Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 06-06-2020

 Αρ. Δ.Τ.: 44

 18ο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

 

          Σε μια ακόμη κρίσιμη συγκυρία που η Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) δέχεται χτυπήματα και συστηματικό πόλεμο, πραγματοποιείται η 18η Γενική Συνέλευση – Συνέδριο Αντιπροσώπων των τοπικών Ενώσεων, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), της πιο αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στον τομέα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.     

          Οι εργασίες του Συνεδρίου και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τη συνδικαλιστική περίοδο 2020-2022 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 στην Θεσσαλονίκη.

          Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα και ο οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα της Τ.Ε.Ε., θα μπουν οι βάσεις για την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για την Δ.Τ.Ε.Ε.  και θα αποφασιστεί το διεκδικητικό πλαίσιο για το παρόν και το μέλλον της Τ.Ε.Ε., καθώς και για το ρόλο και τη θέση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών που την υπηρετούν.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από OLTEE