Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28-09-2020

 Αρ. Δ.Τ.: 12

Διαδικτυακά τμήματα και διαδικτυακοί εκπαιδευτικοί: Μια εικονική πραγματικότητα

 

Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί και χιλιάδες γραμμές έχουν γραφεί για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και φυσικά όχι εκπαίδευση, από τον Μάρτιο, την περίοδο της καραντίνας και του περιορισμού και  δεκάδες έγγραφα έχουν σταλεί από  το Υπουργείο Παιδείας, με οδηγίες στους εμπλεκόμενους για την ορθή χρήση των εργαλείων τηλεκπαίδευσης και την αναγκαιότητα τον προγραμματισμού των μαθημάτων σε τετράωρα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, για να επιμερισθεί ισομερώς η χρήση του διαδικτύου. Την ίδια ώρα που τα ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου αδυνατούσαν καν να είναι σε λειτουργία και  κάθε μέρα κατέρρεαν, καταγράφηκε και ανεπάρκεια σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό των οικογενειών ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων η αυτών που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης. Αρκετοί ήταν και οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν τον δικό τους κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με ελλιπή έως ανύπαρκτη επιμόρφωση τους, στη χρήση εργαλείων για την ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ οι ‘δωρεές’ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήταν ελάχιστες και φτάσανε πολύ καθυστερημένα.

Οι Υπουργικές αποφάσεις έπεφταν βροχή, από το: « … Είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»  του Μαΐου, έγινε « … Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» τον Αύγουστο και κατέληξε « … οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική́ παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.», τον Σεπτέμβριο.

Το Υπουργείο Παιδείας, με τις εισηγήσεις του Ι.Ε.Π., κλιμακώνει τις παρεμβάσεις χωρίς όμως να μαθαίνει από τα λάθη του. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος στον οποίο θα μπορούσε το Υπουργείο να λύσει κάποια από τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν. Αντί αυτού το μόνο που κάνει είναι να μεταθέτει τις ευθύνες στο Διευθυντή και στους Εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενώ σε περίπτωση κωλύματος για την απευθείας μετάδοση ενός μαθήματος,  μεταθέτει τις ευθύνες στο Διευθυντή Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι μάσκες μπορεί να δόθηκαν λειψές αλλά και αυτές έπεσαν!!!. Το Υπουργείο Παιδείας λειτουργώντας σε μια εικονική πραγματικότητα, προσπαθεί με ‘μη υλοποιήσιμες’ Αποφάσεις να καλύψει την ύλη των μαθημάτων με κάθε τρόπο, νομοθετώντας τα «διαδικτυακά τμήματα» και κάνοντας υποχρεωτική την εξ αποστάσεως σε συναδέλφους με προβλήματα υγείας καθώς επίσης προσλαμβάνοντας κατά περίπτωση «διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς» καταπατώντας εργασιακά δικαιώματα.

Προβλήματα υπάρχουν ήδη σε διάφορες περιοχές, όπου ζητείται  από τα σχολεία να δηλώσουν τα διαδικτυακά τους τμήματα.  Δεν είναι δυνατόν οι μαθητές να παρακολουθούν 7 διδακτικές ώρες μπαινοβγαίνοντας υποχρεωτικά στις εικονικές αίθουσες και μετά να έχουν να παραδώσουν και ηλεκτρονικές εργασίες σε καθημερινή βάση. Είναι μάλλον, αδύνατον οι μικροί μαθητές να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς.

Φτάνει πια ο εμπαιγμός. Η Υπουργός Παιδείας  δήλωνε σε όλα τα ΜΜΕ, « Η εκπαίδευση που παρέχει το κράτος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση », μια ‘εκπαίδευση’ που μπορεί να έχει περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο, που είναι για επίλυση αποριών σε κάποια θέματα και επαναλήψεις.

Όλες οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών τονίσαμε το γεγονός της υπερπληθώρας των μαθητών ανά τμήμα, κάναμε προτάσεις, ζητήσαμε συναντήσεις για να βρεθεί μια αποδεκτή λύση. Επιθυμούμε να δουλέψουμε σε σχολεία ανοιχτά και σε ασφαλές περιβάλλον.

Ζητούμε

  • Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών.
  • Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη.
  • Να βρεθούν αίθουσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διδασκαλία.
  • Να δοθούν σε όλους τους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα μέσα και υλικά, ώστε να προφυλαχτούν οι ίδιοι και οι μαθητές ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.