Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25-01-2022

 Αρ. Δ.Τ.: 57

Προσδιορισμός αποζημίωσης της τηλεκπαίδευσης

 

Αν και η επικαιρότητα στα εκπαιδευτικά θέματα επισκιάζεται από την κακοκαιρία, το ΥΠΑΙΘ εφηύρε ένα νέο εργαλείο εκμετάλλευσης ανθρώπινων πόρων, μέσων και εξοπλισμού των εκπαιδευτικών, την τηλεκπαίδευση «δια πάσαν αιτία».

Σαφώς είναι θεμιτό και επιβάλλεται, να καταβάλουν όλοι κάθε προσπάθεια  να μην χάνεται ούτε μια ώρα μαθήματος, από το Υπουργείο μέχρι τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Η συμπερίληψη της περίπτωσης καταλήψεων στα σχολεία, ώστε να παρέχεται τηλεκπαίδευση αποδεικνύει από μόνο του το γεγονός της ανικανότητας του Υπουργείου ως φορέα να διαχειριστεί το φαινόμενο των καταλήψεων. Χωρίς καμία πρόνοια, με απειλές και ΜΑΤ δεν πρόκειται να εξαλειφθούν οι καταλήψεις.

Επίσης σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε από καιρικές συνθήκες είτε από φυσικές καταστροφές τις οποίες βιώσαμε πρόσφατα η οδηγία της «τηλεκπαίδευσης» είναι εντελώς, άκυρη και επικίνδυνη, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, καθώς όλες οι υποδομές υπολειτουργούν, περιουσίες καταστρέφονται, άνθρωποι χάνονται και το μόνο μέλημα του ΥΠΑΙΘ είναι να μη χαθεί ούτε μια ώρα διδασκαλίας, θέτοντας σε κίνδυνο τους εκπαιδευτικούς που θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τα σχολεία για να πραγματοποιήσουν την «τηλεκπαίδευση» με εξοπλισμό του σχολείου.

Η αναγκαστική καταφυγή σε τηλεκπαίδευση «δια πάσαν αιτία», χωρίς καμία μέριμνα για την διαθεσιμότητα των υποδομών δικτύων και του εξοπλισμού, μαθητών και εκπαιδευτικών, καταδεικνύει την πρόθεση του Υπουργείου να μην ασχοληθεί σοβαρά με τα καυτά ζητήματα και τα προβλήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και αν μη τι άλλο αποδεικνύει τον ερασιτεχνικό τρόπο αντιμετώπισης τους, διατυμπανίζοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι οι μηχανισμοί του κράτους λειτουργούν αδιάλειπτα.

Η τηλεργασία καθιερώθηκε πλέον σε όλο το φάσμα της εργασίας και οι νόμοι προσαρμόστηκαν πάνω σε αυτές τις ανάγκες, ο πρόσφατος νόμος 4808/2021 για τον ιδιωτικό τομέα, στο Άρθρο 67 αναφέρει ρητά ότι ο εργοδότης σε περίοδο τηλεργασίας οφείλει και αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή αυτής της εργασίας, ήτοι το κόστος του εξοπλισμού.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίστηκε ως ελάχιστο χρηματικό ποσό, τα 28 Ευρώ, για αποζημίωση Τηλεργασίας που καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών και την συντήρηση του εξοπλισμού του παρέχοντας τους και υποστήριξη.

Η ιδιότυπη επίταξη του εξοπλισμού των εκπαιδευτικών δεν έχει προηγούμενο. Το ΥΠΑΙΘ θεωρεί αυτονόητο ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και διασύνδεση με το διαδίκτυο και τα επιτάσσει καθημερινά για να εξυπηρετήσει τις αποφάσεις του. Η γύμνια του εκπαιδευτικού συστήματος φαίνεται και στο σχολείο, καθώς δεν επαρκούν τα γραφεία και ο εξοπλισμός με σύνδεση στο διαδίκτυο για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορεί κάποιος να προσφέρει στους μαθητές «τηλεκπαίδευση» από το χώρο εργασίας του.

