Μήνας: Φεβρουάριος 2013

Συνάντηση με το νέο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Αθήνα, 7-2-2013  Αριθμ. Δ.Τ.: 030 Συνάντηση με το νέο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Την Πέμπτη 24…