Αρχείο PDF

Αθήνα, 25-08-2023

 Αρ. Πρωτ.: 102

ΠΡΟΣ :

1. κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. κα. Δόμνα Μιχαηλίδου
Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
3. κα. Ζέττα Μακρή
Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

KOIN :

1. κ. Γιάννη Κατσαρό
Γ. Γ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
2. κ. Γεώργιο Βούτσινο
Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας

ΘΕΜΑ : «Έγκριση ολιγομελών και οριστικοποίηση των τμημάτων ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ»».
Σχετ.:

Αξιότιμοι

κύριε Υπουργέ,

κυρίες Υφυπουργοί,

κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

λίγες μέρες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους παρατηρούμε ότι ξεκινούν διαδικασίες τοποθέτησης εκπαιδευτικών, πρόσληψης  αναπληρωτών χωρίς να προηγηθούν όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές όπως ορίζει η νομοθεσία. Προσπεράστηκαν κάποια βασικά στάδια που αναμένουμε να ολοκληρωθούν κάθε νέα σχολική χρονιά τα οποία καθορίζουν χαρακτηριστικά τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα στα σχολεία.
Το γεγονός είναι ότι δεν βγήκαν οι «Κατά παρέκκλιση εγκρίσεις λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων» για τα ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ. και πιέστηκαν οι Δ/ντες να ορίσουν άμεσά τα κενά και τα πλεονάσματα χωρίς να έχουν στα χέρια τους τις κατά παρέκκλιση εγκρίσεις αλλά φτάνουμε και στη Β’ φάση εγγραφών και δεν θα είναι ενεργά τα τμήματα που οριακά ή όχι δεν μπόρεσαν να πιάσουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών. Επίσης διαπιστώνεται ότι υπήρχαν εκατοντάδες μαθητές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους και έμειναν ακόμα και εκτός Τεχνικής Εκπαίδευσης και οδηγήθηκαν υποχρεωτικά στο πλησιέστερο ΓΕ.Λ., μαθητές της Α’ και Β’ τάξης

Επειδή

• Υπάρχουν τμήματα Α΄ τάξης, τομέων Β΄ τάξης και ειδικοτήτων Γ΄ τάξης, που μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes από τους Διευθυντές των σχολείων, δεν έχουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για την δημιουργία του τμήματος.
• Η εμπειρία μας δείχνει ότι πολλά τμήματα από ολιγομελή μετατρέπονται σε πλήρη έως την έναρξη των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
• Θα υπάρχουν υποψήφιοι που δεν θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και επιθυμούν να εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση πτυχίου κάποιας ειδικότητας.
• Υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών που για «σοβαρούς λόγους» δεν έκαναν έως σήμερα ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση.
• Δεν εμφανίζονται οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ. στο πληροφοριακό σύστημα Myschool και δεν υπάρχει ακριβής εικόνα των εγγεγραμμένων μαθητών.
• Υπάρχουν επαρχιακές, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές με εγγενώς τοπικές ιδιαιτερότητες.
• Προέχει η ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και ο σεβασμός της επιθυμίας των μαθητών μας για μόρφωση, επιβάλλεται να επανεξετάσετε την υφιστάμενη κατάσταση.
Δεν πρέπει να μεροληπτείτε υπέρ του ενός τύπου Λυκείου και ότι θα εξετάσετε με την δέουσα προσοχή τα αίτημά μας προς όφελος των μαθητών μας, των οικογενειών τους και εν γένει όλης της κοινωνίας.

Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε

I. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2023-2024, να οριστικοποιηθούν, με την ολοκλήρωση της Β’ φάσης εγγραφών, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του μαθητικού δυναμικού κάθε τάξης, τομέα και ειδικότητας. Θα ήταν άδικο και για τα σχολεία και για τους μαθητές και τις οικογένειες τους, να «κοπούν» τμήματα που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου.
II. Να σταματήσουν οι κληρώσεις μαθητών για τα ΕΠΑ.Λ.. Όλοι οι μαθητές να έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν στα ΕΠΑ.Λ. αρ. πρ. 102/25-08-2023,
III.Να εξορθολογήσετε τη με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017), με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό μαθητών σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις για τοπικούς λόγους, κ.α.).
IV. Έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Με δεδομένο ότι εσπερινά ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν σε πρωτεύουσες νομών (και όχι σε όλες) ή σε μεγάλες πόλεις και εξυπηρετούν μαθητές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (εργαζόμενους, ενήλικες με οικογενειακές & επαγγελματικές υποχρεώσεις κλπ), η μη έγκριση ενός τμήματος τους οδηγεί στην εγκατάλειψη των σπουδών τους ή τη φοίτησή τους σε
μη επιθυμητό τμήμα.
V. Να μας ενημερώσετε πόσοι μαθητές αποκλείστηκαν από τα σχολεία πρώτης προτίμησής τους λόγω κλήρωσης.
VI. Να δείξετε ορθολογισμό αλλά και ευαισθησία και να εγκρίνετε τη λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

Από ΔΣ