Δημόσιες Σχολές & Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εκπαιδευτές Ενηλίκων & Εκπαιδευτικοί. ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Το απέραντο και απόλυτο ΑΛΑΛΟΥΜ !

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/12/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-047_-ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΣΧΟΛΕΣ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-1.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 21-12-2015

 Αρ. Πρωτ.:047

 Δημόσιες Σχολές & Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εκπαιδευτές Ενηλίκων & Εκπαιδευτικοί. ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Το απέραντο και απόλυτο ΑΛΑΛΟΥΜ !

Α. Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης – Δ.Σ.Ε.Κ.

Νομοθετήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2013 (Ν. 4186 ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013, άρθρα 19-22).

Άμεσα ιδρύθηκαν ογδόντα εννέα (89) τον αριθμό Δ.Σ.Ε.Κ. (ΚΥΑ 10630/17-9-2013, ΦΕΚ 2599/τ.Β΄/15-10-2013).

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (15-10-2013) αναφέρει: «O Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, (…) δήλωσε: Φροντίζουμε να είναι όλα έτοιμα ώστε την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013, να αρχίσει κανονικά το διδακτικό έτος σε όλα τα Δ.ΙΕΚ, ΣΕΚ και ΣΔΕ της χώρας. (…) Σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δηλαδή σε κάθε νομό, θα λειτουργήσει τουλάχιστον μία ΣΕΚ, στις εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί το μεγαλύτερο Δ.ΙΕΚ της πρωτεύουσας του νομού, ενώ σε πολλούς νομούς θα λειτουργήσουν δύο και τρεις ΣΕΚ. Υπογραμμίζουμε πως εάν από τις εγγραφές των ενδιαφερομένων διαφανεί η ανάγκη για τη λειτουργία και περισσότερων ΣΕΚ και σε άλλους νομούς, είναι αυτονόητο ότι άμεσα θα προχωρήσουμε στην ίδρυση τους, ώστε κάθε νέος να έχει την δυνατότητα για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. (…)».

Στις 16 Οκτωβρίου 2013 αποφασίστηκαν (αρ. πρωτ. 11785 – ΑΔΑ: ΒΛΛ19-2ΥΣ) οι ειδικότητες σε κάθε Δ.Σ.Ε.Κ. κατά Περιφέρεια.

Την περίοδο κατάρτισης 2013 – 2014 δεν λειτούργησε καμία Δ.Σ.Ε.Κ. πέραν της Σιβιτανιδείου !!!

Στις 7 Απριλίου 2014 ιδρύθηκαν με Κ.Υ.Α. (αρ. πρωτ. 3692- ΑΔΑ: ΒΙ0Β9-Β2Κ) ακόμη έξι (6) Δ.Σ.Ε.Κ. !

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (30-07-2014) αναφέρει: «Με σύνθημα «Έτοιμοι στα 18 μας» το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει τη λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικών Κατάρτισης, ένα οργανωμένο επαγγελματικό πλαίσιο που θα παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε εθνικό επίπεδο και επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης και απευθύνεται σε αποφοίτους Γυμνασίου. Οι ΣΕΚ θα λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο με 56 τεχνικές ειδικότητες. (…)».

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ.πρωτ. 10650, ΑΔΑ: 73ΒΝ9-ΗΩΟ, ιδρύονται ακόμη επτά (7) Δ.Σ.Ε.Κ. !

Στις 7 Οκτωβρίου 2014 αποφασίστηκε (αρ. πρωτ. 11749) η έναρξη λειτουργίας είκοσι και ενός (21) Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις 10 του ίδιου μήνα (αρ. πρωτ. 11943) ορίσθηκαν από 4 μέχρι και 10 ειδικότητες που επρόκειτο να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2014-2015!

Τελικά στις 23 Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η από 8-1-2015 έναρξη λειτουργίας έξι (6) τμημάτων σε τέσσερις (4) συνολικά Δημόσιες Σ.Ε.Κ. σε όλη τη Χώρα (αρ. πρωτ. Κ1/210405) !

Επειδή αποτελεί πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση μας η παροχή της κατάρτισης, σαν δυνατή επιλογή, αποκλειστικά για ενήλικες και μετά την ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Τυπικής Εκπαίδευσης, ύστερα από πληροφορίες (το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου) για την έναρξη λειτουργίας της Σ.Ε.Κ. Μυτιλήνης διαβιβάσαμε στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. σχετική κατεπείγουσα επιστολή (αρ. πρωτ. 057/13-3-2015) με θέμα: «Κατάργηση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας», (βλ. https://www.oltee.gr/?p=4126).

