Πλήρης αποκατάσταση της αδικίας για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΟΛΤΕΕ-114_-Πλήρης-αποκατάσταση-εκπαιδευτικών-σε-διαθεσιμότητα.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 04-02-2016

 Αρ. Πρωτ.: 114

ΠΡΟΣ :

1. κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

2. κ. Νίκο Φίλη

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ.Δ.Ε.

ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ.

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME

ΘΕΜΑ: Πλήρης αποκατάσταση της αδικίας για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

 

κ. Υπουργέ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Υπουργέ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 κατατέθηκε, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη Βουλή των Ελλήνων, Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)»

(βλ. http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=4df6f4be-8c45-4533-ab42-a5a10151fba2).

 

Στις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 40 (βλ. http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9476578.pdf), προβλέπεται:

«Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν.4093/2012 (Α’ 222), του ν.4172/2013 (Α’ 167), του ν.4250/2014 (Α’ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παράγραφος 4 του ν.4316/2014 (Α’ 270) και επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του ν.4325/2015 ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστημα από τις 22/3/2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν.4325/2015 (11/5/2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.»

Ωστόσο, η παραπάνω διατύπωση δεν καλύπτει τους εκπαιδευτικούς κατά το μέρος που η πραγματική αυτή υπηρεσία δεν αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη και για την κατοχύρωση όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ανωτέρω συναδέλφων, όπως π.χ. θεμελίωση της απαραίτητης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας για τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης (Διεύθυνση σχολικών μονάδων, …), εξέλιξη του ωραρίου διδασκαλίας, κλπ.

Μετά από τα παραπάνω,

π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

για την ΠΛΗΡΗ αποκατάσταση της αδικίας, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας να προβλεφθεί ειδική αναφορά στις διατάξεις του ανωτέρω Σχεδίου Νόμου, ότι:

α) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας και

β) ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-114_ Πλήρης αποκατάσταση εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02

Από admin-02