Ετικέτα: Ανασυγκρότηση ΔΣ ΟΛΤΕΕ

Διοικητικό Συμβούλιο

19η Συνδικαλιστική Περίοδος (2022-2024) Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 19.2 Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 19.1 Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια 18η Συνδικαλιστική Περίοδος (2020-2022) Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – 18.1 17η Συνδικαλιστική Περίοδος (2018-2020)…