[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/05/ΟΛΤΕΕ-331_-15ο-Συνέδριο-Ο.Λ.Τ.Ε.Ε._-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 7-5-2014

 Αριθμ. Πρωτ.: 331

ΠΡΟΣ :

τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΚΟΙΝ :

στα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 15η Τακτική Γενική Συνέλευση – 15ο Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 328/23-4-2014 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με την 81η Πράξη του (συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2014), το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφού έλαβε υπόψη του τις έκτακτες καταστάσεις που διαμορφώνουν την παρούσα συγκυρία, δηλαδή:

 Την πραγματοποίηση των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών στις 18 Μαΐου και των κατά τόπους επαναληπτικών στις 25 Μαΐου, με τις ταυτόχρονες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

 Την καθυστέρηση έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων εξ’ αιτίας των εκλογών,

 Την συνακόλουθη μετάθεση των ενδοσχολικών εξετάσεων,

 Την πιθανολογούμενη (και αναμενόμενη) παράταση του διδακτικού έτους στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου,

 Την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων (Α.Ε.Ε.) που υλοποιείται στα σχολεία,

.

που δημιουργούν πρόσθετες και ανελαστικές εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα στα τέλη του Ιουνίου, αλλά και:

 Την παραταθείσα διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων της Δ/θμιας Εκπ/σης και τις επερχόμενες μετατάξεις και απολύσεις,

 Την σε εξέλιξη διαδικασία μεταβολών σχολικών μονάδων,

 Την σε εξέλιξη διαδικασία μεταθέσεων και μελλοντικών ενδεχόμενων αποσπάσεων,

και όλα τα όσα ακόμη ενδεχομένως να συμβούν (ανακατανομή οργανικών θέσεων στα σχολεία – υπεράριθμοι – πλεονάζοντες, κλπ) από την πολιτική ηγεσία στο Παιδείας που κατατρέχει τον εκπαιδευτικό, προκαλεί αναστάτωση στον κλάδο και προβλήματα λειτουργίας στα σχολεία, σε συνεννόηση και συνεργασία με τα Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της,

α π ο φ ά σ ι σ ε

την αναβολή της προγραμματισμένης 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 15ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για:

την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

στην Κόρινθο

στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις (στο αμφιθέατρο) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, (οδός Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη).

Έναρξη εργασιών την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17:00

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή πενταμελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Διαπίστωση απαρτίας.

2. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.

3. Οικονομικός απολογισμός. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Τοποθετήσεις επί των πεπραγμένων.

5. Ψηφοφορία για την έγκριση των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων.

6. Ομιλίες – εισηγήσεις – κατάθεση απόψεων και θέσεων για τρέχοντα κλαδικά και εκπαιδευτικά θέματα και ιδιαίτερα για:

6α) Τροποποίηση Καταστατικού λειτουργίας Ε.Τ.Μ.Ε.Ε. – Τ.Ε.Ε. και ενεργοποίηση.

6β) Συνδικαλιστική παρουσία και μέλλον. Σχέσεις Ομοσπονδίας με Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και το Τριτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο. Διερεύνηση δημιουργίας Συνομοσπονδίας.

6γ) Πρόταση και έγκριση προγράμματος δράσης νέου Δ.Σ. – Διεκδικητικό πλαίσιο.

7. Έγκριση προϋπολογισμού επόμενης συνδικαλιστικής περιόδου 2014-2016.

8. Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Παρουσίαση υποψηφίων.

9. Εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Ανακήρυξη υποψηφίων.

10. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης, δηλαδή του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της πενταμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
.

Η αναβολή πραγματοποίησης της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 15ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ανακοινώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της (Άρθρο 37, παράγραφοι 1,2 και 3).

.

Μετά τα παραπάνω,

κ α λ ο ύ ν τ α ι

οι Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) να αποστείλουν, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα Μαΐου, ταχυδρομικά και «συστημένα», τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της συμμετοχής τους στο Συνέδριο, δηλαδή:

α) το πρωτότυπο πρακτικό αρχαιρεσιών και κατάσταση ψηφισάντων,

β) τον αριθμό και το ονοματεπώνυμο των εκλεγμένων αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο, και

γ) φωτοαντίγραφο του τραπεζικού εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στην EUROBANK με αριθμό 0026-0049-73-0102232195, για την εξόφληση της συνδρομής τους προς την Ομοσπονδία.

Για κάθε σχετική συνεννόηση, οι Ενώσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Γενικό Ταμία του Δ.Σ. Νίκο Σεκεριάδη, τηλ 6972153099.

.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Καταστατικού, «…Σε ένα μήνα από την δημοσίευση της προσκλήσεως μπορούν οι Ενώσεις να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κάθε θέμα με τις σχετικές σ’ αυτό προτάσεις, που κρίνουν ότι πρέπει να προστεθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης …».

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

15η Τακτική Γενική Συνέλευση – 15ο Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

Axortagos-01 XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02

hellasedu-banner-01

ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02paideia 247ΑΣΕΠΕΚ