Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ Α΄

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 16   Τ.Κ.: 11526  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82+16,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+115+26/@37.9872074,23.7601231,921m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1a2aabba522fd:0xa72efd6c74393e2d?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα:   2105236837,   2105247262

Fax: 2105248948,  2105241160

e-mail: mail@dide-a-ath.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-a-ath.att.sch.gr

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  Β΄

Ταχυδρομική διεύθυνση: Μεσογείων 324  Τ.Κ.:15341   ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD+324,+%CE%91%CE%B3.+%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE+153+41/@38.0096728,23.8049308,920m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14a19853b1e611dd:0xbcd7ae047470cd18?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2106006081,  2106395032

Fax:  2106000870 

e-mail: mail@dide-v-ath.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-v-ath.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΑΘΗΝΑΣ  Γ΄

Ταχυδρομική διεύθυνση: Θηβών 401 ,  Τ.Κ.: 12210   ΑΙΓΑΛΕΩ,

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%98%CE%B7%CE%B2%CF%8E%CE%BD+401,+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89+122+43/@37.9934825,23.6766305,920m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bca5435cbf63:0xd1c7c2466e64d8d5?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2105905640

Fax:  2105907849

e-mail:  mail@dide-g-ath.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-g-ath.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  Δ΄

Ταχυδρομική διεύθυνση:  Λεωφόρος Συγγρού 165  Τ.Κ.: 171 21   Ν. ΣΜΥΡΝΗ 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1+%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%8D+165,+%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7+171+21/@37.9525647,23.7098074,921m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bc547a868af9:0x38a12073a6dac368?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα:     2131617344 ,   2131617389 , 2131617390

Fax:  2131617317,   2131617360

e-mail: mail@dide-d-ath.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-d-ath.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11,  Τ.Κ.: 15344  ΓΕΡΑΚΑΣ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%97%CF%81.+%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85+11,+%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82+153+44/@38.0094706,23.8567612,920m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14a19bd58b967e57:0xbe247224c6c5a01e?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2103576003-4

Fax: 2103576090

e-mail: mail@dide-anatol.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-anatol.att.sch.gr

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 70,  Τ.Κ.: 192 00  ΕΛΕΥΣΙΝΑ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1+%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85+70,+%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1+192+00/@38.0486157,23.5366899,920m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1afc5de938ce5:0x30d0a84318dfdb27?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα:  2105549406

Fax: 2105549069

e-mail: dntis@dide-dytik.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide-dytik.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΠΕΙΡΑΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 35,  Τ.Κ.: 185 32   ΠΕΙΡΑΙΑΣ

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7+%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC/@37.9455484,23.6492929,230m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zzpXOu861z4XOuC4gzpLOtc69zrnOts6tzrvOv8-FIDM1LCAgMTg1IDMyICAgzqDOlc6ZzqHOkc6ZzpHOow!3m4!1s0x14a1bbebe2d42c53:0xfd4ec8020b7918cd!8m2!3d37.9454978!4d23.6494563?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 210-4130280,  210-4133054 

Fax: 210-4133054

e-mail:

Ιστοσελίδα: http://dide-peiraia.att.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.ΕΜεταβείτε εδώ

Πηγή: http://attik.pde.sch.gr/cms/

και η ιστοσελίδα εκάστης Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Από admin-02