1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ταχυδρομική Διευθυνση: Τσόχα 15-17  Τ.Κ.: 11521  Αμπελόκηποι   ΑΘΗΝΑ.

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CF%83%CF%8C%CF%87%CE%B1+15,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+115+21/@37.9850431,23.7554254,921m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bd536fb49011:0xd1be386d908ed691?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  210 6464863

fax:  210 6450609

e-mail: mail@attik.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://attik.pde.sch.gr 

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

2.Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ταχυδρομική Διευθυνση: Αρκαδίου 8  Τ.Κ 35100  ΛΑΜΙΑ.

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85+8,+%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1+351+00/@38.9005585,22.4431848,909m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x135f5009a75006f3:0xf40e15bd334523eb?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  22310 66151

fax:  22310 66167

e-mail:mail@stellad.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://pdeste.gr/

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ταχυδρομική Διευθυνση: Τέρμα Σισμανόγλου  Τ.Κ.: 69100   ΚΟΜΟΤΗΝΗ.

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%99.+%CE%A3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85,+%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE+691+00/@41.1122349,25.4093977,880m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14adee9c839c979b:0x569c6e9a7a4a4a5e?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2531083510

fax: 2531083555

e-mail: pdeamthr@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.pdeamth.gr/

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

4.Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική Διευθυνση:  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (Κτίριο ZEDA)  Τ.Κ.: 57001   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82+65,+%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1+555+35/@40.5554758,22.9695819,3549m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x14a83f73720d5ff7:0x90ccbacd0ad6bf26?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2310474810

fax: 2310474328

e-mail: kmakedpde@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

5. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική Διευθυνση: Μακρυγιάννη 5  Τ.Κ.: 50132  ΚΟΖΑΝΗ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A3%CF%84%CF%81.+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7+5,+%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7+501+00/@40.2940832,21.7857166,891m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1359d273712f9de9:0x7c5f8af8fab6916d?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 24610 49963-5

fax: 2461021482

e-mail: mail@dmaked.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dmaked.pde.sch.gr

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

6. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Θεσσαλίας

Ταχυδρομική Διευθυνση: Μανδηλαρά 23  Τ.Κ.: 412 22  ΛΑΡΙΣΑ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC+23,+%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1+412+22/@39.6354408,22.4152805,899m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x135888981f107ce7:0xb6df2d43f207cbcb?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2410 539210

fax: 2410539219

e-mail: mail@thess.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

7. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Ταχυδρομική Διευθυνση: Ανεξαρτησίας 146,  Τ.Θ.:1035      Τ.Κ.: 45444    ΙΩΑΝΝΙΝΑ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82+146,+%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1+454+44/@39.6703908,20.8488141,899m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x135be9cc5b46551b:0xdee15572679895cd?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  26510 83890-1

fax: 26510 75605

e-mail: mail@ipeir.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://srv-ipeir.pde.sch.gr/

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

8. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Ταχυδρομική Διευθυνση: Αλυκές Ποταμού  Τ.Κ.: 49100  ΚΕΡΚΥΡΑ

[button link=”https://www.google.gr/maps/search/%CE%91%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D+++49100++%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%91/@39.6280777,19.8710741,1799m/data=!3m1!1e3?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 26610 82194-5

fax: 26610 48135

e-mail: mail@ionion.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://ionion.pde.sch.gr

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

9. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Ταχυδρομική Διευθυνση: Ακτή Δυμαίων 25Α  Τ.Κ.: 26222  ΠΑΤΡΑ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AE+%CE%94%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD,+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1+262+22/@38.2378636,21.7236018,917m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x135e363436e7dbc9:0xc531ca7482589baa?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2610 362400

fax: 2610 362410

e-mail: pdede@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://pdede.sch.gr/

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

10. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Ταχυδρομική Διευθυνση: Τ.Σεχιώτη 38-40  Τ.Κ.: 22100  ΤΡΙΠΟΛΗ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9F%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A0%CE%95/@37.5127009,22.3725186,926m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x136016fbe53aa355:0x4e998f8b844a6ce9?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2710 230119

fax: 2710 230118

e-mail: mail@pdepelop.gr ,  mail@pelop.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://pelop.pde.sch.gr

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

11. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ταχυδρομική Διευθυνση: Λ. Κνωσού 6  Τ.Κ.: 71306  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%8D+6,+%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF+713+06/@35.331615,25.1331811,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x149a598733885e8d:0x887df3daeece7ddc?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2810 302440

fax: 2810 301103

e-mail: mail@kritis.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://kritis.pde.sch.gr

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

12. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου

Ταχυδρομική Διευθυνση: Ελ. Βενιζέλου 26  Τ.Κ.: 81100  ΜΥΤΙΛΗΝΗ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%B1+%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1/@39.1026873,26.5539694,906m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14ba670b9bdaf6fb:0xdf20d30c3c121169?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  2251048165

fax: 22510 48155

e-mail: mail@vaigaiou.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

13. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Ταχυδρομική Διευθυνση: Ομήρου 15 & Εστίας 2  Τ.Κ.: 84100  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ  ΣΥΡΟΥ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/@37.4396578,24.9294443,3709m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14a28852859d8db5:0x5f25ddfc51279f3f?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο:  22810-79633

fax: 22810-79635

e-mail: mail@naigaiou.pde.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://naigaiou.pde.sch.gr

Υπαγόμενες σ΄αυτή Δ.Δ.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 Πηγή: Η  ιστοσελίδα εκάστης Περιφαρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Από admin-02