[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ΟΛΤΕΕ-267_-Εξαίρεση-εκπαιδευτικών-από-τη-διαθεσιμότητα.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 21-8-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 267

ΠΡΟΣ :

τους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

τον Υφυπουργό Παιδείας

τον Συνήγορο του Πολίτη

ΚΟΙΝ :

– στις Περ/κές Δ/σεις Εκπ/σης, στις Δ.Δ.Ε.

– στα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα

Με το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄/23-7-2013), καταργήθηκαν ειδικότητες εκπαιδευτικών (παρ. 1). Το προσωπικό των καταργουμένων ειδικοτήτων τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις 22-7-2013 (παρ. 2), εξαιρούμενων όσων εμπίπτουν στους όρους και προϋποθέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών (παρ. 3).

Στις ως άνω προϋποθέσεις εξαίρεσης αναφέρονται επί λέξει:

«Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:

α) …….., β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γ) υπάλληλος, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

δ) …….., ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως, και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.»

Τα αυτά ορίζονται αυτολεξεί και στο άρθρο 90 του ίδιου Νόμου (παρ. 2Δ, περιπτώσεις ββ’, γγ’, και εε’).

Επιπροσθέτως, στην με αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1914, τ. Β’/7-8-2013), αναφέρονται επί λέξει (Παράρτημα Β΄: Απαραίτητα Δικαιολογητικά) ότι:

«2. Στην περίπτωση ββ΄, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο του υπαλλήλου που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται …

iv. Για το ενήλικο τέκνο: Εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος…, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο συνοικεί με τον υπάλληλο… και ότι το φορολογητέο εισόδημά του, εξαιρουμένων των προνοιακών επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ ….

3. Στην περίπτωση γγ΄, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ υποβάλλεται …

5. Στην περίπτωση εε΄, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ. , υποβάλλεται:

i. εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος…, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο συνοικεί με τον υπάλληλο… και ότι το φορολογητέο εισόδημά του, εξαιρουμένων των προνοιακών επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ …. ».

Τέλος, και προς άρση οποιασδήποτε διαφορετικής ερμηνείας ως προς το ποιόν αφορά το όριο του εισοδήματος των 12.000 ευρώ, δηλαδή τον υπάλληλο ή το προστατευόμενο από αυτόν μέλος, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιέλαβε στην με αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ. 22738/16-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) εγκύκλιό του την παρακάτω, ανεπίδεκτη παρερμηνείας, διευκρίνιση (Κεφάλαιο Β΄: Εξαιρέσεις από το καθεστώς της Διαθεσιμότητας):

«Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ……..

Σε περιπτώσεις εξαιρέσεων όπου απαιτείται ως μία εκ των προϋποθέσεων το ετήσιο εισόδημα να είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ, νοείται το εισόδημα του/της συζύγου ή του εξαρτωμένου μέλους του υπαλλήλου.»

ΟΜΩΣ, το Υπουργείο Παιδείας, καταστρατηγώντας όλα τα παραπάνω, έχει θέσει σε διαθεσιμότητα και εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις εξαιρέσιμες κατηγορίες, παρότι αυτοί έχουν καταθέσει αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την αιτιολογία ότι οι ίδιοι (οι εκπαιδευτικοί, και όχι τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη), είχαν φορολογητέο εισόδημα μεγαλύτερο από 12.000 Ευρώ !

Μετά τα παραπάνω,

καλούμε

α) τον Υπουργό Παιδείας να εφαρμόσει ΑΜΕΣΑ το Νόμο, να επανεξετάσει όλες τις αιτήσεις εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, να εξαιρέσει άμεσα όλους αυτούς που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις και κριτήρια – και το δικαιούνται – και να ανακαλέσει πάραυτα όλες τις Διαπιστωτικές Πράξεις με τις οποίες οι ως άνω εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα,

β) τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να επιμεληθεί ως συναρμόδιος Υπουργός την πιστή εφαρμογή του Νόμου από τον συναρμόδιό του Υπουργό Παιδείας,

γ) τον Συνήγορο του Πολίτη (Ομάδα σχέσεων Κράτους – Πολίτη) να επιληφθεί άμεσα της κατάφωρης αυτής παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων των θιγομένων εκπαιδευτικών, καθώς και των αυθαιρεσιών και παρανόμων αποφάσεων της Διοίκησης,

δ) τους θιγόμενους εκπαιδευτικούς, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ομοσπονδία μας προκειμένου να συνταχθεί ονομαστικός κατάλογος των πληττομένων και να δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την προάσπιση και αποκατάσταση των νομίμων δικαιωμάτων τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

Tromaktiko-01http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/08/blog-post_4957.html

http://ermispress.gr/index.php/2012-03-08-17-41-15/2309-o-l-t-e-eksairesi-ekpaideftikon-apo-ti-diathesimotita

http://www.ekp.gr/files/ev/20130822_OLTEE.pdf

Από admin-02