Στην διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Θεσσαλίας   μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανήκουν τα εξής  ΚΕ.ΣΥ.Π.:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Καρδίτσας

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Καρδίτσας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλαστήρα 56   Τ.Κ.: 43100   Καρδίτσα

Τηλέφωνο: 2441354524

fax:  2441354523

mail: kesypkar@sch.gr

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Λάρισας

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Ελασσόνας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πάροδος Μαυροδήμου    Τ.Κ.: 40200   Ελασσόνα 

Τηλέφωνο: 2493023266

fax: –

mail: kesypelas@sch.gr

 

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Λάρισας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καλλιθέας 11, 1ος όροφος     Τ.Κ.: 41222   Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410258405

fax: 2410258405

mail: kesyplar@sch.gr

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Μαγνησίας

ΚΕ.ΣΥ.Π.   Βόλου

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γαλλίας & Κοραή 81     Τ.Κ.: 38333   Βόλος

Τηλέφωνο: 2421039086

fax: 2421039086

mail: kesyp@dide.mag.sch.gr

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Τρικάλων

ΚΕ.ΣΥ.Π.  Τρικάλων

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κατσημίδου 5      Τ.Κ.: 42100   Τρίκαλα

Τηλέφωνο: 2431028081

fax: –

mail: kesyp@dide.tri.sch.gr

 

 Πηγή: http://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos

και από την ιστοσελίδα εκάστου ΚΕ.ΣΥ.Π.

Από admin-02