Τελικά, παρά τις γνωστές δηλώσεις – δεσμεύσεις (προεκλογικές και προγραμματικές στις 9-2-2015) της προηγούμενης κυβέρνησης για την κατάργηση των Σ.Ε.Κ. και τις εν συνεχεία απόλυτα αντίθετες σχετικές τοποθετήσεις (έγγραφες και προφορικές) του τότε Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας που επακολούθησαν, οι Δ.Σ.Ε.Κ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ !

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 αποφασίζεται (αρ. πρωτ. Κ1/141741) η έναρξη των ίδιων ειδικοτήτων, στις ίδιες Δ.Σ.Ε.Κ., για το διδακτικό έτος 2015 – 2016 και στις 16 Νοεμβρίου εγκρίνεται (αρ. πρωτ. Κ1/184572) η λειτουργία, αντίστοιχα, των τμημάτων καταρτιζομένων.

Το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως δόθηκε στη δημοσιότητα περί τα μέσα Οκτωβρίου 2015, στο άρθρο 68 «Θέματα Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)», προέβλεπε:

«1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του ν.4186/2013 (Α΄ 193).

β) Τα τμήματα κατάρτισης των ειδικοτήτων των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. αποτελούν εφεξής αυτοτελή αντίστοιχα τμήματα για όσους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ενήλικες, τα οποία μεταφέρονται και εντάσσονται αυτοδικαίως στα πλησιέστερα κατά τόπον δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). (…)».

Το συγκεκριμένο άρθρο δεν συμπεριλήφθηκε στις τροπολογίες που εισήγαγε το Υπουργείο Παιδείας και δεν αποτελεί μέρος των διατάξεων των πρόσφατα ψηφισθέντων Νόμων 4342 και 4351 του 2015 ! Δ.Σ.Ε.Κ. σε λειτουργία (;) ή υπό κατάργηση (;) ΑΛΑΛΟΥΜ !

Β. Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Δ.Ι.Ε.Κ.

Τα Δ.Ι.Ε.Κ. έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/14-2-1992).

Η «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» καθορίζονται από το Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21-9-2010). Ο «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Απόφαση υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014, ΦΕΚ 1807/τ.Β΄/2-7-2014) ρυθμίζει τις σχετικές με τη λειτουργία λεπτομέρειες.

Οι δομές της Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κεντρικά και περιφερειακά (κατά τόπους Δ/νσεις Δια Βίου Μάθησης, …, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013, άρθρο 26), καθώς και τα Δ.Ι.Ε.Κ. σαν βασικός φορέας παροχής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ποτέ, παρά την τελευταία επιδεικνυόμενη ιδιαίτερη κυρίως λεκτική ευαισθησία με «(…) εκφράσεις πλήρους και αταλάντευτης στήριξης (…)», δεν αντιμετωπίσθηκαν σοβαρά, με συνέπεια και συνέχεια, δεν οργανώθηκαν, δεν στελεχώθηκαν. Στελέχη Διεύθυνσης των Δ.Ι.Ε.Κ. ορίζονται εκπαιδευτικοί, αποσπώνται εκπαιδευτικοί (κυρίως ημέτεροι και με κίνητρα ή όχι) για παροχή διοικητικού έργου, φιλοξενούνται ως επί το πλείστον σε κτιριακά συγκροτήματα σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κυρίως της Τεχνικής Επαγγελματικής, χρησιμοποιούν για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών τα Εργαστήρια Κατεύθυνσης Τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων – Ε.Κ. με καθημερινά προβλήματα στην κατανομή – συμμετοχή στις λειτουργικές δαπάνες, …

