Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης  υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

1ο    ΕΠΑ.Λ.    Αμπελοκήπων

Ταχυδρομική Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 54   Τ.Κ.:56121    Αμπελόκηποι – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1o+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE%A9%CE%9D/@40.6580546,22.9197606,886m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x14a839933751b8f5:0xd437403001e41cd8!2zzp3Ouc66LiDOoM67zrHPg8-Ezq7Pgc6xIDU0LCDOkc68z4DOtc67z4zOus63z4DOv865IDU2MSAyMQ!3b1!8m2!3d40.6580546!4d22.9219493!3m4!1s0x14a8399339e4f641:0xde272ed03cd801fd!8m2!3d40.6580546!4d22.9219493?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310729160

Fax: –

e-mail: mail@1epal-ampel.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-ampel.thess.sch.gr/autosch/epal/

 

1ο  ΕΠΑ.Λ.    Ελευθερίου – Κορδελιού

Ταχυδρομική Δ/νση: Αλεξάνδρου Παπάγου 40   Τ.Κ.:56334   Ελευθέριο – Κορδελιό  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85+40,+%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8C+563+34/@40.6664331,22.8975742,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a83a192dceb70f:0x10c8039f79ad4eca!8m2!3d40.6664291!4d22.8997629?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310763668

Fax: 2310763287

e-mail:  mail@1epal-kordel.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-kordel.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Εύοσμου

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Σμύρνης   Τ.Κ.:56224   Εύοσμος –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%95%CF%85%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85/@40.6762314,22.9099605,443m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zICDOpM-Bzq_PhM-DzrcgLc6jzrzPjc-Bzr3Ot8-CICAgNTYyMjQgICDOlc-Nzr_Pg868zr_PgiAtICDOmM61z4PPg86xzrvOv869zq_Ous63z4I!3m4!1s0x0000000000000000:0xefeead5041a4fef0!8m2!3d40.6749678!4d22.9103277?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310768012

Fax: 2310768012

e-mail: mail@1epal-evosm.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-evosm.eu/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Νεάπολης

Ταχυδρομική Δ/νση: Περιοχή  Στρεμπενιώτη    Τ.Κ.: 56701    Νεάπολη – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%99%CE%95%CE%9A+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A4%CE%95%CE%95/@40.6566877,22.941037,886m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zIM6ZzpXOmiDOus6xzrkgzqTOlc6VICAgzp3Otc6sz4DOv867zrfPgg!3m4!1s0x14a839c893958953:0xc800ca5bb569970b!8m2!3d40.6575474!4d22.942852?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310658619

Fax: 2310587707

e-mail:  mail@1epal-neapol.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-neapol.thess.sch.gr/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Σταυρούπολης

Ταχυδρομική Δ/νση:  Θράκης 4    Τ.Κ.: 56430   Σταυρούπολη –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3/@40.6590644,22.9306412,1772m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a839c003cdcaf1:0x34e8069c9291211b!8m2!3d40.6574084!4d22.9299327?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310653039

Fax: 2310641670

e-mail: mail@1epal.eu

Ιστοσελίδα: http://1epal.eu/site/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Πολίχνης

Ταχυδρομική Δ/νση: Σαπφούς  3    Τ.Κ.: 56533    Πολίχνη – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/1%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A7%CE%9D%CE%97%CE%A3/@40.6669542,22.9515009,886m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zIM6jzrHPgM-Gzr_Pjc-CIDMszpHPgc60zrHOvM61z4HOr86_z4UszqDOv867zq_Ph869zrcgNTY1IDMzLM6VzrvOu86szrTOsQ!3m4!1s0x0000000000000000:0x69674fc727a9c8a8!8m2!3d40.666954!4d22.9536903?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310587104,   2313034215

Fax: 2310587104

e-mail: mail@1epal-polichn.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-polichn.thess.sch.gr/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Συκεών

Ταχυδρομική Δ/νση:  Ηρώων Πολυτεχνείου και Ι. Ρίτσου 2   Τ.Κ.: 56626    Συκιές –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%95%CE%95/@40.6533399,22.9558071,886m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zICAgzpfPgc-Oz4nOvSDOoM6_zrvPhc-EzrXPh869zrXOr86_z4UgLSDOoc6vz4TPg86_z4UgICAgNTY2MjYgICAgzqPPhc66zrnOrc-CIC0gIM6YzrXPg8-DzrHOu86_zr3Or866zrfPgg!3m4!1s0x0000000000000000:0x79c41b8e8db53d05!8m2!3d40.6535128!4d22.9596736?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310624751

