κομμάτι του Τ.Ε.Λ.

Απευθύνεται σε μαθητικό δυναμικό που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αποτυπώθηκε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Οι μαθητές αυτοί είναι κατά βάση ενήλικες (σε ποσοστό 70% περίπου), απόφοιτοι Λυκείου (σε ποσοστό 60% περίπου) και εργαζόμενοι, ή σε αναζήτηση εργασίας (σε ποσοστό 80% περίπου).

Στον Επαγγελματικό κλάδο φοιτούν οι Απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου, καθώς και οι προαγόμενοι της Α΄τάξης Λυκείου που επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Αποτελεί ουσιαστικά την ενσωμάτωση των πρώην «ΕΠΑ.Σ.» στο νέο τύπο σχολείου, με ουσιαστικές όμως βελτιώσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού είναι:

α) Συμπαγές ημερήσιο πρόγραμμα πέντε (5) ωρών διδασκαλίας.

β) Ωράριο λειτουργίας που να διευκολύνει την παρακολούθηση των μαθημάτων, παράλληλα με την εργασία των μαθητών (πρωϊνό ή απογευματινό, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ειδικότητας).

γ) Διάρθρωση του κλάδου σε Β΄τάξη (Τομείς) και Γ΄τάξη (Ειδικότητες).

δ) Οι Τομείς και οι Ειδικότητες είναι οι ίδιες, τόσο στον «Κορμό», όσο και στον «Επαγγελματικό κλάδο», ώστε ο κάθε μαθητής να έχει δυνατότητα να επιλέξει τον κλάδο και την Ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει, χωρίς περιορισμούς, σε αντίθεση με την αυθαίρετη και ανορθολογική κατανομή των ειδικοτήτων που υπήρχε ανάμεσα στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., και τους απαράδεκτους αποκλεισμούς που αυτή επέφερε.

Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Πτυχίο Ειδικότητας (τίτλος προσόντων επιπέδου 4 κατά HQF/ΕQF).

Ο απόφοιτος του «Επαγγελματικού κλάδου», εφόσον κατέχει ΚΑΙ απολυτήριο Λυκείου, έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.) μέσω των Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων, μαζί με τους αποφοίτους του «Κορμού».

3.3 Η Δ΄ τάξη – Εμβάθυνση – Εξειδίκευση – Πρακτική άσκηση.

Η Δ΄τάξη εντάσσεται στον «Επαγγελματικό κλάδο», καθώς ο μαθητικός πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται έχει όλα τα χαρακτηριστικά των μαθητών του κλάδου αυτού. Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών εντάσσεται οργανικά και η Πρακτική άσκηση.

Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Πτυχίο – Δίπλωμα Τέχνης – Επαγγελματική Πιστοποίηση (τίτλος προσόντων μεταλυκειακής μάθησης επιπέδου 5 κατά HQF/ΕQF) μετά από επιτυχή συμμετοχή στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις πιστοποίησης. Το αντικείμενο της τελικής εξέτασης οφείλει να είναι ενιαίο με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακή εμπειρία, κλπ) που διενεργούνται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές. Ωστόσο, οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με οργάνωση αντίστοιχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Δ΄τάξη έχει σαφή προσανατολισμό την εμβάθυνση στο αντικείμενο της τέχνης, την εξειδίκευση όπου χρειάζεται, την πρακτική άσκηση σε εργασιακό περιβάλλον και την αποτελεσματικότερη ένταξη του αποφοίτου στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, ο απόφοιτός της δεν κατευθύνεται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4. Απαραίτητες Θεσμικές προβλέψεις και ρυθμίσεις

Για την επιτυχία του εγχειρήματος θα πρέπει:

4.1 Να συσταθεί Διεύθυνση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και να επαναλειτουργήσουν τα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

4.2 Να καταλογραφηθούν τα Επαγγέλματα, ως προς αντικείμενο και επίπεδο προσόντων (με αναφορά στις Διεθνείς κατατάξεις κατά ISCO-ILO, NACE) και αντιστοίχιση με τους εθνικούς κωδικούς της ΕΛΣΤΑΤ και τους κωδικούς της εθνικής ονοματολογίας οικονομικής δραστηριότητας.

4.3 Οι τίτλοι των ειδικοτήτων να είναι σύντομοι, σαφείς, περιεκτικοί και απολύτως αντίστοιχοι του περιεχομένου και του επιπέδου προσόντων (βοηθός, τεχνίτης, τεχνικός, τεχνολόγος, ειδικός, ειδικευμένος, κλπ).

