Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 08-09-2022

 Αρ. Δ.Τ.: 09

Λύκεια δύο ταχυτήτων

    Λίγες μέρες πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και τα σχολεία περιμένουν με αγωνία όλες τις κατ’ εξαίρεση εγκρίσεις των ολιγομελών τμημάτων για να οριστικοποιήσουν τα τμήματα, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους.

   Το μεγάλο ποσοστό εγκρίσεων της πρώτης απόφασης της Υφυπουργού, χαροποιεί τόσο εμάς τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους μαθητές μας. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά ακόμα τμήματα που δεν εγκρίθηκαν και δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για την διάκριση των μαθητών ειδικότερα στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

   Ένας μαθητής μπορεί να εγγραφεί απρόσκοπτα σε ένα ΓΕ.Λ. (Γενικό Λύκειο) της περιοχής του. Ωστόσο η εγγραφή του σε ένα ΕΠΑ.Λ. είναι αμφίβολη. Συμπεραίνουμε ότι ακόμα και η εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη έχει πλαφόν για την φοίτηση, όμως ΜΟΝΟΝ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ενώ φαίνεται να είναι «άνετος» ο δρόμος προς την Γενική εκπαίδευση.

   Όπως φαίνεται υπάρχουν ανοιχτές και κλειστές πόρτες για τους μαθητές μας. Αναμφίβολα η Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι για όλες τις κοινωνίες και τα κράτη ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Όταν όμως μπαίνουν εμπόδια σε αυτήν, πως θα αναπτυχθεί περαιτέρω η οικονομία και η εργασία;

   Η παραπάνω κατάσταση η οποία διαδραματίζεται εδώ και χρόνια προκαλεί την  ανασφάλεια και την αγωνία όλων των εργαζόμενων των σχολικών μονάδων, αλλά κυρίως των μαθητών μας. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αλλάξει καθώς διαχρονικά η Επαγγελματική Εκπαίδευση τιμωρείται με πλαφόν εγγραφών και εγκρίσεις λειτουργίας πραγματικά την τελευταία στιγμή, στην καλύτερη των περιπτώσεων.

Ζητούμε

  • Εξορθολογισμό της Υ.Α. με αριθμ. Φ.12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017) και θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό  μαθητών/τριων, σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, Εσπερινά ΕΠΑ.Λ, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις ΔΔΕ για τοπικούς λόγους, κ.α.). Είμαστε πεπεισμένοι πλέον, ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι που δημιουργούν το φαύλο κύκλο των ολιγομελών τμημάτων.
  • Σταθερή περίοδο εγγραφών η οποία θα ξεκινά τον μήνα Μάϊο κάθε έτος.
  • Ισότιμη μεταχείριση στις περιόδους εγγραφής και οριστικοποίησης τμημάτων μεταξύ ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ
  • Άρση όλων των περιοριστικών φίλτρων που θέτει το σύστημα e-eggrafes για τα ΕΠΑ.Λ τα οποία γεννούν τα ολιγομελή τμήματα
  • Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 27 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 σχετικά με το χαρακτηρισμό φοίτησης στο Α’ τετράμηνο ως μη παρακολουθών/ούσατων μαθητών των ΕΠΑ.Λ..

Από ΔΣ