Fax: –

e-mail: mail@1epal-sykeon.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-sykeon.thess.sch.gr/

 

2ο   ΕΠΑ.Λ.   Σταυρούπολης

Ταχυδρομική Δ/νση: Ακρίτων & Θράκης 4    Τ.Κ.: 56430   Σταυρούπολη –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B/@40.6591092,22.9285061,886m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x14a839c03307340f:0xaefc860d5bdbe43c!2zzpjPgc6szrrOt8-CIDQsIM6jz4TOsc-Fz4HOv8-Nz4DOv867zrcgNTY0IDMw!3b1!8m2!3d40.6591092!4d22.9306948!3m4!1s0x0000000000000000:0x6b6208c081c9c193!8m2!3d40.6574238!4d22.931147?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310641672

Fax: 2310655522

e-mail: mail@2epal-stavroup.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal.gr/

 

2ο   ΕΠΑ.Λ.   Εύοσμου

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Σμύρνης   Τ.Κ.:56224   Εύοσμος –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/2%CE%BF+%CE%A4%CE%95%CE%95/@40.6762314,22.9099605,443m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zICDOpM-Bzq_PhM-DzrcgLc6jzrzPjc-Bzr3Ot8-CICAgNTYyMjQgICDOlc-Nzr_Pg868zr_PgiAtICDOmM61z4PPg86xzrvOv869zq_Ous63z4I!3m4!1s0x0000000000000000:0xefb25b6963390d02!8m2!3d40.6757627!4d22.9102137?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310707071 

Fax: 2310757424

e-mail: 2epal-evosm@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-evosm.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

 

Εσπερ.   ΕΠΑ.Λ.   Εύοσμου

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Σμύρνης   Τ.Κ.:56224   Εύοσμος –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/search/++%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7+-%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82+++56224+++%CE%95%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+-++%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/@40.6762314,22.9099605,443m/data=!3m1!1e3?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310758985 

Fax: 2310758153

e-mail: mail@4epal-esp-evosm.thess.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://4epal-esp-evosm.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

 

Εσπερ.   ΕΠΑ.Λ.   Σταυρούπολης

Ταχυδρομική Δ/νση: Ακρίτων & Θράκης 4    Τ.Κ.: 56430   Σταυρούπολη –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+4,+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+564+30/@40.6591132,22.9285061,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a839c03307340f:0xaefc860d5bdbe43c!8m2!3d40.6591092!4d22.9306948?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310587631

Fax: 2310587631

e-mail: mail@epal-esp-stavroup.thess.sch.gr   

Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/espepalstav/

 

1ο  ΕΠΑ.Λ.   Σίνδου

Ταχυδρομική Δ/νση: Κωστή Παλαμά 1   Τ.Κ.: 57400   Σίνδος – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE+%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC+1,+%CE%A3%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82+574+00/@40.6654222,22.7989858,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8252831431a7f:0x2fa6fdeea9f88633!8m2!3d40.6654182!4d22.8011745?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310798422

Fax: 2310798422

e-mail: mail@1epal-sindou.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-sindou.thess.sch.gr/

 

ΕΠΑ.Λ.    Χαλάστρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Χαλάστρας  Τ.Κ.:57300   Χαλάστρα – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91+%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A3,+%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1+573+00/@40.6274603,22.7310278,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a823ec27d88861:0x526d885506ddbcfe!8m2!3d40.6274562!4d22.7332165?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310792698

Fax: 2310792698

e-mail: mail@1epal-chalastr.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-chalastr.thess.sch.gr/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Κουφαλίων

Ταχυδρομική Δ/νση:  Τέρμα Τζιβαροπούλου   Τ.Κ.:57100   Κουφάλια – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/40%C2%B047’09.9%22N+22%C2%B034’31.7%22E/@40.786098,22.5749188,221m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.786097!4d22.575466?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2391051107

Fax: 2391053340

e-mail: mail@1epal-koufal.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-koufal.thess.sch.gr/

 

ΕΠΑ.Λ.   Αγίου  Αθανασίου

Ταχυδρομική Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών   Τ.Κ.: 57003    Άγιος Αθανάσιος  – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%B3.+%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82+570+03/@40.7148077,22.7231159,1771m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a825f6bbfc126f:0x2e952d9db7cb2d5f!8m2!3d40.7134903!4d22.7266457?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310702634