Τα προβλήματα λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αντί με την πάροδο του χρόνου να επιλύονται, συσσωρεύονται και γιγαντώνονται. Η κατάρτιση των σπουδαστών, το τρέχον χειμερινό εξάμηνο, δεν άρχισε αρχές του μηνός Οκτωβρίου όπως είθισται και προβλέπεται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου σπουδών, τέθηκε υπό αμφισβήτηση ο θεσμός, προβληματίσθηκαν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι και ενδεχομένως οδηγήθηκαν κάποιοι στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. ή εκτός θεσμού. Δελτίο τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. της 10 Νοεμβρίου 2015, επικαλείται καταβαλλόμενες ουσιαστικές προσπάθειες για τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών κατάρτισης των τοπικών κοινωνιών με επιτευχθέν αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των προτάσεων νέων ειδικοτήτων. Αναφέρεται ακόμη, στο παραπάνω δελτίο τύπου, ότι: «Τόσο οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του αναγκαίου -για τη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ.- έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τις επιπλέον πιστώσεις για την κάλυψη του χρηματοπιστωτικού κενού του τρέχοντος έτους οδήγησαν τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στο να καθυστερήσουν την προκήρυξη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφίους εκπαιδευτές. Παρόλα αυτά έχει ληφθεί μέριμνα από την πλευρά του υπουργείου για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η έναρξη του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός του Νοεμβρίου». Εμείς διαπιστώνουμε, για μια ακόμη φορά, την έλλειψη των κατάλληλων προκαταρκτικών και προληπτικών – μεθοδευμένων ενεργειών οργάνωσης για την τήρηση του απαραίτητου χρονικού προγραμματισμού. Τελικά η κατάρτιση των σπουδαστών στα Δ.Ι.Ε.Κ. φαίνεται να ξεκίνησε (;) στις 25 Νοεμβρίου 2015, ενώ όλα δείχνουν ότι ακόμη, ενόψει διακοπών Χριστουγέννων, καταβάλλεται προσπάθεια να περιέλθουν σε κατάσταση εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας. Μεγάλο και σοβαρό ζητούμενο ο τρόπος και ο χρόνος αναπλήρωσης των χαμένων ωρών κατάρτισης. Κι εδώ ΑΛΑΛΟΥΜ !

Πρόσφατα η Κυβέρνηση ενέκρινε την επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την αποκλειστική κάλυψη υποχρεώσεων Δ.Ι.Ε.Κ. Πότε και πως θα χορηγηθεί ; Η αποπληρωμή των εκπαιδευτών για το προηγούμενο θερινό εξάμηνο δεν έχει ολοκληρωθεί ! Πως θα αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες των Δ.Ι.Ε.Κ. ;

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει αναρτήσει, στις 11 Δεκεμβρίου 2015, στο δικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2669 τη Δημόσια Διαβούλευση για το «Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση». Η διαβούλευση ήταν ανοικτή μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2015, συνολικά επί μία εβδομάδα, ενώ καταχωρήθηκαν 15 μόνο σχόλια στα 3 συνολικά άρθρα !!!

Γ. Εκπαιδευτές

1. Σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014, «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1807/τ.Β΄/2-7-2014), στο άρθρο 8, «Επάρκεια εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών μέσων», παρ.1: «Ως εκπαιδευτής ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή».

Η Υ.Α. με αριθ. ΓΠ/20082/22-10-2012 (ΦΕΚ 2844/τ.Β΄/23-10-2012) καθόρισε το: «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης». Για την ιστορία, αποτυπώνουμε:

α) Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21-9-2010), άρθρο 19 «Διασφάλιση ποιότητας», παρ. 2: «Από 1.1.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

β) Σύμφωνα με το Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30-1-2013), άρθρο 21, παρ. 3: «(…) Από 1.9.2013 η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

γ) Με το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013), άρθρο 38, παρ. 4: «(…) Από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

δ) Με το Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-9-2014), άρθρο 12, παρ. 7: «(…) Από 1.9.2015 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης».

ε) Τελικά, μέχρι σήμερα και πρόσφατα, με το Ν. 4342/2015, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο (…) και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/9-11-2015), άρθρο 39: «(…) Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης». ΑΛΑΛΟΥΜ !

Σε επαφή μας με εκπρόσωπο του συντονιστικού της Κίνησης Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, μετά την ανταλλαγή απόψεων διαμορφώσαμε τη θέση:

Επιφύλαξη για το ουσιαστικό μέρος της πιστοποίησης, τη διαδικασία μέσω εξετάσεων και το πλαίσιο που αυτή πραγματοποιείται. Διαφαίνονται προθέσεις εισπρακτικού χαρακτήρα, παράβολο (ΕΟΠΠΕΠ) και φροντιστηριακή υποστήριξη (ΚΕΚ) επιβαρύνουν υπέρογκα και δυσβάσταχτα τους υποψηφίους. Πρέπει να επανεξετασθεί ο συγκεκριμένος θεσμός στη βάση της υποχρέωσης – προϋπόθεσης και μέχρι τότε να μοριοδοτούνται οι πιστοποιημένοι. Εναλλακτική λύση θα μπορούσε να υπάρξει με την παρακολούθηση δωρεάν σχετικών σεμιναρίων, ενδεχομένως χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΣΠΑ, υποχρεωτικών και προϋπόθεση για τους νέους (χωρίς προϋπηρεσία) εκπαιδευτές ενηλίκων.