Τέτοια απομύζηση ανθρωπίνων πόρων, ζωτικού χώρου και εξοπλισμού, που βίωσαν οι εκπαιδευτικοί τα 2 χρόνια τηλεκπαίδευσης και συνεχίζεται μέχρι σήμερα δεν παρατηρείται πουθενά αλλού.

Το ΥΠΑΙΘ με μεγάλη καθυστέρηση κάνει κουβέντα για ένα κουπόνι αξίας 200 ευρώ εφάπαξ, που θα αποδοθεί στους εκπαιδευτικούς για αγορά εξοπλισμού. Στην ουσία πρόκειται για επιβεβλημένη επιπλέον επιβάρυνση τουλάχιστον 300 ευρώ από την τσέπη του καθενός εκπαιδευτικού και όχι  επιδότηση, ώστε να καλυφθούν οι υπάρχουσες πάγιες ανάγκες της υποδομής και του εξοπλισμού, που προέκυψαν υποχρεωτικά, το προηγούμενο διάστημα της «τηλεκπαίδευσης», αλλά για αγορά ενός ανεπαρκή εξοπλισμού των 200€. 

Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, εκτάκτων συνθηκών και καταλήψεων έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες ώρες τηλεργασίας και οι αρμόδιοι

  • Δεν έχουν ψηφιοποιήσει κανένα σχέδιο μαθήματος.
  • Δεν έχουν προβεί σε επαρκή χρηματική επιδότηση του κόστους που προκάλεσαν στους εκπαιδευτικούς από την επιβολή της τηλεργασίας.
  • Με τις αποφάσεις τους, επιβαρύνουν με κατ’ ελάχιστο ποσό 300 ευρώ συμπληρωματικά, τους εκπαιδευτικούς για αγορά ενός αξιόπιστου υπολογιστικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα δεν τους αποζημιώνουν.
  • Απαιτούν και επιβάλλουν μια τηλεργασία χωρίς να λάβουν υπόψη αν οι εργαζόμενοι και οι αποδέκτες αυτής της ενέργειας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν.

Όπως διαφαίνεται το Υπουργείο Παιδείας και οι σύμβουλοι του για άλλη μια φορά δεν είναι διατεθειμένοι να προβούν στην αυτοαξιολόγηση του έργου τους

Η αξιολόγηση του Υπουργείου για το θέμα της τηλεργασίας χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και πρόχειρη, με διαπιστωμένη ολιγωρία για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου,  και χρήζει άμεση διόρθωση.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε

  • Αναμόρφωση της ΥΑ 111525/ΓΔ4/10-9-21 για «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022», στην οποία να προβλέπεται αποζημίωση των εκπαιδευτικών
  • Αναδρομική αποζημίωση τηλεργασίας για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, την ολική κάλυψη του κόστους επικοινωνιών και το κόστος αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού μας που χρησιμοποιήθηκε υποχρεωτικά για υπηρεσιακούς λόγους την τελευταία διετία.
  • Την αναβολή της «τηλεκπαίδευσης» μέχρις ότου ικανοποιηθούν τα λογικά αιτήματα του κλάδου.
  • Έτοιμο ψηφιοποιημένο υλικό και σχέδια μαθημάτων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα και επικαιροποιημένα ηλεκτρονικά μαθήματα για όλες τις ειδικότητες
  • Επάρκεια εξοπλισμού στα σχολεία και νέο εργαστηριακό εξοπλισμό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθημάτων

 Οι εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι εδώ και επιθυμούν να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο και τους μαθητές τους αρκεί να υπάρξει η δέουσα μέριμνα για την  υποστήριξη του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας,  εν τοις πράγμασι και όχι με πυροτεχνήματα αξίας 200€.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