Αρχείο PDF

Αθήνα, 08-02-2021

 Αρ. Πρωτ.: 53

ΠΡΟΣ :

κ. Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Ζωή Μακρή
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Μορφωτικών Υποθέσεων

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

ΘΕΜΑ : Πρόταση τροπολογίας άρθρου 4Δ του νομοσχεδίου «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Σχετ.:

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

 

Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά τα νομοσχέδια που κατατίθενται στη βουλή και είναι προβληματισμένη για τις επιπτώσεις της εφαρμογής αυτών, ειδικά την φετινή σχολική χρονιά.

          Με σαφείς θέσεις τις οποίες καταθέσαμε και στη δημόσια διαβούλευση επανερχόμαστε και ζητούμε, την τροποποίηση στο άρθρο 4Δ, του σχεδίου νόμου «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» που αναφέρει το παράλληλο μηχανογραφικό, να προστεθεί και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για τις θέσεις του δημοσίου οι οποίες είναι γνωστές στην ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, μιας και έχουν προϋπολογισθεί σε κάθε δημόσιο φορέα από την προηγούμενη χρονιά.

Υπενθυμίζουμε επίσης πως σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4763/2020 (ΦΕΚ A 254 – 21.12.2020) «χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση, Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5». Δηλαδή το ίδιο επίπεδο που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης επιβάλλεται να διαμορφωθεί το άρθρο 4Δ ως εξής «…να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων για τα Ι.Ε.Κ. και συγκεκριμένος αριθμός θέσεων φορέων του δημοσίου για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ, ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους.»

Με τον τρόπο αυτό θα θεραπεύσετε την αδικία που προκύπτει από την προνομιακή μεταχείριση των Δ.ΙΕΚ λόγω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, έναντι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Γραμματέας Παπαδόπουλος Χιονάς