2. Στο παρελθόν (μαύρη και αμαρτωλή περίοδος Υπουργίας Κ. Αρβανιτόπουλου – Α. Λάσκαρη), Χριστούγεννα 2013 – Πρωτοχρονιά 2014, καλύφθηκαν παρανόμως (επήλθε εκ των υστέρων νομιμοποίηση με το Ν. 4229/2014, «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 11, παρ. 3, περ. 6, ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10-1-2014) κενά των καταργημένων ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ. με προσλήψεις ωρομισθίων από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων των δημοσίων Ι.Ε.Κ. Στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπογράφηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου (μπλοκάκι), με πρώτο συμβαλλόμενο το «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), για πρόσληψη των εκπαιδευτών ενηλίκων σε συγκεκριμένο δημόσιο Ι.Ε.Κ. στο οποίο είχαν επιλεγεί και εν συνεχεία αποσπάσθηκαν για την παροχή εκπαιδευτικού έργου, σε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ., εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης στην οποία ανήκε το Ι.Ε.Κ. στο οποίο είχαν προσληφθεί !!! (βλ. https://www.oltee.gr/?p=380) ΑΛΑΛΟΥΜ !

Πρόσφατα εισήχθη προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» γνωστό και ως «Παράλληλο Πρόγραμμα» που περιελάμβανε και Διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 42 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης» προέβλεπε την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2016-2017, της παραπάνω δυνατότητας απόσπασης σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ., είτε του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε των εκπαιδευτών ενηλίκων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ. Το Σχέδιο Νόμου αποσύρθηκε και η διάταξη αυτή «παγώνει» μέχρι νεωτέρας !!! ΑΛΑΛΟΥΜ !

Δ. Εκπαιδευτικοί

1. Εκπαιδευτικοί, μετά από υποβολή αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέγονται και αποσπώνται σε θέσεις Δ/ντών Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ. και Υπ/ντών Δ.Ι.Ε.Κ. επί θητεία.

2. Εκπαιδευτικοί αποσπώνται, μετά από αίτησή τους, για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ., για ένα σχολικό έτος.

3. Σύμφωνα με το Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015, άρθρο 6 «Επανασύσταση καταργηθεισών ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης», παρ. 6: «(…) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ.. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων».

Με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 146606/ΓΓ4/18-9-2015 «Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.», ΦΕΚ 2064/τ.Β΄/18-9-2015, καθορίζονται:

«α) Την ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

β) Τα δημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, υποβάλλουν αναλυτικό σχετικό αίτημα (ειδικότητα, διδακτικές ώρες κ.λπ.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα του ΔΙΕΚ με κοινοποίηση στη αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, για διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ειδικοτήτων ΔΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

γ) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης καταστάσεις εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα και ώρες προς συμπλήρωση.

δ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης μετά από έλεγχο εισηγούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους εκπαιδευτικούς και τις ώρες προς διάθεση.

ε) Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Μετά τα παραπάνω, εκδόθηκαν οι Υ.Α. αναγκαστικής (βλ. υπουργία Κ. Αρβανιτόπουλου) διάθεσης, με άγνωστα και αδιαφανή κριτήρια, εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δ.Ι.Ε.Κ.:

Α.Π.: 183765/Ε2/13-11-2015, «Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Λαμίας για συμπλήρωση του ωραρίου τους για το διδακτικό έτος 2015-2016»,

Α.Π.: 188342/Ε2/20-11-2015, «Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Αττικής για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους για το διδακτικό έτος 2015-2016»,

Τροποποιούμενη από την Α.Π.: 192568/Ε2/26-11-2015, «Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΔΙΕΚ ) της Περιφέρειας Αττικής»,

Α.Π.: 188346/Ε2/20-11-2015, «Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους για το διδακτικό έτος 2015-2016»,

Τροποποιούμενη από την Α.Π.: 192569/Ε2/26-11-2015, «Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΔΙΕΚ ) της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας»,

Α.Π.: 188348/Ε2/20-11-2015, «Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Θεσσαλίας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους για το διδακτικό έτος 2015-2016»,

Α.Π.: 188350/Ε2/20-11-2015, «Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους για το διδακτικό έτος 2015-2016»,

Τροποποιούμενη από την Α.Π.: 192570/Ε2/26-11-2015, «Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΔΙΕΚ ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου», που τροποποιεί εκ νέου και την με Α.Π.: 188346/Ε2/20-11-2015 !

