[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ΟΛΤΕΕ-279_-Λειτουργία-Τομέων-και-Ειδικοτήτων-στα-ΕΠΑ.Λ.-και-στις-ΕΠΑ.Σ.-κατά-το-σχ.-έτος-2013-14.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 14-9-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 279

ΠΡΟΣ :

1. κ. Αθαν. Μαργαριτόπουλο, Δ/ντή Β΄/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας

2. Τους Διευθυντές των Σχολείων ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.

ΚΟΙΝ :

– Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπ/σης – Δ/νση Σπουδών Β΄/βάθμιας Εκπ/σης – Τμήμα Β΄

– Περ.Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ.Δ.Ε.

– στους Εκπαιδευτικούς, στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Τομέων και Ειδικοτήτων στη Β΄τάξη του ΕΠΑ.Λ. και στην Α΄τάξη των ΕΠΑ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2013-14

Σχετικά:

1. Η με αρ. πρωτ. 128782/Γ2/13-9-2013 εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπ/σης – Δ/νση Σπουδών Β΄/βάθμιας Εκπ/σης – Τμήμα Β΄ με θέμα: «Λειτουργία Β΄ και Γ΄ τάξης ημερησίων και Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2013-2014»

2. Το από 13-9-2013 Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Β΄/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας που φέρεται να έχει εκδοθεί από το Δ/ντή της κ. Αθανάσιο Μαργαριτόπουλο

3. Η με αρ. πρωτ. 276/5-9-2013 Εξώδικη Δήλωση και Πρόσκληση ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κατά του Υπουργού Παιδείας και παντός υπευθύνου στελέχους της Διοίκησης ή μη που ενεργεί σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας, και ιδίως αυτών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπ/σης, Δ/νση Σπουδών Β΄βάθμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β΄.

Αξιότιμε κ. Αθανάσιε Μαργαριτόπουλε,

Αξιότιμοι συνάδελφοι και Διευθυντές/ντριες των Σχολείων της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.),

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ως άνω με αρ. «3» σχετικό, Εξώδικη Δήλωσή μας, έχετε παραλάβει τόσο από εμάς, που την έχουμε αποστείλει σε κάθε σχολείο, όσο και δια της νομικής οδού, δια του Υπουργού Παιδείας, στον οποίο την κοινοποιήσαμε με δικαστικό επιμελητή για τον ίδιο προσωπικά και δι’ αυτού, ούτως ώστε, ο ίδιος να μεριμνήσει για την ενημέρωση του περιεχομένου του σε όλους τους εμπλεκομένους άμεσα ή έμμεσα στην σύνταξη, αποστολή, παραλαβή του με αρ. 120886/Γ2/03-09-2013 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τους ενεργούντες με βάση αυτό, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Με την ως άνω με αρ. «1» εγκύκλιό του, το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανασκεύασε πλήρως το περιεχόμενο του με αρ. 120886/Γ2/03-09-2013 εγγράφου του και (όπως αναφέρει το νεώτερο έγγραφο) καθίσταται πλέον σαφές ότι:

1. «Με την έναρξη των εγγραφών, οι μαθητές της Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) υποχρεούνται να δηλώνουν τον τομέα και οι μαθητές της Γ΄ τάξης την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄)»

2. Στο άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2/30-3-2007 (ΦΕΚ 940 Β΄) αναγράφονται οι Τομείς της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι Τομείς Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Επομένως, έχετε πλέον πλήρη και σαφή γνώση ότι κατά το σχολικό έτος 2013-14 οι μαθητές της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. μπορούν με την εγγραφή τους να επιλέξουν ΚΑΙ αυτούς τους Τομείς.

Ωστόσο, έχουμε λάβει γνώση ότι σε πολλά σχολεία έχουν σημειωθεί εκτροπές από τη νομιμότητα και καθοδηγούνται ή και παροτρύνονται οι μαθητές να αλλάξουν την επιθυμητή επιλογή τους και να κατευθυνθούν σε άλλους Τομείς. Μάλιστα, ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δελτίο Τύπου, με το οποίο ενημερώνει για τη λειτουργία ΜΟΝΟ της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. (και της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ.) «…προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους οι μαθητές των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν».

Με την παρούσα εφιστούμε την προσοχή ΟΛΩΝ σας ότι:

α) ΚΑΝΕΝΑ Σχολείο ή Σχολή της Τ.Ε.Ε. ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ – ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ !

β) ΚΑΝΕΝΑΣ Τομέας και ΚΑΜΙΑ Ειδικότητα ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ μέχρι σήμερα!!

γ) Οι όποιες ρυθμίσεις του Νόμου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα ισχύουν ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ Φ.Ε.Κ., πράγμα που ΔΕΝ έχει γίνει ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ !!

δ) Το σχολικό έτος 2013-14 έχει ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, και οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ με τι ίδιες διατάξεις !

 

Επομένως,

σας καλούμε

1. Να εφαρμόζετε το Νόμο και τις Διατάξεις ΩΣ ΕΧΟΥΝ και ισχύουν !!

2. Να σχηματίστε τμήματα Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στους Τομείς Υγείας – Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών σύμφωνα με τις δηλώσεις των μαθητών.

3. Να απέχετε από το να κατευθύνετε του μαθητές να αλλάξουν δηλώσεις προτίμησης Τομέα. Εάν το έχετε ήδη κάνει, ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΤΕ !!

4. Να σχηματίστε τμήματα Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. σε ΟΛΕΣ τις Ειδικότητες σύμφωνα με τις δηλώσεις των μαθητών, να ξεκινήσετε αμέσως τα μαθήματα με αναθέσεις στο υφιστάμενο και υπηρετούν προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. και να δηλώσετε αμέσως τα λειτουργικά κενά στο «Survey» του «Έπαφου» και στην οικεία Διεύθυνση.

5. Να υπακούετε ΜΟΝΟ στις ΓΡΑΠΤΕΣ εντολές και ΟΧΙ σε ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ «παροτρύνσεις», ακόμα και εάν οι δεύτερες προέρχονται από Υπηρεσιακούς Παράγοντες ή Προϊσταμένους σας, ή «συνάγονται» από …«Δελτία Τύπου» ή και «non paper».

6. Να σταματήσετε αμέσως τη διακίνηση αναληθών ειδήσεων και πληροφοριών για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. κατά το τρέχον σχολικό έτος, και να εφαρμόζετε πιστά το Νόμο και τις ισχύουσες Εγκυκλίους του Υπουργείου.

7. Να ανασκευάσετε πάραυτα το από 13-9-2013 Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Β΄/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, ενημερώνοντας τους μαθητές για τα ΟΡΘΑ και ΙΣΧΥΟΝΤΑ !

 

Άγνοια Νόμου ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ,

πολλώ δε μάλλον για τους Δημοσίους Λειτουργούς και Στελέχη της Εκπαίδευσης

που είναι και ΥΠΟΛΟΓΟΙ για την ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ΝΟΜΩΝ !!

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

http://www.hellasedu.gr/2013/09/leitourgia-B-taxhs-EPAL-kai-A-taxhs-EPAS.html

hellasedu-banner-01

douhttp://www.dou.gr/articlext.php?a=6576984

Από admin-02