Αθήνα, 28-2-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 155

ΠΡΟΣ :

 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
 2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΚΟΙΝ :

 1. κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. Τις Περιφερειακές Δ/σεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης
 3. Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 5. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 6. τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Τμημάτων Ειδικότητας Κομμωτικής στις ΕΠΑ.Σ.

Σχετ.: Το με αρ. 146/13-2-2013 έγγραφό μας προς τους Εκπαιδευτικούς που dδιδάσκουν στα Σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Επιτέλους ΤΕΛΟΣ με την ΚΟΡΟΪΔΙΑ των Σχολείων της Τ.Ε.Ε.»

Η γνωστή έλλειψη μονίμων αλλά και αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων της Τ.Ε.Ε. Ειδικότερα, στα τμήματα Ειδικότητας Κομμωτικής των ΕΠΑ.Σ., το πρόβλημα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς οι μεγαλύτερες ελλείψεις εκπαιδευτικών εντοπίζονται στην ειδικότητα ΤΕ 01.19.

Υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο, αφού απάντησε ότι οι διατιθέμενες πιστώσεις καταναλώθηκαν, «καθοδηγεί τις Περιφερειακές Υπηρεσίες» του «…ώστε να κατανείμουν με το βέλτιστο τρόπο … το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους», αποποιείται των ευθυνών και κάθε υποχρέωσης του, σημειώνοντας μάλιστα απροκάλυπτα και με περρισή θρασύτητα ότι «η μη κάλυψη των λειτουργικών κενών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε κάθε φάση πρόσληψης αναπληρωτών, δεν αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησης».

Καθοδηγούνται λοιπόν από το Υπουργείο, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Σχολικών Μονάδων, οι Σύλλογοι Διδασκόντων αλλά και οι Εκπαιδευτικοί, να προβούν (κυρίως με προφορικές εντολές και χωρίς αποφάσεις και έγγραφες εντολές), σε παράνομες πράξεις όπως:

 1. Κλείσιμο τμημάτων και αποστολή των παιδιών σε άλλο σχολείο (το οποίο όμως είναι επίσης πλήρες…).
 2. Τροποποίηση – παραποίηση του Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων.
 3. Τερματισμός διδασκαλίας μαθημάτων που διδάσκονταν ήδη και ανάθεση άλλων που δεν διδάχθηκαν καθόλου, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη να διδαχθεί τουλάχιστον το 50% της ύλης σε κάθε μάθημα. Δηλαδή, γίνεται προσπάθεια να τηρηθεί στο ελάχιστο το γράμμα του Νόμου, πασαλείφοντας «λίγο από όλα» στην διδακτέα ύλη, ώστε να μπορούν να δοθούν «πτυχία», αδιαφορώντας για το τι αντίκρισμα θα έχουν αυτά σε πραγματική γνώση, επαγγελματικά εφόδια και περιεχόμενο. Η μεθόδευση αυτή, αποσβαίνει προσωρινά την πίεση που δέχεται η Διοίκηση από τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους, αποβαίνει όμως σε ουσιαστική απαξίωση, δυσφήμιση και ακύρωση όλων των πτυχίων της Τ.Ε.Ε. από την αγορά εργασίας, η οποία τελικά κρίνει στην πράξη την αξία και το περιεχόμενο των πτυχίων μας.
 4. Συνολική βαθμολόγηση τετραμήνου των μαθημάτων που δεν διδάχθηκαν και στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος, μόνο από το μέρος, είτε θεωρητικό, είτε εργαστηριακό, που αυτά διδάχθηκαν.
 5. Επίπληξη των Διευθυντών που είχαν την …απρονοησία να εγγράψουν τους μαθητές στην αρχή της χρονιάς, χωρίς να έχουν όλο το προσωπικό που απαιτείτο με οργανική θέση στο σχολείο…
 6. Ακόμη, εκπαιδευτικοί δέχονται …τηλεφωνικές εντολές από παράγοντες των τα κατά τόπους Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Δ.Δ.Ε. με εντολή να μετακινηθούν από ένα σχολείο σε άλλο, εγκαταλείποντας τμήματα και μαθήματα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ή παντελής έλλειψη εκπαιδευτικών της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας.

Όλα τα παραπάνω εκθέσαμε αναλυτικά στο παραπάνω σχετικό έγγραφό μας.

Ως προς το ύποψιν θέμα, συμπληρωματικά με τα παραπάνω, και ιδιαιτέρως για την περίπτωση των τμημάτων Κομμωτικής, δεχθήκαμε πολλές καταγγελίες είτε από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΤΕ 01.19, είτε μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων στα Συλλογικά τους Όργανα ότι:

 • Σε πολλές Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), ανατέθηκαν σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΔΕ 01.17 καθήκοντα όχι μόνο διδασκόντων αλλά και Υπευθύνων Τμημάτων και Εργαστηρίων, που σύμφωνα με την νομοθεσία ανατίθενται μόνο σε Εκπαιδευτικούς Ειδικότητας Κομμωτικής ΤΕ 01.19. Η υποκατάσταση αυτή Εκπαιδευτικών Ειδικότητας ΤΕ 01.19 από Εκπαιδευτικούς Ειδικότητας ΔΕ 01.17 καταγράφεται (σύμφωνα με τις καταγγελίες) σε πολλές ΕΠΑ.Σ. όπως Περιστερίου, Ημαθίας, Ηρακλείου, Ελασσόνας κ.α.
 • Ακόμη, σύμφωνα με καταγγελία, το ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας με απόφαση του ανέθεσε σε μόνιμη Εκπαιδευτικό της ΕΠΑ.Σ. Περιστερίου Ειδικότητας ΔΕ 01.17 καθήκοντα Εκπαιδευτικού Ειδικότητας ΤΕ 01.19, παρά τα όσα σχετικά ορίζονται στο Ν.1566/85 αλλά και στον κανονισμό λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.
 • Τέλος, σύμφωνα με άλλη καταγγελία Συλλόγου, στην ΕΠΑ.Σ. Βέροιας ανατέθηκαν τα μαθήματα Μακιγιάζ, Τεχνολογίας υλικών και Οργάνωση Κομμωτηρίου, σε εκπαιδευτικό ΠΕ 18.13 ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής !!!

Είναι προφανές ότι στο όνομα της «διασφάλισης της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων» και λόγω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν μπορεί να θεωρούνται αποδεκτές παράνομες αποφάσεις και ενέργειες απ’ όπου κι αν προέρχονται. Η διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και δεν μεταφέρεται ούτε μεταβιβάζεται σε κανέναν άλλο παράγοντα της εκπαίδευσης. Σε τελική ανάλυση, η προσπάθεια που επιχειρεί το Υπουργείο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, να ολοκληρώσει τη σχολική χρονιά με πασαλείμματα, έρχεται να απαξιώσει τελείως την εκπαιδευτική διαδικασία και να βάλει μία ακόμη πέτρα στην ταφόπλακα της Τ.Ε.Ε.

Ζητούμε

 1. 1.         Την ΑΜΕΣΗ κάλυψη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ Εκπαιδευτικών Ειδικότητας των σχολείων της Τ.Ε.Ε., και ειδικά εκπαιδευτικών Κομμωτικής ΤΕ 01.19 των ΕΠΑ.Σ. που το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ, ώστε να καταστεί εφικτή για τους μαθητές η προαγωγή και λήψη πτυχίου.
 2. 2.         Τον έλεγχο των ανωτέρω καταγγελιών και την τήρηση της νομιμότητας στις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρίας και εργαστηρίων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης