Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 

1ο  ΕΠΑ.Λ.   Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Ολυμπίου Διαμαντή 1 (κτήριο Δημόκριτος)  Τ.Κ.:54626  Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE+%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85+1,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+26/@40.6390286,22.9341782,443m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a839a0c7b09ebf:0xbdf223020cb40d14!8m2!3d40.6380455!4d22.9348005?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310546231,  2310544645

Fax: 2310544645

e-mail: mail@1epal-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-dimokritos.blogspot.gr/

 

7ο  ΕΠΑ.Λ.  Θεσσαλονίκης 

Ταχυδρομική Δ/νση: Αλ. Παπαναστασίου 13 – 3ος όροφος (γραφείο 314)   Τ.Κ.:54639  Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BB.+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85+13,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+39/@40.6169054,22.9583772,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a838e41df0ad89:0x61bba43dfa90b5c3!8m2!3d40.6169013!4d22.9605659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310889914,   2310889915

Fax: 2310889913,  2310889914

e-mail: email:7epal-thess@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://7epalthess.blogspot.gr/

 

8ο  ΕΠΑ.Λ.  Θεσσαλονίκης 

Ταχυδρομική Δ/νση: Αλ. Παπαναστασίου 13   Τ.Κ.:54639  Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BB.+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85+13,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+39/@40.6169054,22.9583772,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a838e41df0ad89:0x61bba43dfa90b5c3!8m2!3d40.6169013!4d22.9605659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310889916,  2310889918

Fax: 2310889917

e-mail: mail@8epal-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://8epal-thess.thess.sch.gr/

 

12ο  ΕΠΑ.Λ.   Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Μοναστηρίου 169-171 (3ος όροφος)   Τ.Κ.:54627   Θεσσαλονίκη 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+169,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+27/@40.6490106,22.9163825,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8399aba87134b:0x4de4bc41899f316c!8m2!3d40.6490066!4d22.9185712?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310542970

Fax: 2310512710

e-mail: mail@12epal-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://12epalthess.blogspot.gr/

 

5ο  Εσπερ.  ΕΠΑ.Λ.  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Μοναστηρίου 169-171  Τ.Κ.:54627   Θεσσαλονίκη 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+169,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+27/@40.6490106,22.9163825,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8399aba87134b:0x4de4bc41899f316c!8m2!3d40.6490066!4d22.9185712?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310539003, 2310548376

Fax: 2310548376

e-mail: mail@5epal-esp-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://5esperinoepalthessalonikis.wordpress.com/

 

6ο Εσπερ.  ΕΠΑ.Λ.  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση:  Αλ.Παπαναστασίου 13 (Ευκλείδης)   Τ.Κ.:54639  Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BB.+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85+13,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+39/@40.6169054,22.9583772,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a838e41df0ad89:0x61bba43dfa90b5c3!8m2!3d40.6169013!4d22.9605659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310889910,  2310889912

Fax: 2310889911

e-mail: mail@6epal-esp-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://6epal-esp-thess.thess.sch.gr/

 

13ο  Εσπερ.  ΕΠΑ.Λ.   Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Μοναστηρίου 167   Τ.Κ.:54627   Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+169,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+27/@40.6490106,22.9163825,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8399aba87134b:0x4de4bc41899f316c!8m2!3d40.6490066!4d22.9185712?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310537692

Fax: 2310521300

e-mail: mail@13epal-esp-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://13epal-esp-thess.thess.sch.gr/

 

14ο  Εσπερ.  ΕΠΑ.Λ.   Θεσσαλονίκης  Facebook Σχολείου

Ταχυδρομική Δ/νση: Αλ. Παπαναστασίου 13  (Ευκλείδης)   Τ.Κ.:54639  Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BB.+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85+13,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+39/@40.6169054,22.9583772,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a838e41df0ad89:0x61bba43dfa90b5c3!8m2!3d40.6169013!4d22.9605659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310889930,  2310889931

Fax: 2310852753

e-mail: mail@14epal-esp-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: –

 