Fax: 2310702694

e-mail: mail@epal-ag-athan.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-ag-athan.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Λαγκαδά

Ταχυδρομική Δ/νση: 1ο χλμ. Λαγκαδά – Χρυσαυγή   Τ.Κ.: 57200     Λαγκαδάς – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.com/maps/place/%CE%A4.%CE%95.%CE%95+%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%91/@40.758044,23.0751003,885m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDDCsDQ1JzIyLjEiTiAyM8KwMDQnMzkuMSJF!3b1!8m2!3d40.756146!4d23.077516!3m4!1s0x14a84b9e8c84d22f:0x9a79a034d7efcc0f!8m2!3d40.75804!4d23.077289?hl=el-GR” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2394024240

Fax: 2394020345

e-mail: mail@1epal-lagkad.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-lagkad.thess.sch.gr/

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.   Σταυρού

Ταχυδρομική Δ/νση: Παραλία Σταυρού   Τ.Κ.:57014  Δ. Βόλβης – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/search/++%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D+++57014++%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B2%CE%B7%CF%82+-+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82+/@40.6623238,23.6967594,1772m/data=!3m1!1e3?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2397065660

Fax: 2397065870

e-mail: mail@1epal-stavr.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-stavr.thess.sch.gr/

 

1ο  Ε.Κ.   Ευόσμου

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Σμύρνης   Τ.Κ.:56224   Εύοσμος –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/search/++%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7+-%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82+++56224+++%CE%95%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+-++%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/@40.6762314,22.9099605,443m/data=!3m1!1e3?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310770354

Fax: –

e-mail: 1sekevos@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-evosm.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

 

1ο  Ε.Κ.  Λαγκαδά

Ταχυδρομική Δ/νση: 1ο χλμ. Λαγκαδά – Χρυσαυγή     Τ.Κ.: 57200    Λαγκαδάς – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.com/maps/place/%CE%A4.%CE%95.%CE%95+%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%91/@40.758044,23.0751003,885m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDDCsDQ1JzIyLjEiTiAyM8KwMDQnMzkuMSJF!3b1!8m2!3d40.756146!4d23.077516!3m4!1s0x14a84b9e8c84d22f:0x9a79a034d7efcc0f!8m2!3d40.75804!4d23.077289?hl=el-GR” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2394020135,  2394020133

Fax: 2394020134

e-mail: mail@sek-lagkad.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://sek-lagkad.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

 

1ο  Ε.Κ.   Νεάπολης

Ταχυδρομική Δ/νση: Περιοχή Στρεμπενιώτη    Τ.Κ.: 56701   Νεάπολη – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%99%CE%95%CE%9A+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A4%CE%95%CE%95/@40.6566877,22.941037,886m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zIM6ZzpXOmiDOus6xzrkgzqTOlc6VICAgzp3Otc6sz4DOv867zrfPgg!3m4!1s0x14a839c893958953:0xc800ca5bb569970b!8m2!3d40.6575474!4d22.942852?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310655099,    2310655077

Fax: 2310655099

e-mail: mail@1sek-neapol.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-neapol.thess.sch.gr/

 

1ο  Ε.Κ.  Σταυρούπολης

Ταχυδρομική Δ/νση: Θράκης 4   Τ.Κ.: 56430   Σταυρούπολη –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+4,+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+564+30/@40.6591132,22.9285061,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a839c03307340f:0xaefc860d5bdbe43c!8m2!3d40.6591092!4d22.9306948?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310656146

Fax: 2310656146

e-mail: 1sekstav@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1ek.gr/site/

 

 

2ο  Ε.Κ.   Ευόσμου

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Σμύρνης      Τ.Κ.:56224     Εύοσμος –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/search/++%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7+-%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82+++56224+++%CE%95%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+-++%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/@40.6762314,22.9099605,443m/data=!3m1!1e3?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310709565

Fax: 2310709565

e-mail: 2sekevos@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2sek-evosm.thess.sch.gr/autosch/joomla15/

 

2ο  Ε.Κ.  Σταυρούπολης

Ταχυδρομική Δ/νση: Ακριτών & Θράκης 4     Τ.Κ.:56430   Σταυρούπολη – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+4,+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+564+30/@40.6591132,22.9285061,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a839c03307340f:0xaefc860d5bdbe43c!8m2!3d40.6591092!4d22.9306948?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310601061