Α.Π.: 195314/Ε2/1-12-2015, «Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) των Περιφερειών Θεσσαλίας και Κρήτης», που τροποποιεί για 2η φορά την με Α.Π.: 188342/Ε2/20-11-2015 και για 3η φορά την με Α.Π.: 188346/Ε2/20-11-2015 !

Α.Π.: 203148/Ε2/11-12-2015, «Δεύτερη τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας», που ανακαλεί, διαθέτει και τροποποιεί το σύνολο σχεδόν όλων των προηγουμένων Υ.Α. !!! και

Α.Π.: 207648/Ε2/17-12-2015, «Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ιονίων νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Θεσσαλίας», που ανακαλεί, διαθέτει και τροποποιεί εκ νέου !!!

Χάσαμε την ακολουθία των τροποποιήσεων ! ΑΛΑΛΟΥΜ !

Να επισημάνουμε ότι των διαθέσεων προηγήθηκε ημερολογιακά εκτεταμένη και, σύμφωνα με πληροφορίες κατά παραγγελία, ανά την επικράτεια κατάργηση αρκετών ολιγομελών τμημάτων ακόμη και ήδη εγκεκριμένων, κυρίως ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων και παρά τις προσωπικές περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του ίδιου του Υπουργού Παιδείας ! Οι «κακές γλώσσες» ενημερώνουν ότι οι συγκεκριμένες «προσταγές και πιέσεις» του Υπουργείου αποσκοπούν στον περιορισμό των κενών για τη μείωση των αναγκών σε πρόσληψη αναπληρωτών και στη δημιουργία εκπαιδευτικών με ελλιπές ή ανύπαρκτο ωράριο ! Προκύπτουν έτσι εκπαιδευτικοί για διάθεση στα Δ.Ι.Ε.Κ. που θα περιορίσουν τις προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών ! Οι «υποψιασμένοι και πονηροί» εικάζουν ότι επειδή «(…) η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται (…)» (σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 4327/2015), και οι διαθέσεις καθυστέρησαν χρονικά (δημιουργία τμημάτων στα Δ.Ι.Ε.Κ., υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικού προσωπικού, εισηγήσεις, κλπ), οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος, μαζί με την έλλειψη οικονομικών πόρων, στην έναρξη λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. στις 25 Νοεμβρίου ! Το δελτίο τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. της 10 Νοεμβρίου 2015, στην ουσία επιβεβαιώνει ! Άλλωστε προσεκτική παρατήρηση της ακολουθίας των ημερομηνιών δικαιώνει τις υποψίες και δικαιολογεί τα σενάρια για λογιστικού τύπου πρακτικές οικονομίας στο όνομα της κρίσης που πλήττουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με θύματα μαθητές και σπουδαστές αντίστοιχα ! Καταστροφικές πολιτικές ! ΑΛΑΛΟΥΜ !

Τα ερωτηματικά, οι απορίες και οι προβληματισμοί που προκύπτουν εύλογα, είναι:

α) Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Δ.Ι.Ε.Κ. με την ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. σαν «φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης» (Ν. 3879/2010, άρθρο 3, παρ. 3α) παρέχουν, στα πλαίσια της «μη τυπικής εκπαίδευσης» (Ν. 3879/2010, άρθρο 2, παρ. 4), «αρχική επαγγελματική κατάρτιση» (Ν. 3879/2010, άρθρο 2, παρ. 6) με εκπαιδευτές ενηλίκων που προβλέπεται να είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι εκπαιδευτικοί είναι λειτουργοί της «τυπικής εκπαίδευσης» πιστοποιημένοι παιδαγωγικά. Σαφείς διακρίσεις μεταξύ φορέων με ξεκάθαρους ρόλους όσων παρέχουν υπηρεσίες σ’ αυτούς. Οποιαδήποτε συσχέτιση, ανάμειξη ή μεταξύ τους εμπλοκή θα δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία, ενώ παράλληλα θα αλλοιώνει το χαρακτήρα και τη στόχευση.