15ο  ΕΠΑ.Λ.  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Κατσιμίδη 11  Τ.Κ.:54639  Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/15%CE%BF+%CE%95%CF%80%CE%AC%CE%BB+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/@40.6173546,22.9597273,887m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x14a838e430e46771:0x6793fd037b5eeb71!2zzprOsc-Ez4POuc68zq_OtM63IDExLCDOmM61z4PPg86xzrvOv869zq_Ous63IDU0NiAzOQ!3b1!8m2!3d40.6173546!4d22.961916!3m4!1s0x14a838e4368f13f1:0xd6927d8a22cfedff!8m2!3d40.6176!4d22.9620511?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310889923,  2310889925

Fax: 2310889924

e-mail: mail@15epal-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://15epalthessalonikis.wordpress.com/

 

1ο  ΕΠΑ.Λ.   Επανομής

Ταχυδρομική Δ/νση: Ν. Σαρβάνη 2   Τ.Κ.:57500  Επανομή – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7+2,+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE+575+00/@40.4230539,22.9315485,889m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a813be410a6531:0xb4442101745481fa!8m2!3d40.4230498!4d22.9337372?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2392041406

Fax: 2392044260

e-mail: mail@1epal-epanom.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-epanom.thess.sch.gr/

 

1ο ΕΠΑ.Λ.  Καλαμαριάς

Ταχυδρομική Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Μακεδονίας   Τ.Κ.:551 34  Καλαμαριά – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%89%CE%BD%2F%CE%BD%CE%BF%CF%85+%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC+551+34/@40.5754594,22.9649997,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a83f3cebe9dd75:0x9b088d4681472f22!8m2!3d40.5754553!4d22.9671884?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310471065,  2310471313

Fax: 2310475286

e-mail: 1epal-kalam@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-kalam.thess.sch.gr/autosch/joomla/

 

ΕΠΑ.Λ.  Βασιλικών

Ταχυδρομική Δ/νση: Βασιλικά   Τ.Κ.:57006   Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1+570+06/@40.4771859,23.1316607,3554m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a84278be42e999:0xf9016bcce6d813a9!8m2!3d40.4800238!4d23.1384703?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2396024027,  2396024006

Fax: 2396023875

e-mail: epal-vasil@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://epal-vasil.thess.sch.gr/

 

1ο  Ε.Κ.  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Μοναστηρίου 169   Τ.Κ.:546 27   Θεσσαλονίκη 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+169,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+27/@40.6490106,22.9163825,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8399aba87134b:0x4de4bc41899f316c!8m2!3d40.6490066!4d22.9185712?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310553721

Fax: 2310548097

e-mail: mail@1sek-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-thess.thess.sch.gr/

 

2ο  Ε.Κ.  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Μοναστηρίου 169-   Τ.Κ.:546 27   Θεσσαλονίκη 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+169,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+27/@40.6490106,22.9163825,886m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8399aba87134b:0x4de4bc41899f316c!8m2!3d40.6490066!4d22.9185712?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310524836

Fax: 2310557113

e-mail: mail@2sek-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2sek-thess.thess.sch.gr/globalsch-autosch/default/

 

3ο  Ε.Κ.  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Αλ. Παπαναστασίου 13  (Ευκλείδης)   Τ.Κ.:54639  Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BB.+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85+13,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+39/@40.6169054,22.9583772,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a838e41df0ad89:0x61bba43dfa90b5c3!8m2!3d40.6169013!4d22.9605659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310889900,   2310889926

Fax: 2310889927

e-mail: mail@3sek-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://3sek-thess.thess.sch.gr/

 

4ο  Ε.Κ.  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Συγκροτήματος Ευκλείδη   Τ.Κ.:54639  Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%91%CE%BB.+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85+13,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+39/@40.6169054,22.9583772,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a838e41df0ad89:0x61bba43dfa90b5c3!8m2!3d40.6169013!4d22.9605659?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310889936,  2310889902

Fax: 2310889937

e-mail: 

Ιστοσελίδα: http://4sek-thess.thess.sch.gr/

 

8ο  Ε.Κ.  Επανομής

Ταχυδρομική Δ/νση: Ν. Σαρβάνη 2     Τ.Κ.:575 00  Επανομή – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7+2,+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE+575+00/@40.4230539,22.9315485,889m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a813be410a6531:0xb4442101745481fa!8m2!3d40.4230498!4d22.9337372?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2392042103,  2392044213

Fax: 2392042103

e-mail: mail@8sek-a-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://8sek-a-thess.thess.sch.gr/

 

