Μήνας: Μάρτιος 2016

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Αιτωλ/νανίας ΚΕ.ΣΥ.Π.   Αγρινίου Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Πανοπούλου…

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Ν. Αιγαίου  μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Δωδεκανήσου ΚΕ.ΣΥ.Π.   Κω Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εθνικής…

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας   μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Γρεβενών ΚΕ.ΣΥ.Π. Γρεβενών Ταχυδρομική Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου…

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Κρήτης  μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Ηρακλείου ΚΕ.ΣΥ.Π.   Ηρακλείου Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μονοφατσίου 8…

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης   Β. Αιγαίου  μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Λέσβου ΚΕ.ΣΥ.Π.   Καλλονής   Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλ.…

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Ιονίων Νήσων μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Ζακύνθου ΚΕ.ΣΥ.Π.   Ζακύνθου Ταχυδρομική Διεύθυνση: Φιλικών…

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης   Ηπείρου  μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    Άρτας ΚΕ.ΣΥ.Π.   Άρτας…

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Πελοποννήσου  μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Αργολίδας ΚΕ.ΣΥ.Π.   Ναυπλίου Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμυμώνης 7…

ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Θεσσαλίας   μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Καρδίτσας ΚΕ.ΣΥ.Π.   Καρδίτσας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλαστήρα…

Επαγγελματικός και ο Κοινωνικός ρόλος του ΕΠΑΛ – Γιατί και πως να ενισχυθούν

       Επαγγελματικός και ο Κοινωνικός ρόλος του ΕΠΑΛ – Γιατί και πως  να ενισχυθούν του Αθανασίου Κονταξή.  Σχολικός  Σύμβουλος  ΠΕ12  Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΔΤΕΕ) έχει δύο…