Fax: –

e-mail: –

Ιστοσελίδα: http://2sek-stavroup.thess.sch.gr/

 

Ε.Κ.  Αμπελοκήπων

Ταχυδρομική Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 54   Τ.Κ.:56121    Αμπελόκηποι – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9D%CE%B9%CE%BA.+%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1+54,+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9+561+21/@40.6580586,22.9197606,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a839933751b8f5:0xd437403001e41cd8!8m2!3d40.6580546!4d22.9219493?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310747383

Fax: –

e-mail: mail@sek-ampel.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://sek-ampel.thess.sch.gr/autosch/ek/

 

1ο Ε.Κ.   Κουφαλίων

Ταχυδρομική Δ/νση: Τέρμα Τζιβαροπούλου   Τ.Κ.:57100   Κουφάλια – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,+%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1+571+00/@40.7855482,22.5748488,442m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1357d7a8ecd884eb:0xeeea46d9f0cf6bbf!8m2!3d40.7802708!4d22.5759941?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2391054535

Fax: –

e-mail: –

Ιστοσελίδα:-

 

Ε.Κ.   Σίνδου

Ταχυδρομική Δ/νση: Κωστή Παλαμά 1    Τ.Κ.: 57400   Σίνδος – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE+%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC+1,+%CE%A3%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82+574+00/@40.6654222,22.7989858,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8252831431a7f:0x2fa6fdeea9f88633!8m2!3d40.6654182!4d22.8011745?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310569271

Fax: –

e-mail: seksindo@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://sek-sindou.thess.sch.gr/

 

Ε.Κ.   Συκεών

Ταχυδρομική Δ/νση: Ηρ. Πολυτεχνείου    Τ.Κ.:56626   Συκιές  – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%95%CE%95/@40.6533399,22.9558071,886m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1zICAgzpfPgc-Oz4nOvSDOoM6_zrvPhc-EzrXPh869zrXOr86_z4UgLSDOoc6vz4TPg86_z4UgICAgNTY2MjYgICAgzqPPhc66zrnOrc-CIC0gIM6YzrXPg8-DzrHOu86_zr3Or866zrfPgg!3m4!1s0x0000000000000000:0x79c41b8e8db53d05!8m2!3d40.6535128!4d22.9596736?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310616924

Fax: –

e-mail: mail@1sek-sykeon.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-sykeon.thess.sch.gr/

 

Τ.Ε.Ε. Ειδικής  Αγωγής  Ινστιτούτου  Αναπτυξιακής  Αποκατάστασης (ΙΝΑΑ)

Ταχυδρομική Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 22   Τ.Κ:57010   Πεύκα   Δ.  Νεάπολης -Συκεών   Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+22,+%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B1+570+10/@40.6644307,22.9820566,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8381df053a189:0x7a3a12b8751520c7!8m2!3d40.6644267!4d22.9842453!6m1!1e1?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310673700

Fax: 2310673515

e-mail: –

Ιστοσελίδα:-

 

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.    Ελευθερίου -Κορδελιού

Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου  27  &  Καραϊσκάκη   Τ.Κ.:56334   Ελευθέριο – Κορδελιό Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7,+%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8C+563+34/@40.6676713,22.895349,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a83a1973cd69b7:0x22ba6f1dc86ef53!8m2!3d40.6676673!4d22.8975377?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310559564

Fax: –

e-mail: mail@eeeek-kordel.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: –

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Ινστιτούτου  Αναπτυξιακής  Αποκατάστασης (ΙΝΑΑ)

Ταχυδρομική Δ/νση: 9ης   Κωνσταντινουπόλεως  Τέρμα  Τ.Κ.:56710  Πεύκα  Δ.  Νεάπολης -Συκεών   Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+22,+%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B1+570+10/@40.6644307,22.9820566,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8381df053a189:0x7a3a12b8751520c7!8m2!3d40.6644267!4d22.9842453!6m1!1e1?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310676290

Fax:  2310676290

e-mail: mail@eeeek-psich.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeek-psich.thess.sch.gr/autosch/joomla15/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL2VlZWVrLXBzaWNoLnRoZXNzLnNjaC5nci9hdXRvc2NoL2pvb21sYTE1Lw==

 

 

Πηγη: http://srv-dide-v.thess.sch.gr/portal/index.php

http://www.enallaktikos.gr/kg15el_institoyto-anaptyksiakis-apokatastasis_a2849.html

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου

Από admin-02