Ε.Κ.  Καλαμαριάς

Ταχυδρομική Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Μακεδονίας   Τ.Κ.:55134  Καλαμαριά – Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9A%CF%89%CE%BD%2F%CE%BD%CE%BF%CF%85+%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC+551+34/@40.5754594,22.9649997,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a83f3cebe9dd75:0x9b088d4681472f22!8m2!3d40.5754553!4d22.9671884?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310471212

Fax:  2310473701

e-mail: 7sekthes@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.sek-kalamarias.gr/

 

1ο  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Θέρμης

Ταχυδρομική Δ/νση: Ταβάκη 8 & Μακρυγιάννη    Τ.Κ.:57001    Θέρμη –  Θεσσαλονίκης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A3%CF%84%CF%81.+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%A4%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BA%CE%B7,+%CE%98%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B7+570+01/@40.5490488,23.0172415,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8408c2b5e5fc7:0xbffb8a08680e6d8d!8m2!3d40.5490447!4d23.0194302?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310486255

Fax: 2310489681

e-mail: mail@eeek.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeek.thess.sch.gr/

 

1ο  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Παυσιλύπου 5   Τ.Κ.:54352    Ανω Τούμπα

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9F%CE%B4%CE%BF%CF%83+%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85+5,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+543+52/@40.611725,22.9779759,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a838948b12630b:0x73ac40292466296!8m2!3d40.6117209!4d22.9801646?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310968544

Fax: 2310924937

e-mail: mail@eeeek.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeek.thess.sch.gr/?page_id=5

 

1ο  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.   Δήμου  Πυλαίας – Χορτιάτη   Blog Σχολείο

Ταχυδρομική Δ/νση: Κομνηνών 86   Τ.Κ.:55236   Πυλαία – Χορτιάτης 

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD+86,+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1+552+36/@40.5972125,23.0353535,3547m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a846e2804e1cbd:0xf0a6d42f57aa2dde!8m2!3d40.6000311!4d23.0486036?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310332014

Fax: 2310332014

e-mail: mail@1eeeek-panor.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1oeeeekpanoramatos.blogspot.gr/?view=classic

 

2ο  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.   Δήμου  Πυλαίας – Χορτιάτη

Ταχυδρομική Δ/νση: 17ης Νοεμβρίου 83  Τ.Κ.: 54352   Πυλαία – Χορτιάτης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/17%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+83,+%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1+555+35/@40.6065866,22.9946666,887m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a8389f1934396b:0xb733fd535ed57cc4!8m2!3d40.6065825!4d22.9968553?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310945707,    2310989011

Fax: 2310945714

e-mail: mail@1eeeek-pylaias.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1eeeek-pylaias.thess.sch.gr/

 

Τ.Ε.Ε.  Ειδικής  Αγωγής  Α΄ Βαθμίδας  Θέρμης

Ταχυδρομική Δ/νση: Στροφή  Ν. Ρυσίου Τ.Κ.:-   Δ. Θέρμης

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%A4%CE%95%CE%95+%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3+%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97%CE%A3+%CE%91%CE%84’+%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3+%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3+%CE%98%CE%95%CE%A3/@40.5129878,22.984079,7103m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a83ffcd0f9dc33:0x608488adb0ed49c9!8m2!3d40.512315!4d22.989888?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310467272

Fax: 2310467272

e-mail: mail@tee-eav-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: –

 

Τ.Ε.Ε.  Ειδικής  Αγωγής  Β΄ Βαθμίδας Α’ & Β’ Κύκλου  Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομική Δ/νση: Γεωργικής Σχολής 95    T.K.: 55102   Φοίνικας – Θεσσαλονίκη

[button link=”https://www.google.gr/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82+95,+%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1+555+35/@40.5451171,22.9828963,888m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a83f9c3f8c2bd7:0x4826ce015878e656!8m2!3d40.545113!4d22.985085?hl=el” icon=”download” bg_color=”blue” window=”yes”]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνο: 2310478893,  2310473441

Fax: 2310473824

e-mail: mail@tee-ekv-thess.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://tee-ekv-thess.thess.sch.gr/

 

 

Πηγές: http://srv-dide-a.thess.sch.gr/portal2/

και η ιστοσελίδα εκάστου σχολείου.

Από admin-02