4.4 Να συνταχθούν τα Εθνικά Επαγγελματικά Περιγράμματα για όλες τις ειδικότητες, με κατεπείγουσα προτεραιότητα στις ειδικότητες των αποφοίτων της Τυπικής Εκπαίδευσης.

4.5 Να εξασφαλιστεί η διαδικασία πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της Τυπικής εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης.

4.6 Να νομοθετηθούν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες ύστερα από τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων, με ορθολογική απαίτηση ελάχιστης εμπειρίας (αναλόγως του επιπέδου ή πιστοποίησης προσόντων που κατέχει ο υποψήφιος) και με ενδεχόμενο ορισμό  “διάρκεια ισχύος”, για όσες ειδικότητες αυτό κρίνεται απαραίτητο.

4.7 Να αναδιαταχθούν τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.

4.8 Να ανασυνταχθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα Βιβλία.

4.9 Να εκσυγχρονιστούν τα Εργαστήρια και ο εξοπλισμός των Εργαστηριακών Κέντρων.

4.10 Να υπάρχει σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας (επαναλειτουργία των ΓΡΑ.ΣΥ. με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δομή, δημιουργία βάσης δεδομένων αποφοίτων και άμεσης διαρκούς ενημέρωσής τους).

4.11 Να υπάρχει αποτελεσματικός και έγκαιρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός (επαναλειτουργία των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δομή, αναδιάρθρωση, ανασυγκρότηση και ενίσχυση της λειτουργίας των Κ.Ε.ΣΥ.Π.).

4.12 Να πραγματοποιείται διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην επιστημονική εξέλιξη, στη σύγχρονη τεχνολογία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

4.13 Να υπάρξει ορθολογική χωροθέτηση των Τ.Ε.Λ. ώστε να καλύπτονται γεωγραφικά οι πληθυσμιακές ανάγκες.

4.14 Να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

5. Μετάβαση από τα ΕΠΑ.Λ. και τις Σ.Ε.Κ. στο Τ.Ε.Λ.

5.1 Όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια να μετασχηματιστούν άμεσα σε Τ.Ε.Λ. και σε πρώτη φάση να λειτουργήσουν χωρίς καμιά τροποποίηση των δομών και της κατανομής του προσωπικού.

5.2 Να ξαναλειτουργήσουν ΟΛΟΙ οι Τομείς και οι Ειδικότητες που υπήρχαν στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.

5.3 Να καταργηθούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ν. 4186/2013 για τους αποφοίτους Γυμνασίου και οι ειδικότητές τους να λειτουργήσουν στο ΕΠΑ.Λ.

5.4 Στο «Ιδρυτικό» όλων των Τ.Ε.Λ. να περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ οι Τομείς και οι Ειδικότητες. Το ποιες θα λειτουργούν στο κάθε σχολείο, σύμφωνα και με τη βούληση, επιλογή και επιθυμία των μαθητών, θα αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων και των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό).

5.5 Κάθε νέο Τ.Ε.Λ. θα μπορεί να λειτουργεί όποιους από τους κλάδους (Κορμό, Επαγγελματικό, Ακαδημαϊκό) επιλέγει και εκτιμά ότι ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες και στις επιθυμίες ή επιλογές του μαθητικού πληθυσμού στο οποίο απευθύνεται. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τμημάτων σε διαφορετικό ωράριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων και την επιθυμία – απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

5.6 Η Δ΄τάξη να λειτουργήσει άμεσα, από την πρώτη χρονιά μετασχηματισμού.

5.7 Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εξακολουθούν να λειτουργούν μόνο για Ενήλικες εκπαιδευόμενους, απόφοιτους κάθε τύπου Λυκείου. Οι Ειδικότητές τους πρέπει να εναρμονιστούν και να αντιστοιχισθούν με αυτές του Τ.Ε.Λ. και να διαρθώνονται σε δύο έτη με Τομείς και Ειδικότητες, ώστε οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ. να μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ειδικότητα του Τομέα που έχουν ήδη σπουδάσει, με κατοχύρωση των μαθημάτων του Τομέα και ένα έτος σπουδών στο Ι.Ε.Κ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

TEE-To-orama-02[1] HQF: Hellenic Qualification Framework – Ελληνικό (Εθνικό) Πλαίσιο Προσόντων

[2] ΕQF: European Qualification Framework – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

 

Η πρόταση της ΟΛΤΕΕ για το Τεχνολογικό Λύκειο δημοσιεύτηκε:

Στην εφημερίδα “Επενδυτής” στις 20-04-2013 Επενδυτης-03

Στο Τεχνογράφημα Νο 463 της 15-5-2013 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  – Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΕ-ΤΚΜ banner