Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15-05-2020

 Αρ. Δ.Τ.: 41

Το όραμα της Υπουργού Παιδείας για τη Δημόσια Εκπαίδευση:

Ο μεγάλος αδελφός ?

 

Η Υπουργός Παιδείας, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, σε άσχετο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επιδίωξε και κατάφερε να νομοθετήσει την απαράδεκτη, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά διαδικασία σύγχρονης μετάδοσης των μαθημάτων.

          Την Παρασκευή 8-5-2020, η κα Κεραμέως κατέθεσε εκπρόθεσμα, Προσθήκη – Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις.» ! Προτεινόμενη ρύθμιση και νόμος πλέον (ν. 4686/2020, (Φ.Ε.Κ. 96/τ.Α΄/12-5-2020) επίμαχα άρθρα 63 και 64) είναι η «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού», σύμφωνα με την οποία «προβλέπεται η δυνατότητα παροχής εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση μέσων τεχνολογίας και υπό μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (δηλαδή, απευθείας διδασκαλίας και μετάδοσης μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας) σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω αναστολής λειτουργίας της οικείας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο η απρόβλεπτο γεγονός, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

          Το Σάββατο 15-5-2020 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η Υ.Α. με Aριθμ. πρωτ. 57233/Υ1/15-5-2020 και θέμα «Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση» που εξειδικεύει την εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου.

          Όμως ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών έχουν ηθικές και νομικές προεκτάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αγνοούνται. Τίποτα, δεν δικαιολογεί την εν λευκώ παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπάρχουν κάποια όρια που δεν πρέπει ποτέ και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να παραβιάζονται. Και αν γίνει υποχώρηση σε αυτή την ανάγκη, πάντα θα εμφανίζονται ανάγκες στο μέλλον. Κάθε τόσο αδειάζουν οι σχολικές αίθουσες λόγω γρίπης η άλλων ασθενειών, λόγω καιρικών συνθηκών και πάντα θα υπάρχουν παιδιά που λείπουν, παιδιά που έχουν απορίες, παιδιά που κάνουν επανάληψη, παιδιά που προετοιμάζονται για εξετάσεις. Γι’ αυτό η άρνηση μας είναι κατηγορηματική.

          Εάν η Υπουργός, δεν σέβεται αυτά τα όρια θέτει σε κίνδυνο τη προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς να βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Με την σύγχρονη μετάδοση ή την μαγνητοσκόπηση του μαθήματος δεν προάγεται η εκπαίδευση. Η πολιτική του υπουργείου παιδείας εξυπηρετείται.

          Κανένας εκπαιδευτικός με στοιχειώδη αυτοσεβασμό δεν πρέπει να ενδώσει σε αυτήν την πολιτική. Με το ΟΧΙ στη σύγχρονη μετάδοση ή την μαγνητοσκόπηση διαφυλάσσουμε τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατικής παιδείας και της ανθρωπιάς μας.

          Η ιστορία διδάσκει ότι η επιβολή ακραίων μέτρων δεν διασφαλίζει την «καλύτερη οργάνωση» και την αποδοτικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Οι ολοκληρωτικές μέθοδοι διαχείρισης, το μόνο που κάνουν είναι να αναπαράγουν τον εαυτό τους, μέχρι τελικώς να αυτοκαταστραφούν.

         

          Η Παιδεία γεννάται και ανθίζει σε συνθήκες ελευθερίας και όχι μέσα σε Ιδρύματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, εκφοβισμού και τρομοκρατίας !

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