Αθήνα, 12-11-2012

 Αριθμ. Δ.Τ.: 018

 

Συναντήσεις Αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στο Υπουργείο Παιδείας

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, το Γενικό Ταμία και το Βοηθό Ταμία και Έφορο Υλικού, επισκέφθηκε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε πλήθος προγραμματισμένων συναντήσεων με τους εκπροσώπους της Πολιτικής Ηγεσίας, τον Υφυπουργό κ. Παπαθεοδώρου, τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γκλαβά, Υπουργικούς Συμβούλους και άλλους Υπηρεσιακούς Παράγοντες.

Από τις εκτενείς συζητήσεις, για όλα τα θέματα που απασχολούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ιδιαίτερα την Τεχνική Επαγγελματική, καθώς και τους Εκπαιδευτικούς της, προέκυψαν τα παρακάτω:

Α. Για το Νέο Σχολείο της Τ.Ε.Ε.

Έχουν συγκεντρωθεί προτάσεις φορέων, κλαδικών Συλλόγων και λοιπών μετεχόντων και ενδιαφερομένων. Το υλικό αυτό πρόκειται να αξιοποιηθεί σε συνδυασμό με το Σ/Ν για το Τεχνολογικό Λύκειο που είχε ετοιμαστεί από την προηγούμενη Υπουργό, αλλά και με δεδομένα από το υφιστάμενο καθεστώς των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.

Το χρονοδιάγραμμα ίδρυσης του νέου τύπου σχολείου προβλέπει ότι η τελική πρόταση του Υπουργείου θα εξεταστεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στη Βουλή για ψήφιση, μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά. Η έναρξη λειτουργίας του θα γίνει με μεταβατική περίοδο την επομένη σχολική χρονιά 2013 – 2014. Μας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι επί της προτάσεως του Υπουργείου, όταν αυτή λάβει την τελική της μορφή και δημοσιοποιηθεί, σε κάθε περίπτωση και πριν από την υποβολή του Σ/Ν, θα υπάρξει διαβούλευση με τους Φορείς των Εκπαιδευτικών.

Σκέψεις που φαίνεται να προκρίνονται είναι η λειτουργία του Σχολείου με τρία βασικά έτη σπουδών, με παρακολούθηση Κατευθύνσεων στο Α΄ έτος, αντίστοιχων Τομέων στο Β΄ έτος (μάλλον πολύ λιγότερων από αυτούς που υφίστανται σήμερα) και Ειδικοτήτων στο Γ΄ έτος (που θα αντιστοιχούν σε τμήματα Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Θα χορηγεί Απολυτήριο (ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου) και Πτυχίο Επιπέδου ΙΙ, με στόχο την τροφοδότηση της αγοράς εργασίας με ανθρώπινο τεχνικό δυναμικό μεσαίων στελεχών.

Δημιουργία Δ΄ έτους Εξειδίκευσης, για τη χορήγηση Πτυχίου Επιπέδου ΙΙΙ, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης που προτείνουμε να διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Στο έτος αυτό θα περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση. Ένα ποσοστό των αποφοίτων του Δ΄έτους θα εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω διαδικασίας που δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Επ’ αυτού διατυπώσαμε την πρότασή μας να λειτουργήσει άμεσα το Δ΄ έτος, από την πρώτη σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου αυτού τεχνικού – επαγγελματικού σχολείου (2013-2014), για τους κατόχους πτυχίων Τ.Ε.Ε. παλαιοτέρων ετών (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ., Κ.Ε.Τ.Ε., κλπ).

Ακόμη υποβάλλαμε πρότασή μας για τη δημιουργία αυτοτελών τμημάτων με αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου (όταν βέβαια συμπληρώνεται επαρκής αριθμός μαθητών), με σπουδές δύο χρόνων, διδασκαλία μαθημάτων μόνο Τομέα και Ειδικότητας (αντίστοιχα της Β΄ και Γ΄ τάξης) και εν συνεχεία δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ήδη καταγράφεται αυξημένη προσέλευση αυτής της κατηγορίας μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., η οποία αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη εάν τα Τμήματα αυτά λειτουργήσουν με συμπαγή 5ωρα, χωρίς κενά στο πρόγραμμα και σε ωράριο απογευματινό – εσπερινό που θα επιτρέπει στους μαθητές παράλληλα να εργάζονται.

