Υποβολή Προτάσεων – Θέσεων της ΟΛΤΕΕ και αίτημα πρόσκλησης σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΟΛΤΕΕ-121_-Υποβολή-Θέσεων-της-ΟΛΤΕΕ-στη-ΔΕΜΥ-της-Βουλής.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΟΛΤΕΕ-120_-ΥΠΟΜΝΗΜΑ-της-ΟΛΤΕΕ-για-την-ΤΕΕ1.pdf” icon=”download” window=”yes”]Για να κατεβάσετε το ΥΠΟΜΝΗΜΑ σε PDF πατήστε εδώ[/button]

Αθήνα, 22-03-2016

 Αρ. Πρωτ.: 121

ΠΡΟΣ :

1.      κ.κ. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα

της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

2.    κ.κ. Βουλευτές

Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων

 

ΚΟΙΝ:

  1. Πολιτική Ηγεσία Υπουργείου Παιδείας:
  2. τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία
  3. Επιτροπές Παιδείας Κομμάτων
  4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  5. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
  6. Επαγγελματικά Λύκεια – ΕΠΑ.Λ. & Εργαστηριακά Κέντρα – Ε.Κ.
  7. Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων – Θέσεων της ΟΛΤΕΕ και αίτημα πρόσκλησης σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, Γραμματέα και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,

Μέλη των Επιτροπών Παιδείας των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,\

Σε συνέχεια:

1.       της από 20-10-2015 με αρ. πρωτ. 091 επιστολής μας που σας απευθύναμε με θέμα «Ένταξη της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στον κατάλογο των προς ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων» (βλ. https://www.oltee.gr/?p=4912),

2.       της από 02-02-2016 με αρ. πρωτ. 111  επιστολής μας που επίσης σας απευθύναμε, με θέμα «Συζητήσεις στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία», (βλ. https://www.oltee.gr/?p=5646),

3.       του από 12-02-2016 με αρ. 60 δελτίου τύπου μας με θέμα «Η ΟΛΤΕΕ και ο «Διάλογος» στη Βουλή» (βλ. https://www.oltee.gr/?p=5733) στο οποίο δημοσιοποιήσαμε ότι: «ΜΕΣΑ στη Βουλή συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής κο Κ. Γαβρόγλου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μας επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα μας προσκαλέσει επισήμως στην Επιτροπή μετά τις 15 Μαρτίου. Τα ίδια επανέλαβε δημόσια και από το βήμα του Προεδρείου της Επιτροπής ότι «… μετά τις 15 Μαρτίου … θα τους καλέσουμε σε κανονική διαδικασία …» απαντώντας σε παρέμβαση βουλευτή υπέρ της παρουσίας της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (βλ. https://www.oltee.gr/?p=5730). Ο κ. Γαβρόγλου ζήτησε να του στείλουμε υπόμνημα θέσεων στις 10 Μαρτίου και προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για τη συμμετοχή μας σε Επιτροπή του Υπουργείου με αντικείμενο εργασιών την Τ.Ε.Ε. Αναμένουμε την έμπρακτη επιβεβαίωση των δεσμεύσεών του».

 

Σ α ς   υ π ο β ά λ ο υ μ ε

συνημμένα το με αρ. 120/15-3-2016 «ΥΠΟΜΝΗΜΑ Θέσεων & Προτάσεων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για την Τ.Ε.Ε.» και

π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

να προσκαλέσετε την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.).

Επικαλούμενοι το περιεχόμενο και την ουσία των εννοιών του «Ανοικτού» και «Δημόσιου» «Διαλόγου», είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη συνάντηση κριθεί σκόπιμη, αναγκαία και χρήσιμη για το έργο της Επιτροπής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

 

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΟΛΤΕΕ-120_-ΥΠΟΜΝΗΜΑ-της-ΟΛΤΕΕ-για-την-ΤΕΕ1.pdf” icon=”download” window=”yes”]Για να κατεβάσετε το ΥΠΟΜΝΗΜΑ σε PDF πατήστε εδώ[/button]

ΟΛΤΕΕ-121_ Υποβολή Θέσεων της ΟΛΤΕΕ στη ΔΕΜΥ της Βουλής

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01   ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02  iPaideia-01  Avaton-02

Από ΔΣ