Αρχείο PDF

Αθήνα, 01-04-2020

Αρ. Πρωτ.: 88

ΠΡΟΣ :

1. κ. Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. κ. Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

 

ΘΕΜΑ : Αποκλεισμός μαθητών/τριών από τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές

Σχετ.: Νόμος 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7-5-2019)
            Υ.Α. με Αριθμ. Φ.153/40138/Α5/23-3-2020 (Φ.Ε.Κ. 1106/τ.Α΄/31-3-2020)

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

          το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην πρόσβαση των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν και παραμένει διαχρονικά δυσμενές για αυτούς. Το θέμα αντιμετωπίζεται πρόχειρα, επιπόλαια και πάντοτε συμπληρωματικά σε σχέση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Επιπλέον με το νόμο  4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7-5-2019) οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ. εισάγονται σε Πολυτεχνικές, Ιατρικές και άλλες σχολές των Πανεπιστημίων. Όμως,  δεν τους δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στις Σχολές Αξιωματικών τις Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. που είναι ισότιμες με τις Σχολές των Πανεπιστημίων.

          Το παραπάνω προκύπτει από την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 241 «Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους» του νόμου  4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7-5-2019) που αντικαθιστά το άρθρο 13 του  νόμου 4186/2013,  στην οποία αναφέρεται: «γγ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν.»

          Επειδή με την πιο πάνω τροποποίηση ολοφάνερα αδικούνται οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ.:

Ζητούμε

να τροποποιήσετε την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 241 «Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους» του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7-5-2019) και την Υ.Α. με Αριθμ. Φ.153/40138/Α5/23-3-2020 (Φ.Ε.Κ. 1106/τ.Α΄/31-3-2020) ώστε οι αποφοίτων των ΕΠ.Α.Λ. να έχουν πρόσβαση :

  • Στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.), σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων.  
  • Στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού εισακτέων.

  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.