Λάβαμε υποσχέσεις ότι οι παραπάνω προτάσεις μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Κοινή διαπίστωση, από τις συνομιλίες με όλους τους παράγοντες του Υπουργείου, αποτελεί η αναγκαία διατήρηση σε λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), με πλαίσιο λειτουργίας και ειδικότητες για τα οποία δεν υπάρχει ακόμη κατασταλαγμένη άποψη.

Καταθέσαμε ακόμη την πάγια θέση μας για ύπαρξη και λειτουργία σχολείων Τ.Ε.Ε. αποκλειστικά και μόνο στο Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, κανείς αρμόδιος δεν σχολίασε, ούτε εξέφρασε προθέσεις του Υπουργείου, σχετικά με παλαιότερες προτάσεις που είχαν διατυπωθεί, για λειτουργία σχολείων της Τ.Ε.Ε. και από άλλα Υπουργεία πλην του Παιδείας.

Στο επίκαιρο θέμα των μεταβολών των σχολικών μονάδων, αναφορικά με συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων της Τ.Ε.Ε., ο Υφυπουργός μας δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέμα και ότι ενόψει της θεσμοθετήσεως του νέου σχολείου δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στις υφιστάμενες σχολικές μονάδες με την παρούσα τους μορφή.

Β. Για τη Διοικητική Δομή της Τ.Ε.Ε.

Θέσαμε και πάλι τις προτάσεις μας για ίδρυση Δ/νσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και Δ/νσεων Τ.Ε.Ε. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης (αντίστοιχες και παράλληλες των Δ/νσεων Β΄βάθμιας Εκπ/σης), ή έστω ανασύσταση των Γραφείων Ε.Ε. Διαπιστώσαμε ότι δεν έχει κατανοηθεί η αναγκαιότητα υιοθέτησης των προτάσεων μας και δυστυχώς οι προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου οδεύουν σε διαφορετική κατεύθυνση. Πάντως, όπως μας διαβεβαίωσαν, κάτι σχεδιάζεται που, κατά την άποψή τους, θα είναι καλύτερο από τη σημερινή παντελή απουσία διοικητικής δομής της Τ.Ε.Ε. Δεν υπάρχει πάντως, προς το παρόν, κάτι ανακοινώσιμο.

Γ. Συνδικαλιστικά

Ο Υφυπουργός μας διεμήνυσε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κλάδου, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να οδηγεί σε «τιμωρία», ούτε ότι έχει αυτή τη στόχευση. Μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου θα κατατεθεί η τελική πρόταση της επιτροπής, που συγκροτήθηκε με αυτό το αντικείμενο εργασιών, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση, ώστε να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Για τα πολλά κενά εκπαιδευτικών που παρατηρούνται στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., ο Υφυπουργός δήλωσε ότι οι πιστώσεις αναπληρωτών που έχουν απομείνει είναι ελάχιστες και ότι τις προσεχείς μέρες θα γίνει η τοποθέτηση και των τελευταίων. Άφησε να εννοηθεί ότι η πλήρης κάλυψη των κενών θα γίνει από τον Ιανουάριο με αναπληρωτές πεντάμηνης σύμβασης. Σημείωσε δε ότι, τη φετινή χρονιά είχαν τις λιγότερες πιστώσεις αναπληρωτών και ταυτόχρονα ραγδαία αύξηση των συνταξιοδοτήσεων, με αποτέλεσμα να μένουν ακάλυπτες χιλιάδες διδακτικές ώρες.

Υπάρχει η σκέψη για αύξηση του διδακτικού ωραρίου αλλά είναι μακρινή και πιθανόν να αποτραπεί σχετική απόφαση, υπό την προϋπόθεση της κατά το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησης και ορθολογικότερης κατανομής – τοποθέτησης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Για το θέμα των αναθέσεων μαθημάτων, καταγράφηκε η πρόθεση του Υπουργείου για συνολικό επαναπροσδιορισμό – επανακαθορισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και τις δυνατότητες των κλάδων – ειδικοτήτων, όπως προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο των αναλυτικών προγραμμάτων των σπουδών τους.