β) Τα δημόσια ΙΕΚ υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και εκεί αναφέρονται. Γιατί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 146606/ΓΓ4/18-9-2015 Υ.Α., υποβάλλουν αίτημα για διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, με κοινοποίηση στη αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ;

γ) Γιατί η υπ’ αριθμ. 146606/ΓΓ4/18-9-2015 Υ.Α. αγνοεί την ύπαρξη και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ) που είναι τα κατ’ εξοχήν θεσμικά αρμόδια να αποφασίζουν – εισηγούνται στη Διοίκηση τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών ; Για ποιο λόγο τα υποβαθμίζει, τα απαξιώνει και τα παρακάμπτει θέτοντας τα εκτός διαδικασίας ; Μήπως η συγκεκριμένη επιλογή περιφρόνησης των Συμβουλίων υποκρύπτει προθέσεις φίμωσης της έκφρασης του κλάδου όπως εκπροσωπείται μέσω των μελών – εκλεγμένων αιρετών εκπροσώπων του ;

δ) Γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Δ.Ι.Ε.Κ. ανά κλάδο και ειδικότητα, οι διδακτικές ώρες κ.λπ. ;

ε) Γιατί δεν γνωστοποιούν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πλεόνασμα των διδακτικών ωρών ανά κλάδο και ειδικότητα ;

στ) Γιατί οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν ανακοινώνουν – προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς, των κλάδων και ειδικοτήτων που παρουσιάζουν πλεόνασμα, να υποβάλλουν αιτήσεις – δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προτιμήσεων για διάθεση σε Δ.Ι.Ε.Κ. ; Που είναι ο σεβασμός στον εκπαιδευτικό, στις ανάγκες και επιθυμίες του, οι κοινωνικές ευαισθησίες ; Τελικά διαπιστώθηκε πως διατέθηκαν συνάδελφοι που δεν έπρεπε να διατεθούν (βλέπε πολλές τροποποιήσεις), ενώ αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί που επιθυμούσαν και θα μπορούσαν να διατεθούν ! Χαρακτηριστική του ΑΛΑΛΟΥΜ είναι η περίπτωση διάθεσης Διευθυντή ΕΠΑ.Λ. !

ζ) Γιατί δεν προβλέπει τη διαφάνεια στη διαδικασία διάθεσης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δ.Ι.Ε.Κ. η υπ’ αριθμ. 146606/ΓΓ4/18-9-2015 Υ.Α. ; Που βρίσκεται η δημοκρατία ;

η) Η απαράδεκτη καθυστέρηση (κατά 1,5 περίπου μήνα) της έναρξης λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., σε συνδυασμό με το καθεστώς αναπλήρωσης του ήδη μεγάλου αριθμού χαμένων ωρών, αναμένεται να οδηγήσει σε ενδεχόμενη επιμήκυνση του ημερήσιου ωραρίου ή σε λειτουργία σε ημέρες αργίας (Σάββατο κλπ). Η πιθανή αυτή περίπτωση τι θα σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών αναφορικά με τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους ; Θα υποχρεωθούν να εργάζονται σε διπλό ωράριο – βάρδια ημερησίως (π.χ. το πρωί σε ΕΠΑ.Λ. και το απόγευμα στο Δ.Ι.Ε.Κ. ; Θα αναγκασθούν να υπερβούν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας ; Θα αμειφτούν υπερωριακά ; Είναι, πάντως, γνωστό ότι δεν ορίζεται ούτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση στα Δ.Ι.Ε.Κ. ! Αναφορικά με το δικαίωμα λήψης αδείας, ποιος ορίζεται αρμόδιος για τη χορήγησή της ; Απουσία εκπαιδευτικού (π.χ. ασθένεια, ή ανωτέρα βία), υπό το καθεστώς αναπλήρωσης διδακτικών ωρών, θα επιφέρει επιπλέον εργασία ; Σε ποιο χρόνο ; Με καταστρατήγηση του υφιστάμενου καθεστώτος και καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων ; Πως ορίζονται τα μόρια συνθηκών διαβίωσης ; Τι θα ισχύσει σχετικά με τη χορήγηση οδοιπορικών εξόδων ; Σε κάθε περίπτωση η διάθεση των εκπαιδευτικών αφορά αποκλειστικά τη συμπλήρωση – κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και όχι την (ή και την) παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης όπως αυθαίρετα φαίνεται να έχει εκληφθεί από τις Διευθύνσεις ορισμένων Δ.Ι.Ε.Κ. !!!

