Φωτογραφικά αποσπάσματα από το 17ο Συνεδριο αντιπροσώπων της ΟΛΤΕΕ

 (31330) IMG_20180831_182227

(31364) IMG_20180901_103244

(31347) IMG_20180831_193026

(31348) IMG_20180831_193820

(31344) IMG_20180831_191328

(31351) IMG_20180831_200310

(31350) IMG_20180831_194651

(31353) IMG_20180831_201500

(31332) IMG_20180831_182236

(31366) IMG_20180901_115648

Από ΔΣ