Μήνας: Οκτώβριος 2015

Π.Δ.Π.Δ.Ε.    Ν. Αιγαίου – Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

 Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχυδρομική…

Π.Δ.Π.Δ.Ε.    Β. Αιγαίου – Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ Ταχυδρομική…

Π.Δ.Π.Δ.Ε. Κρήτης – Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μονοφατσίου…

Π.Δ.Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου – Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμυμώνης…

Π.Δ.Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας – Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ Ταχυδρομική…