Φωτογραφικά αποσπάσματα από τα εγκαίνια (17-4-2018)  της έκθεση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας, με θέμα:« Το ΕΠΑΛ δημιουργεί – Τάξη Μαθητείας »

 KOR1

Το ΕΠΑΛ δημιουργεί – Τάξη Μαθητείας

KOR2

Χαιρετισμός από το μέλος του ΔΣ Θωμάς Μπόλης
KOR3
Εισήγηση από το μέλος του ΔΣ Παλαιολόγος Δούρος

Από ΔΣ