Μήνας: Απρίλιος 2013

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ΟΛΤΕΕ-187_-Συνάντηση-με-τον-Πρόεδρο-του-Ι.Ε.Π.-Αντίγραφο-Αντίγραφο.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button] Αθήνα, 8-4-2013  Αριθμ. Πρωτ.: 187 ΠΡΟΣ : κ. Σωτήριο Γκλαβά, Πρόεδρο του Δ.Σ. του I.Ε.Π.…