Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16-12-2022

 Αρ. Δ.Τ.: 20

Συνάντηση αντιπροσωπίας της ΟΛΤΕΕ με το Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

   Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με εκπροσώπους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τους συναδέλφους κ. Πιτσικάλη Σταύρο, κα. Παπαδοπούλου Σταυρούλα και τον κ. Φύκαρη Γέωργιο, αρμόδιοι για τα προγράμματα σπουδών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα αναλυτικά προγράμματα.

   Από το 2019 με την πράξη «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS: 5027220, μέχρι και σήμερα που είναι εν εξελίξει, διαμορφώνονται τα νέα Προγράμματα Σπουδών των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

    Είναι μια μοναδική ευκαιρία να ασχοληθούμε σοβαρά με την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και την ουσιαστική σύνδεση με την σημερινή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ ασχολούνται με ζωντανές επιστήμες και επαγγέλματα που μεταβάλλονται, εξελίσσονται και απαντούν σε ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε αυτή την  προσπάθεια οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως συνάδελφοι αυξημένων προσόντων, όπου μέσα από το αντίστοιχο μητρώο του ΙΕΠ, καλούνται να προσφέρουν στην νέα αυτή πραγματικότητα. Όπως ενημερωθήκαμε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΙΕΠ, τα νέα αναλυτικά και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια θα εφαρμοστούν σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας από το Σεπτέμβριο του 2024.

    Σύμφωνα με τα όσα μας αναλύθηκαν, δεν προβλέπεται καμία μείωση στον αριθμό των Τομέων και των αντίστοιχων ειδικοτήτων που λειτουργούν μέχρι σήμερα στα ΕΠΑΛ, αντιθέτως έχουν εγκριθεί να λειτουργήσουν πέντε (5) νέες ειδικότητες σε υπάρχοντες Τομείς, που όμως προς το παρόν προβλέπεται να λειτουργήσουν αρχικά μόνον στα Πειραματικά ΕΠΑΛ (ΠΕΠΑΛ).

    Σε αυτή την χρονική περίοδο γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσουν άμεσα οι ομάδες εργασίας που θα ασχοληθούν με τα προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 4327/2015, τις προδιαγραφές εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού για προκαθορισθέν αντικείμενο της Α ή Β Τάξης των ΕΠΑ.Λ (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού, Τομέων, κλπ) και του επιμορφωτικού  υλικού, προκαθορισμένων προδιαγραφών για το εκπονηθέν πρόγραμμα σπουδών, σε αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα για την Β’ τάξη των ΕΠΑΛ.

   Το εν λόγω έργο χαρακτηρίστηκε «τιτάνιο»  με πολλές δεκάδες ομάδες εργασίας και επιτροπές, που δυστυχώς σε πολλές των περιπτώσεων δεν αρκεί ο αριθμός των συναδέλφων που έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους σε αυτές.

    Καλούμε τους συναδέλφους με εμπειρία και τα αντίστοιχα προσόντα να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εν λόγω ομάδες εργασίας μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ρόλος μας στον σχεδιασμό του νέου προσανατολισμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι καταλυτικός, και δεν θα μπορούσε κανείς καλυτέρα από εμάς που διδάσκουμε στα Επαγγελματικά Λύκεια να δώσει και να αφουγκραστεί τις ανάγκες της.

Απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