ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π.Μ.Σ.

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών (Φ.Ε.Κ. 863/27.06.2005), το οποίο οδηγεί σε:

Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και
Β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).

Αντικείμενο – Σκοπός
– Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.
– Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις επιστήμες της αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τη Δευτέρα 12/5 έως και την Παρασκευή 13/6/2014.
Η αναλυτική πρόσκληση εισαγωγής βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μαζί με την ύλη των εξετάσεων και επιπλέον πληροφορίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

http://www.pre.aegean.gr/pms-nt/

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/05/Πανεπιστήμιο-Αιγαίου-ΜΤΠΧ_Πρόσκληση.pdf” icon=”download” window=”yes”]Πανεπιστήμιο Αιγαίου-ΜΤΠΧ_Πρόσκληση [/button]

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Αιγαίου