Δ. Άλλα Θέματα

Για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών αναφέρθηκε ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και εκεί πρέπει να εστιαστούν οι παραστάσεις και οι ενέργειές μας.

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε., παλιό αίτημα και με πολλές παρεμβάσεις και οχλήσεις από την πλευρά μας, δηλώθηκε ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της, με την έκδοση – καθορισμό όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων που εκκρεμούν και ότι στόχος του Υπουργείου είναι η πλήρης αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων.

Με τους Υπουργικούς Συμβούλους συζητήθηκαν επιμέρους προτάσεις μας για θέματα και προβλήματα της Τ.Ε.Ε., όπως η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα, η μείωση του ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων, η απόδοση 2ης ειδικότητας, κ.α. Τα έγγραφα με τις θέσεις μας έχουν ήδη παραληφθεί από τους αρμοδίους παράγοντες του Υπουργείου που τα μελετούν προκειμένου να δοθούν λύσεις, όπως έγινε με το πρόγραμμα της «Μαθητείας». Η Ομοσπονδία μας θα παρακολουθεί «κατά πόδας» την εξέλιξη των θεμάτων αυτών μέχρι την οριστική λύση τους.

Ε. Γενικά Συμπεράσματα

Οι επαφές μας με τον Υφυπουργό, τον Ειδικό Γραμματέα, τους Υπουργικούς Συμβούλους και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου ήταν «ανησυχητικά εποικοδομητικές». Και εξηγούμαστε:

Διαπιστώσαμε ειλικρίνεια στην προσέγγιση, διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης, καθώς και καλές προθέσεις, τόσο από την Πολιτική Ηγεσία, όσο και από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Όμως:

  1. 1.    Τα προβλήματα της Παιδείας και ειδικώς της Τ.Ε.Ε. παραμένουν ακόμη άλυτα. Μέχρι να δούμε τουλάχιστον την έναρξη της υλοποίησης κάποιων αλλαγών, έχουμε δικαίωμα να είμαστε επιφυλακτικοί.
  2. 2.    Για να εφαρμοστούν οι πολιτικές χρειάζονται χρήματα. Μέχρι να μετατραπούν σε πράξη και έργα η κατανόηση και οι καλές προθέσεις, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Για τη χρηματοδότηση των αλλαγών επιβάλλεται η οικονομική στήριξη της Κυβέρνησης. Οι εξελίξεις όμως που βιώνουμε μόνο για δυσοίωνες προβλέψεις μας προετοιμάζουν.
  3. 3.    Τα τελευταία 30 χρόνια πέρασαν από το Παιδείας πολλοί Υπουργοί. Δεν μπορούμε να καταλογίσουμε σε κανέναν «κακές προθέσεις». Τα αποτελέσματα όμως στην Παιδεία και ειδικά στην ΤΕΕ ήταν καταστροφικά, με κύρια αιτία την αντίληψη και πίστη κάθε Υπουργού να θεωρεί καθήκον του τη διαγραφή του έργου του προηγούμενου και τη σύνδεση του ονόματος του με νέες ριζικές αλλαγές – μεταρρυθμίσεις – αναβαθμίσεις, που πάντα θα ήταν σωτήριες και …οι τελευταίες. Ο χώρος της Παιδείας απαιτεί «συνέχεια», «διάρκεια» και ταυτόχρονα μικρές αλλά συνεχείς διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα πραγματοποιούνται πάντα μετά από μελέτη και ανάδραση του αποτελέσματος – πληροφορίας από τη Βάση, που είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι και καλούνται κάθε φορά να εφαρμόσουν τις αλλαγές στην πράξη.

Καμιά αναβάθμιση της Παιδείας δεν πρόκειται να επιτευχθεί με εκπαιδευτικούς απαξιωμένους, καταδιωκόμενους, πεινασμένους, τροφίμους στρατοπέδων και «Λεσχών» και υπό διαρκές καθεστώς επαναλαμβανομένων απειλών απόλυσης.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Αφήστε μια απάντηση