ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ. Κρίσεις και σχόλια της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. επί του κυβερνητικού προ-σχεδίου.

Η ιστορική πορεία προς το κατάπτυστο αυτό δημιούργημα, το οποίο μάλιστα αποκαλείται “ασφαλιστική μεταρρύθμιση” αντί του ορθού “ασφαλιστική απορρύθμιση“, κατά τα τελευταία 30 χρόνια είναι η εξής: Ν.1266/1982 (νόμος Βερυβάκη), Ν.2084/1992 (νόμος Σιούφα), Ν.2874/2000 (νόμος Γιαννίτση), Ν.3029/2002 (νόμος Ρέππα), Ν.3655/2008 (νόμος Πετραλιά), Ν.3863/2010 (νόμος Λοβέρδου). Πραγματικά, είναι αξιοθαύμαστη η συνέπεια στην εξέλιξη κατά την οποία κάθε νεότερος – επόμενος νόμος περιλαμβάνει δυσμεν