θ) Ακατανόητες είναι οι διαθέσεις εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ. για 2 ώρες ενώ θα μπορούσαν να συμπληρώσουν ωράριο στο σχολείο τους. Σε μια χώρα που το υποστηρικτικό και διοικητικό προσωπικό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι από τα μικρότερα στην Ευρώπη αλλά και των χωρών με τις οποίες επιδιώκεται σύγκριση, οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τη λειτουργία των σχολείων προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες: (…. «α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή  σε άλλο σχολείο όμορο αυτού.» Ν. 4203/2013 άρ. 25 παρ. 1 εδ. 6.).

Πολλά από τα παραπάνω επισημαίνει με επιστολή της η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας (βλ. https://elteeath.wordpress.com/2015/11/24/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BA%CF%85%CF%88%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/

Δελτίο τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της 1-12-2015 με θέμα «Απάντηση στην ΟΛΜΕ για τα ΕΠΑΛ», εκτός των άλλων αποκαλύπτει: «(…) η σχετική διάταξη του ν.4327/15 που το προβλέπει (αναφέρεται στη διάθεση εκπαιδευτικών στα Δ.Ι.Ε.Κ.) ήταν με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΛΜΕ (…)», η οποία με την από 30/11/2015 το επιβεβαιώνει ! ΑΛΑΛΟΥΜ! Το παραπάνω δελτίο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καταλήγει: «(…) Στη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με το διευθυντή του γραφείου του Υπουργού κ. Κατσαρό και τον Διευθυντή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ κ. Μουστάκα, αναφέρθηκε πως θα θεσμοθετηθεί ένα βελτιωμένο σύστημα διάθεσης εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν ωράριο στα ΙΕΚ και ζητήθηκαν οι προτάσεις της ΟΛΜΕ τις οποίες και αναμένουμε. Με προτεραιότητες βέβαια, τη λειτουργία δημοσίων σχολείων και ΙΕΚ, τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών.» !!!

Μήπως τελικά οι συγκεκριμένες διαθέσεις συνιστούν την απαρχή μιας άκριτης και βάρβαρης κινητικότητας με πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών δικαιωμάτων ;

Μήπως αποδυναμώνονται και υποβαθμίζονται τα σχολεία που υπάγονται στην τυπική εκπαίδευση για να ενισχυθεί η επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μη τυπική εκπαίδευση – κατάρτιση ; Μήπως γίνονται ήδη τα πρώτα βήματα της κατάργησης της Τεχνικής Επαγγελματικής από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη λειτουργία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης – Ε.Ε.Κ., αδιαβάθμητα, μετά τη Δευτεροβάθμια ; Έπονται τα προεόρτια του ενός και μόνον τύπου Λυκείου θεωρίας και πράξης στα πλαίσια της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ;

Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας την πλήρη ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. με την άμεση πρόσληψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευτών ενηλίκων, σύμφωνα και με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργία τους. Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών πρέπει να είναι ομαλή, συνεχής και απρόσκοπτη με τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων.

Ζητούμε, ακόμη:

  1. 1.      Να ορισθούν άμεσα ως προσωρινές οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών της Δ/θμιας, στα Δ.Ι.Ε.Κ.
  2. Να ανακληθούν όλες οι σχετικές με τη διάθεση εκπαιδευτικών της Δ/θμιας στα Δ.Ι.Ε.Κ. Υπουργικές Αποφάσεις και να εκδοθεί νέα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που να διασφαλίζει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να τοποθετηθούν εκ νέου στα ΔΙΕΚ με αίτησή – δήλωση προτίμησής τους.
  3. Να ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που θα διατεθούν στα Δ.Ι.Ε.Κ. (ωράριο, άδειες, διακοπές, κ.ά.)

Η κατάργηση ολιγομελών τμημάτων προσανατολισμού και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο) είναι επιθετική κατά της Τ.Ε.Ε. πράξη και λειτουργεί σωρευτικά στα όσα δεινά έχει υποστεί όλα τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο έχει υποχρέωση να επαναφέρει σε λειτουργία όλα τα κατηργημένα ολιγομελή τμήματα, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις και παρέχοντας τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια των 2-3 ετών για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΔΤ ΟΛΤΕΕ-047_ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02

 

Από admin-02