Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 02-10-2023

 Αρ. Δ.Τ.: 41

Σχετικά με την επιλογή Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ καθώς και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ

Μετά τις συνεχιζόμενες ανακοινοποιήσεις της Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), πολλές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν ανακοίνωσαν αναλυτικό πίνακα με το πλήθος και το χαρακτηρισμό των θέσεων ευθύνης για κάθε σχολική μονάδα, για τις οποίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν και να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Φυσικά αυτά είναι τα αδιέξοδα που επανειλημμένα η ΟΛΤΕΕ έχει επισημάνει, από ένα τεράστιο πλέγμα νόμων, που ψήφισε η προηγούμενη Υπουργός Παιδείας, με πολύπλοκες διαδικασίες που περιγράφει, για τις κρίσεις των στελεχών όλων των βαθμίδων και τον υπαλλακτικό τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών, έχουν δημιουργηθεί δικαιολογημένες αντιρρήσεις και αντιδράσεις σε πλήθος συναδέλφων επί της διαδικασίας που ακολουθείται σε πολλά σχολεία και πολλές ΔΔΕ.

Για ακόμα μια φορά το ΥΠΑΙΘΑ έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά στην προκήρυξη των θέσεων ευθύνης των στελεχών και δημιουργεί αναταραχές στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Ο τεράστιος όγκος δουλειάς της έναρξης του σχολικού έτους έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δε ξέρουν αν θα είναι επιλέξιμοι στις νέες θέσεις ευθύνης, ενώ  σε πολλά σχολεία έχουν παραιτηθεί ή συνταξιοδοτηθεί οι Υποδιευθυντές και οι Υπεύθυνοι Τομέων με πολλαπλές συνέπειες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Άδικο είναι επίσης το γεγονός ότι στο ΦΕΚ 5426/2023 με Αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3 αναφέρει στο Άρθρο 2 «Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων καθώς και ως Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. στη Διεύθυνση»

Και οι προκηρύξεις στις ΔΔΕ αναφέρουν αυθαίρετα ότι  «Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να είναι
υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και
υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία (1) μόνο θέση, είτε υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ. είτε υποδιευθυντή Ε.Κ. είτε υπευθύνου τομέα Ε.Κ.

Αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας, εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά και διατήρησης των ομαλών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές, καθώς οδεύουμε προς τη λήξη της διαδικασίας επιλογής, ζητούμε να εκδοθεί άμεσα, συμπληρωματικά με την Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων αυτών, αναλυτικός πίνακας με τον αριθμό Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολείων και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων για κάθε σχολική μονάδα σε κάθε ΔΔΕ.

Απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